ว่านมงคล เสริมโชคลาภ เงินทอง คนปลูกรวย คนค้าขายเฮง

           เกี่ยวกับความเชื่อ จงอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นเรื่องที่เล่าขาน หรือแม้ว่าจะเป็นการพูดต่อๆกันมา  จงอย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ด้วยการลงมือทำแล้วเห็นผลลัพธ์กับตาตนเอง ทั้งกายและใจที่สัมผัสได้ เช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคนเรา ย่อมต้องผ่านการลงมือทำด้วยตนเองเสมอ  คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จะลงมือทำด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นแรงกระตุ้นและสร้างแรงบันดานใจเพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรค จนกว่าได้รับชัยชนะ

ว่านมงคล

ว่านมงคล

            จุดเปลี่ยนชีวิต จะเริ่มขึ้นจากพลังความรู้ ความคิด ทรรศคติ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการกระทำต่างๆ   ให้ก้าวเดินไปยังเส้นชัย

           การปลูก ว่านมงคล นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์  ในการสั่งสมพลังแห่งความเชื่อด้านต่างๆ ทั้งความเป็นสิริมงคล เสริมฮวงจุ้ย หนุ่นนำเสริมดวงแห่งโชคลาภ ดวงแห่งความร่ำรวย หนุนนำอำนาจวาสนา  ทำให้คนที่ปลูกส่งต่อความคิดดีๆเหล่านั้น ไปยังจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นๆ  จึงส่งผลดีต่อจิตสำนึกแล้วจะกระทำการงานต่างๆในด้านดี  จึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนปลุกว่านมงคล กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์สินเงินทอง เป็นคนดวงเฮง หากค้าขายก็จะร่ำรวย หากรับราชกาลหรือทำงานเอกชลก็จะเจริญรุ่งเรือง

อนุภาพและสรรพคุณว่านมงคลมีประโยชน์มากมายดังนี้

         อนุภาพพลังแห่งความเชื่อ การเสริมดวงโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทอง สินทรัพย์เพิ่มทวี ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกว่านมงคล หรือสรรพคุณของ ว่านมงคล ซึ่งสอดคล้องกับหลักพลังแห่งกฏแรงดึงดูด ที่ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน คนที่มีความคิดคล้ายๆ กัน ย่อมดึงดูดเข้าหากัน คนปลูกว่านมงคลที่คิดดี ย่อมได้รับสิ่งดีๆ เป็นการตอบแทน

          เมื่อความเชื่อในอนุภาพของว่านมงคลไปสอดคล้องกับ กฏแห่งการคิดเชิงบวก จากแนวความเชื่อว่า อนุภาพว่านมงคลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่น เงินทองก็ไหลมาเทมา การค้าขายก็ร่ำรวย   ซึ่งสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึก  เพราะความคิด ความเชื่อและการจินตนาการด้านดี  สิ่งที่ดีๆเหล่านั้นก็จะถูกป้อนให้แก่จิตใต้สำนึก ซึ่งกลไกลของจิตใต้สำนึกเอง  จะทำงานตามปริมาณความคิดและไม่ได้แยกแยะว่า สิ่งไหนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรือเรื่องไหนเกิดขึ้นจากความเชื่อ เมื่อการสั่งสมความคิดเชิงบวกมีปริมาณมากขึ้นๆ  แล้วจิตใต้สำนึกจะประมวลผลและแสดงออกในรูปของการกระทำที่เป็นบวก ชีวิตก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

           นอกจากสรรพคุณของว่านมงคลที่ทรงอิทธิพลต่อด้านความเชื่อแล้ว ว่านมงคลบางชนิดยังสามารถทำเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีสรรพคุณในด้านต่างๆสำหรับการรักษาโรคแต่ละชนิด  จึงทำให้คนโบราณใช้เป็นกุศโลบาย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อทำให้คนรุ่นหลัง รู้สึกรักและหวงแหนต้นไม้หรือว่านมงคลพันธ์ุดีๆ  เอาไว้คู่บ้านคู่เมือง  จึงใส่ความเชื่อแล้วเขียนไว้ใบตำราต่างๆหรือการเล่าต่อๆกันเช่น การปลูก ว่านมงคล บางชนิด เมื่อให้ดอกออกผล จะมีอนุภาคเสริมบุญบารมี มีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุน ทำให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ทำให้คนภายในบ้านอยู่ดีมีสุข หากทำการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง การเจรจาต่อรองการชื้อ-ขายทางธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จ เป็นต้น ซึ่งแท้จริงแล้ว ดอก ใบ ราก ลำต้น ว่านมงคลบางชนิด อาจจะมีสพรรคุณในการรักษาโรค

         อนุภาพ ว่านมงคล ด้านความรักสเน่หา  เพราะการเจริญเติบโตต้องได้รับการดูแล  การเลี้ยงว่านมงคล ต้องดูแลบำรุงรักษา รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เป็นการใส่ใจ เป็นการให้ความรัก เป็นการแบ่งปันความรักให้กับสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากการรักตนเอง เมื่อว่านมงคลเจริญเติบโต งอกงาม จิตใจของคนที่ปลูกว่านมงคล ก็จะได้พลังจากการเอาใส่ใจและการให้ความรัก  มันก็จะไปสร้างความแข็งแกร่งและปกป้องความคิดชั่วร้ายหรือความคิดลบๆให้น้อยลงได้

ว่านมงคล กำลังเป็นที่นิยมและปลูกกันในปัจจุบัน มีดังนี้

เปราะหอม:ว่านมงคล

           1.เปราะหอม ว่านหอม ว่านเปราะหอมหรือว่านเสน่ห์จันทร์ ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคล  ว่านเสน่ห์จันทร์ จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝน และจะพักตัวในช่วงหน้าหนาวกับหน้าแล้ง ฤดูแล้งถ้าอยู่ในดิน  เราไม่รดให้น้ำเขา เขาก็สามารถอยู่ได้ โดยที่ไม่ตาย แต่จะสลัดใบ วิธีการปลูกว่านหอมก็สามารถทำได้อย่างง่าย เพียงแค่นำดินใส่กระถางหลังจากนั้นนำรากหรือหัวของวานหอมฝังให้มิดสัก 1 ข้อมือ รดน้ำประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะเห็นใบโผล่ขึ้นมา ใบของว่านหอมจะมีสีเขียวเข้มมรกต เส้นใบจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด เมื่อขยี้ใบจะส่งกลิ่นหอม ดอกจะมีสีขาวที่ปลายดอกและมีสีม่วงที่ฐานของดอก ก้านดอกจะชูช่อเฉพาะตอนเช้า ตอนเย็นช่อดอกจะตก

         หัวหรือรากของว่านหอม จะมีกลิ่นหอมมาก นิยมนำไปทำน้ำพุทธมนต์ ในพิธีกรรมอันเป็นมงคลต่างๆเช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้าน งานทำบุญสถานที่ต่างๆ ใช้ทำน้ำมนต์สำหรับปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย วิธีการทำน้ำมนต์ง่ายๆคือ ขุดรากว่านหอมล้างน้ำให้สะอาด หันบางๆใส่ในขันน้ำพุทธมนต์ของพระ  นอกจากนี้แล้วเราก็จะได้น้ำพุทธมนต์ที่สะอาดปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ อีกด้วย การมีว่านหอมมงคลไว้ในบ้าน จะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และดึงดูดสิ่งเป็นมงคล สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต มีอำนาจวาสนา เป็นเมตตามหานิยม

ว่านกุมารทองเป็นว่านมงคล

         2.ว่านกุมารทอง ว่านมงคลแห่งโชคลาภเสริมสิริมงคล นำโชคเสี่ยงดวง ปกป้องภัย  ว่านกุมารทองมงคลจะเจริญได้ดีช่วงหน้าฝน หน้าแล้งจะผลัดต้นช่วงผลัดต้นจะออกดอก ก้านดอกจะมีสีเขียว เกสรดอกจะมีสีแดง ดอกจะเป็นพุ่มรอบก้าน แตกออกเป็นวงกลม ก้านดอกจะมีอายุ 1-2 เดือน หากเป็นดอกที่สมบูรณ์ จะมีผลสุก เป็นสีแดง ข้างในผลสุกเมื่อขยี้จะเป็นน้ำสีแดงอมเหลือง  ออกสีส้มคล้ายกับน้ำแดง  ซึ่งเป็นน้ำที่คนนิยมนำไปเลี้ยงกุมารทอง เกสรสีเหลือง ก้านดอกจะมีสีเขียว ลำต้นเขียวเป็นลายจุดสีน้ำตาล ลำต้นที่เจริญเติบโตดีๆจะสวยและยาวประมาณ 1.5 ฟุต

        การขยายพันธ์ทำได้ง่าย เพียงแค่แบ่งหัวที่แตกออกจากกอเดิม  แล้วนำไปเพาะในกระถางใบใหม่ การปลูกใส่ดินไม่ต้องมิดหัว “หากเราอยากเห็นหัวของกุมาร” หัวว่านกุมารเมื่ออยู่ใต้ดินจะมีสีขาว เชื่อว่าการปลูกว่านกุมารไว้ในบ้าน จะนำโชคลาภเข้ามาให้กับคนในบ้าน การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ซื้อขายคล่องตัว สร้างกำไรได้งดงาม คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว

ว่านรวยไม่เลิกเป็นว่านมงคล

         3.รวยไม่เลิก ว่านมหามงคลเรียกทรัพย์ VS กฎของเศรษฐีรวยทรัพย์ ว่านรวยไม่เลิก ไม่มีลำต้นจะมีเฉพาะใบ ใบจะยาวเรียว พื้นใบสีเขียวและมีจุดสีเขียวเข้ม อยู่รอบใบ หากเจริญงอกงามดี ใบจะยาวเป็นศอก และจะมีหัวกลมขนาดเท่ากำปั้น ก้านดอกสีเขียวอ่อน ดอกจะมีลักษณะเป็นพวง ดอกเพิ่งออกใหม่จะมีสีขาว เมื่อแก่จะค่อยๆเขียวเข้มขึ้นแล้วจะร่วงโรยไป ว่านรวยไม่เลิกจะออกดอกทั้งปี การขยายพันธุ์ทำได้โดยการนำหน่อที่แตก ออกไปปลูกในกระถางอื่น

         นอกจากนี้ยังสามารถขยายพันธุ์ ด้วยการนำใบส่วนหนึ่งไปกลบดินไว้และให้มีบางส่วนโผล่จากดิน ต้นอ่อนสามารถเกิดได้เหมือนกับ ต้นคว่ำตายหงายเป็น การปลูกว่านรวยไม่เลิกนั้นเกิดได้ง่ายไม่ค่อยตาย เชื่อกันว่า ช่วงว่านรวยไม่เลิกออกดอก แสดงว่าเรากำลังจะมีโชคลาภ มีความเป็นสิริมงคล กำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคนภายในบ้านอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หรือกำลังจะได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่คาดหวังเอาไว้

ว่านนางกวักเป็นว่านมงคล

        4.ว่านนางกวัก ว่านมงคลนำโชคลาภ เงินทอง ไหลมาเทมาการค้า ขายคล่อง กำไรงาม ว่านนางกวักใบโพธิ์ ลำต้นว่านนางกวักจะมีสีเขียวเข้ม  ใบมีสีเขียวเข้มคล้ายๆหยกเขียวมรกต ใบมีลักษณะคล้ายรูปใบโพธิ์ ว่านนางกวักสามารถขยายพันธ์ได้โดย การแบ่งกอไปปลูกได้ การปลูกสามารถทำได้ง่าย การดูแลก็ยิงทำง่ายๆ เชื่อกันว่าหากใบของต้นนางกวักมงคล มีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ซ้อนกันสองใบภายใน 1 ก้านใบ แสดงว่ากำลังจะมีอำนาจวาสนา กำลังจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้า-ขาย กำลังจะเจริญเติบโต ยอดขายพุ่ง หรือกำลังจะได้ติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย เป็นการขยายกำลังการผลิต

ว่านมงคล

         5.ว่านเศรษฐีวิลสัน เป็นไม้ประดับและเป็นต้นไม้มงคล แห่งโชคลาภ มีความเป็นสิริมงคลว่านเศรษฐีวิลสัน / ต้นเศรษฐีวิลสัน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นเขียว มีใบขนาดใหญ่ คล้ายใบกล้วยแต่สั้นกว่า แต่ใบเศรษฐีวิลสันจะหนากว่า ด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้ม  ส่วนใต้ท้องใบจะมีสีเขียวอ่อน ออกดอกปีละ 1 ครั้ง ช่อดอกจะโผล่ออกมาพร้อมกับกลีบเลี้ยง ช่อดอกจะชี้ขึ้นเหมือนปลายนิ้ว ดอกจะมีสีขาวอมน้ำตาลนิดๆ การออกดอกปีละหนึ่งครั้ง

        เกษรของดอกต้นเศรษฐีวิลสันจะมีกลิ่นไม่น่าชื่นชมเท่าไร ทำให้มีหลากหลายคนสงสัยว่า กลิ่นและเกสรของดอกมีผลต่อการเกิดมะเร็งหรือไม่ หากไม่เป็นคนที่แพ้เกสรดอกไม้ ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หรือถ้าเราไม่กินเกสรของว่านเข้าไปก็ไม่ต้องกลัวว่า จะเป็นโรคมะเร็ง

      วิธีการปลูกขยายพันธุ์ ด้วยการแบ่งหน่อที่เกิดจากเหงานของรากในดิน หรือการตัดกิ่งที่แตกออกจากลำต้นไปปักชำ มีความเชื่อกันว่า ช่วงที่ว่านเศรษฐีวินสันกำลังออกดอกมันกำลังจะให้โชค มีเสน่ห์ ถ้าจะให้ดีช่วงออกดอกให้นำผ้า 7 สีไปผูกไว้ที่โคนต้น นอกจากนี้ต้นว่านเศรษฐีวิลสันนำโชคลาภให้โชค กับคนที่มีดวงการพนัน นักเสี่ยงโชคนักเล่นหวย ในวันก่อนวันหวยออก ก็จะ นับจำนวนดอกหรือนับกิ่งก้าน การใช้แป้งลูบตามใบ ตามกิ่งก้าน เพื่อขอเลขเด็ด  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อด้านความเป็นสิริมงคลที่ว่า หากเกิดหน่อมาก ก็จะเกิดบุญบารมี มีชื่อเสียงโด่งดัง กำลังจะได้ลาภวาสนา

ว่านมงคล

       6.ว่านพญานาค เพิ่มพลังฮวงจุ้ย ช่วยหนุนนำอำนาจ บุญบารมี เสริมดวงให้โชค ว่านพญานาคราช ลำต้นเมื่อสลัดใบ จะมีลักษณะคล้ายกับเกล็ดบนลำตัวพญานาค ในตำนาน ลำต้นมักจะห้อยลง เมื่อโผล่ออกนอกกระถางและด้านปลายต้นจะชูคอขึ้น  ปลายยอดของต้นว่านจะคล้ายกับหัวพญานาค ที่มีหนวดเป็นใบ การปลูกและการขยายพันธุ์ สามารถทำได้ง่ายเหมือนว่านทั่วๆไปคือ การตัดลำต้นไปปักชำหรือนำหน่อที่แตกไปปลูกในกระถางใบใหม่ได้เลย เชื่อกันว่า จะช่วงส่งเสริมบุญบารมี บ้านใดมีปลูกไว้ จะมีความเป็น สิริมงคล ผลบุญที่ทำไว้ จะนำสิ่งดีเข้ามาหาตนเอง นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่อกันอีกด้านว่า หากมีว่านพญานาคราช จะช่วยป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆ เข้ามาภายในบริเวณบ้านที่อาศัยอยู่

ว่านมงคล

       7. ว่านเศรษฐีเรือนใน ลำต้นใบคล้ายใบเตย การขยายพันธุ์ด้วยการแบ่งหน่อ  แต่ใบจะมีสีเหลืองอ่อนขอบใบสีเขียว เป็นว่านที่จัดได้ว่า เป็นว่านมงคลตระกูลสูง คนชั้นสูงในสมัยโบราณจึงนิยมนำมาปลูกไว้ในกระถางที่สวยงาม อาจจะทำด้วนเซรามิกที่มีการวาดลวดลายที่สวยที่มีค่า เชื่อกันว่า ผู้ใดปลูกมีไว้ครอบครอง จะมีอำนาจ  วาสนามีบุญบารมี จะเจริญด้วยโภคทรัพย์  เงินทอง มีบริวารคอยรับใช้ มีผู้อุปการะคอยเกื้อหนุน

ว่านมงคล

8. ว่านนกคุ้ม สรรคุณช่วยปกป้องคุ้มครองภัย ปัดเป่าสิ่งชั่ยร้ายและความเป็นอัปมงคลต่างๆ ว่านนกคุ้มแสดงถึงความเป็นอยู่ อุดมสมบูรณ์  การค้าขขายเจริญรุ่งเรือง  ดอกของว่านนกคุ้มจะลักษณะคล้ายกับว่านรวยไม่เลิก แต่ดอกจะเป็นสีม่วง ใบเป็นลายจุดคล้ายๆ กับลายขนบนปีกของนกคุ้ม  ในถ่วงท่ากำลังกางปีกขึ้นบิน สีของใบจะมีสีเทาและมีลายจุดดำ หรือใบสีเขียวลายจุดสีดำ

9. ว่านสี่ทิศ การขยายพันธุ์ด้วยหัวคล้ายกับว่านกุมารทองและว่านรวยไม่เลิก ใบของว่านสี่ทิศจะแตกออกจากกอในดิน ใบที่เริ่มโผล่จากพื้นดิน จะตั้งชี้ขึ้นบนฟ้า เมื่อเป็นใบแก่ปลายของใบจะชี้ลงดิน การออกดอกของว่านสี่ทิศ จะให้ดอกในช่วงต้นฤดูฝน ปกติหนึ่งก้านดอกจะมีช่อดอกตั้งแต่หนึ่งทิศ สองทิศขึ้นไป สีของดอกมีหลากหลายสีด้วยกัน  ขึ้นอยู่กับลักษณะสายพันธุ์ ช่อดอกมีลักษณะเหมือนกับลำโพงหลายๆอันมารวมกัน  โดยหันก้นเข้าหากันแล้วหันปลายดอกไปยังทิศต่างๆ ความเป็นมงคลเหมือนกับดอกลำโพงที่กำลังส่งเสียง  ให้ก้องกังวานไปให้ผู้คนได้รับฟัง เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของบริวาน นอกจากนี้ว่านสี่ทิศยังมีสพรรคุณปกป้องคุ้มภัย ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ

บทสรุปว่านมงคล

           จากสพรรคุณของว่าน ผู้เขียนเชื่อบทความนี้ว่าคงมีประโยชน์กับผู้อ่านอยู่บ้าง สำหรับคนที่ชื่นชอบและปลูกไม้มงคล จะส่งผลดีแก่เราเสมอ เพราะ ” การปลูกพืช ก็ย่อมหวังผล (ผลผลิต) ” เพราะการปลูกว่านมงคลซึ่งต้องใส่ใจดูแลให้น้ำให้ปุ๋ย  ด้วยอนุภาพและสพรรคุณของว่านมงคล จะทำให้เราได้รู้จักคำดีๆไปใช้ในชีวิตเช่น ความเพียรพยายาม การตั้งเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจ เป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี  เป็นคนมีสมาธิดี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน จึงช่วยทำให้การทำกิจกรรมงานต่างๆสำเร็จลุล่วง ชีวิตมีความสุข มีความเจริญมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในที่สุดความเป็นสิริมงคล ดวงแห่งโชคลาภ ความร่ำรวย จะบังเกิดขึ้นและทำให้เรากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ชมคลิปไม้มงคล

https://youtu.be/OoS6h4UtyfE

อ่านต่อตอนที่ 2 ไม้มงคล

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *