ว่านพญานาค เพิ่มพลังฮวงจุ้ย ช่วยหนุนนำอำนาจ บุญบารมี เสริมดวงให้โชค 

ว่านพญานาค VS พญานาค

ประวัติพญานาค

พญานาคแบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลใหญ่ ดังนี้

๑) พญานาคตระกูลวิรูปักข์ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง เป็นราชาแห่งพญานาคทั้งปวง ซึ่งท้าววิรูปักข์  เป็น 1 ใน 4 มหาราชที่ปกครองสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก

๒) พญานาคตระกูลเอราปักถะ เป็นพญานาคที่มีผิวกายสีเขียว

๓) พญานาคตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นพญานาคที่มีผิวกายสีรุ้ง

๔) พญานาคตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นพญานาคที่มีผิวกายสีดำ

นอกจากนี้ พญานาคยังแบ่งออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ได้อีก ๑,๐๒๔ ชนิด จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน  ประเภทงู เช่น งูเห่า งูจงอาง งูเหลือมและงูทุกชนิดอื่นๆ  เพราะงูถือได้ว่า  เป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น

ว่านพญานาค

แบ่งประเภทพญานาคตามหน้าที่และระดับความรับผิดชอบได้เป็น ๔ จำพวก ได้แก่

1) พญานาค สวรรค์ มีหน้าที่ เฝ้าวิมานของเทวดา

2) พญานาค กลางหาว มีหน้าที่ ให้ลม ให้ฝน

3) พญานาค โลกบาล มีหน้าที่ รักษาแม่ น้ำลำธาร

4) พญานาค รักษาขุมทรัพย์  มีหน้าที่ รักษาขุมทรัพย์ ในดินและป่าไม้

นอกจากนี้พญานาค ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น

     กามรูปี คือ พญานาคที่เสวยกามคุณ

     อพามรูปี คือ พญานาคที่ไม่เสวยในกามคุณ

     พญานาคบางจำพวกมีอายุสั้น ส่วนบางจำพวกก็มีอายุยืนยาว ซึ่งอาจจะเป็นกัลป์ก็ยังได้ เช่นพญานาคกาละ มีอายุยืนยาวมาก โดยสามารถมีอายุตั้งแต่ พระพุทธเจ้ากุสันธะ  พระสมณโคตมะ และจะมีอายุไปจนถึง พระศรีอาริยะเมตไตย์

      ตามคัมภีร์ปรมัตถโชติกพ มหาอภิธรรม มัตถสังหฏีกา องค์นาคาธิบดีคือ กษัตริย์แห่งเมืองบาดาลซึ่งปกครองวังนาคินทร์ต่าง ๆ มีทั้งหมด 7 เศียร ในแต่ละเศียรจะมีชื่อเรียกเป็นองค์แตกต่างกันออกไป  ซึ่งแต่ละองค์นั้น เป็นพญานาคที่อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล้วทั้งสิ้น พระนามทั้ง 7 ขององค์นาคาธิบดีมีดังต่อไปนี้

ว่านพญานาค

๑. พญานาคอนันตนาคราช ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นบัลลังก์แห่งพระวิษณุ นารายณ์บรมนาถ ณ เกษียรสมุทร อนันตนาคราชนั้น มีกายใหญ่โตมหึมา มีความยาวอย่างไม่สิ้นสุด มีเศียรพันเศียร และชอบแปลงร่างเป็นมนุษย์ ที่มีรูปร่างสวยงาม

๒. พญานาคมุจลินท์นาคราช เป็นพญานาคที่มีฤทธิเดชมีอานุภาพมาก จะอาศัยอยู่ที่ สระโบกขรณี ใกล้ต้นไม้  พญามุจลินท์นาคราชเป็นพญานาคมี ๗ เศียร  และได้สืบสายพันธุ์ มาเป็น พญาศรีสัตตนาคราช หรือ นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์ของพญานาคที่ฝั่ง ลาว

๓. พญานาคภุชงค์นาคราช เป็นพญานาค ที่มีผิวกายสีเทา มีหงอนและเศียรสีแดง มีเศียร ๑ เศียร เป็น เจ้าวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะเทพ พญานาคภุชงค์อยู่ในตระกูลฉัพพะยาปุตตะ

๔. พญานาคศรีสุทโธนาคราช เป็นพญานาคที่มีผิวกายเป็นสีเขียวมรกต  มีเศียรสีทองมีทั้งหมด ๙ เศียร เป็นพญานาคผู้ปกครองเมืองหนองกระแส ทางฝั่งไทย ซึ่งมีบริวารมากถึง ๕,๐๐๐ ตัว เป็นพญานาคราชที่ชอบรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และเดินทางไปที่วัดพระธาตุพนมอยู่เสมอ

       ศรีสุทโธนาคราชเป็นเพื่อนกันกับ พญานาคศรีสัตตนาคราช ซึ่งปกครองนาคอยู่ทางฝั่ง ลาว ต่อมาเกิดการสู้และรบกันนานถึง ๗ ปี  เพราะเรื่องการแบ่งอาหารกันอย่างไม่ยุติธรรม  พระอินทร์จึงได้มายุติสงคราม ด้วยการให้พญานาคทั้งสองตน ไปทำการสร้างแม่น้ำแข่งกัน พญานาคสุทโธนาคราช จึงได้พาบริวารและไพร่พลทำการสร้างแม่น้ำ มุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแส  เมื่อสร้างไปถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา ก็ให้ทำแม่น้ำคดโค้งไปตามภูเขา  แต่หากเห็นว่าสามารถทำแม่น้ำลอดภูเขาได้ง่าย ก็สร้างแม่น้ำลอดภูเขา นิสัยพญานาคศรีสุทโธนาคราชเป็นคนใจร้อน จึงทำให้แม่น้ำนี้ คดโค้ง และมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำโขง

๕. พญานาคศรีสัตตนาคราช มีความเชื่อว่า เป็นกษัตริย์ของพญานาคแม่น้ำโขงฝั่งลาว  มีทั้งหมด ๗ เศียร เป็นตระกูลพญานาคที่กำเนิดมาแต่ครั้งสมัย พุทธกาล จึงมีความใกล้ชิดกับ พุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า  จึงเชื่อได้ว่า เป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหมด ซึ่งมีบริวารมากถึง ๕,๐๐๐ ตัว ศรีสัตตนาคราชเป็นพญานาคที่ชอบถือศีลและปฏิบัติธรรม  จึงแวะเวียนมาที่วัดพระธาตุพนมอยู่เสมอ

๖. พญานาคเงิน  พญาเพชรภัทรนาคราชมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า พญาเกล็ดแก้วนาคราช เป็นพญานาคที่มีผิวกายสีเงินคล้ายแก้ว มีหงอนและเศียรสีแดง มีเศียรเดียว เป็นลูกขององค์อนันตนาคราช

๗. พญานาคดำ แสนศิริจันทรานาคราช เป็นพญานาคตระกูล กัณหาโคตรมะ มีองศ์สีดำ มีผิวกายเป็นสีดำ มีมากถึงอายุเก้าหมื่นปีมนุษย์  มีอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพนั้นคือ ตรีศูรย์  เป็นผู้ปกครองนาคในอาณาจักร ใต้ทะเลแอตแลนติส มีหน้าที่ดูแลโซนยุโรปทั้งหมด มีวิมานเป็นทองทั้งหมดอยู่ใต้ทะเล ซึ่งมีหน้าที่ในการกวาดล้างคนทำชั่ว  ด้วยการสร้างแผ่นดินไหวและสึนามิ  ทำให้เกิดพายุฝนและลมต่าง ๆ  ส่วนคนที่ทำความดี ท่านจะให้คุณ  มีฤทธิ์เดชและเอาชนะศัตรูด้วยเมตตามหานิยม โดยผ่านความเจริญรุ่งเรืองและความร่วงโรยของอารยะธรรมมนุษย์มาแล้วหลายครั้ง สำหรับฝรั่งแล้ว ก็มักจะคุ้นเคยกับท่าน ซึ่งเป็นการเทียบชั้นของพญานาค ในนามของเทพโปเซดอน  โดยให้องค์พญานาคาธิบดีเทียบเท่า พระเจ้าแผ่นดิน

ว่านพญานาค

พญาศรีสุทโธนาคราช เดิมเป็น นาคธรรมดา แต่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์อิศวรให้เป็น องค์นาคาธิบดี ซึ่งเป็นกษัตริย์ของนาคฝั่งไทย เพราะความดีความชอบ ที่สามารถค้นหา โคศุภราช ขององค์อิศวร เมื่อครั้งโคศุภราช หนีมาเที่ยวบนโลกมนุษย์  เหล่าพญานาคที่ดี  จะมีสัมมาทิฎฐิที่ถือศีลแปดอย่างเคร่งครัด ก็จะมุ่งเน้นในการบำเพ็ญเพียร เพราะมีความเบื่อหน่าย ในภพชาติกำเนิด ที่เกิดเป็นนาค  โดยจะไม่ชอบทำร้ายใคร

      แต่ก็ยังมีพญานาคชั้นเลว ซึ่งเรียกว่า “ เงือก ” เป็นผู้ไม่มีธรรมและไม่ถือศีล ชอบทำร้ายมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ทำมาหาเลี้ยงชีพ ตามแม่น้ำต่างๆ  ซึ่งตามตำนาน ๒๙ กล่าวว่า นาคมีพิษร้ายและสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ ด้วยพิษมากถึง ๖๔ ชนิด  ส่วนสัตว์จำพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได้  ก็เพราะว่า นาคได้คายพิษทิ้งไว้แล้ว สัตว์จำพวกงูมีพิษ  ไปเลียได้ก่อน พวกสัตว์จำพวกอื่นๆ ที่มาที่หลังเช่น แมงป่อง  มด จึงได้พิษไปน้อย

ในคัมภีร์สันสกฤตส่วนใหญ่ จะกล่าวว่าพญานาค มีนิสัยดุร้าย ขาดความเมตตา ชอบแสดงอิทธิฤทธิ์ ทำลายชีวิตมนุษย์และสิ่งต่าง ๆ ให้พินาศ  ซึ่งจะมีนาคที่มีอุปนิสัยดี อยู่ไม่กี่ตน  แต่ในคัมภีร์บาลีพญานาคส่วนใหญ่  จะมีอุปนิสัยดี ใฝ่ธรรม 

ทั้งนี้เพราะพญานาคจะปรากฏร่าง 3 ลักษณะ  1) ความเป็นสัตว์ทิพย์กึ่งเทพ  ซึ่งเป็นสัตว์เสวยทิพย์สมบัติบนสวรรค์  วิมารดุจดังเทวดา  2) ลักษณะทิพย์กึ่งเทพ เป็นมนุษย์นาค  ซึ่งมีเครื่องประดับ คล้ายกับเครื่องทรงของ พระมหากษัตริย์  3) ลักษณะเป็นสัตว์ ก็เป็นงูแผ่พังพาน  ซึ่งมีขนาดยาวใหญ่กว่างูธรรมดา  จะอาศัยอยู่ใต้แม่น้ำหรือใต้ทะเลลึก

ว่านพญานาค

จุดเปลี่ยน ว่านพญานาค

ว่านพญานาค เป็นต้นไม้ประดับแบบเลื้อย หายยอดใดที่ตกนอกกระถางแล้ว ปลายยอดจะโค้งตัวขึ้นเหมือนกับการชูคอขึ้น คล้ายพญานาคกำลังจะโผล่ขึ้นจากท้องน้ำ เราสามารถปลูก ต้นว่านพญานาคในกระถาง  แล้วนำไปแขวนไว้ตามหน้าต่าง  หน้าบ้านอาคารสำนักงาน โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขายต่างๆ  เพื่อให้ดูสวยงาม  นอกจากนี้ยังส่งผลดีในด้านจิตใจ  เป็นการเพิ่มพลังฮวงจุ้ยให้บ้าน  ช่วยหนุนนำอำนาจ มีบุญบารมี เสริมดวงให้โชค

     ลักษณะใบของ ว่านพญานาค โดยสีของใบจะเป็นสีเขียว ลักษณะของรูปร่างใบคล้ายพัดหรือเกล็ดของพญานาคในตำนาน โดยใบจะแตกออกไปตามด้านข้างลำต้น  ใบที่แก่จะสลัดใบ

     ลำต้นของ ว่านพญานาค จะมีลำต้นกลม ด้านข้างลำต้น ในส่วนที่ใบหลุดร่วง จะเกิดลายรอบลำต้นคล้ายกับ เกล็ดของพญานาค สีของลำต้นจะมีสีเขียวเข้ม

ว่านพญานาค

     รากของ ว่านพญานาค จะแตกออกจากปลายของลำต้นและจะมีหน่อแตกออกบริเวณโคนของลำต้น  ราวกับว่าเป็นลูกพญานาค

      การขยายพันธุ์ ว่านพญานาค สามารถตัดลำต้นแก่  ไปปากช้ำหรือการแบ่งหน่อที่แตกออกจากกอไปปลูกลงกระถางใบใหม่ได้ทันที

    การดูแล ว่านพญานาค สามารถทำได้ง่าย  เพราะว่านพญานาคเป็นพืชกลุ่มที่ สามารถอมน้ำในลำต้นได้นาน   แต่ก็ควรรดน้ำสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

    ประโยชน์ ว่านพญานาค  นอกจากจัดได้ว่าเป็นไม้ประดับแล้ว ยังเชื่อกันว่า หากมีการเลี้ยงว่านชนิดนี้ไว้ จะสามารถป้องกันภัยจากสัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู  โดยไม่ให้ย่างกายเข้ามาภายในบ้าน  นอกจากนี้ยังเสริมคุณค่าทางจิตใจ เป็นการเพิ่มความคิดบวกดีๆ ให้แก่จิตใต้สำนึก  เพราะการที่คนปลูกคอยดูแลเอาใจใส่ ก็ได้เป็นการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่ง จึงมีสติสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น  ใจเย็นขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

ที่มา…http://www.mcu.ac.th/userfiles/file/mcuthesis2556library

ที่มา…http://www.watkaokrailas.com

บทความที่นาสนใจ เทียนมหามงคล ต้นไม้มหาเฮง สว่างโชติช่วง เสริมฮวงจุ้ยให้โชคลาภ คนปลูกเฮง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *