ว่านสี่ทิศ คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ สวดเสริมสิริมงคลช่วยปกป้องคุ้มภัย

      ในอดีตกาลพระภิกษุสงฆ์จะเดินออกธุดงค์ เพื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการบำเพ็ญเพียร  ก็มักจะมีภัยอันตรายจากสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งที่มีตัวตนจำพวกสัตว์ดุร้าย ที่ออกทำมาหากินในช่วงกลางคืนแล้ว   ยังมีภัยอันตรายจากจากสิ่งที่มองไม่เห็นอันได้แก่ ภูต ผี ปีศาจหรืออมนุษย์ต่างๆ ที่ชั่วร้าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะมีพลังมาก ในช่วงกลางคือหรือที่ไม่มีแสงสว่างของพระอาทิตย์

     ซึ่งภัยอันตรายต่างๆ เหล่านั้นอาจจะทำร้ายพระภิกษุสงฆ์ ในขณะที่นอนหลับและบุญบารมียังมีน้อย จึงสร้างความหวาดหวั่นให้แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างมาก  ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงได้ทรงบัญญัติมนต์คาถา บทสวดเพื่อคลายความกังวลใจและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แด่พระภิษุสงฆ์เหล่านั้น

ว่านสี่ทิศ

      นอกจากนี้แล้วยังมีมนต์คาถาต่างๆ ที่ถูกบัญญัติขึ้นจากพระอริยสงฆ์อีกมากมายเช่น พระคาถาชินบัญชรของพระสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี  คาถาป้องกันภัย 8 ทิศเป็นต้น

     โดยบรรดามนต์คาถาจะกล่าวถึงกำแพงแก้ว 7 ชั้น มาห้อมล้อมปกป้องภัยทั่วทั้งร่างกาย ตั้งแต่บนศีรษะคือ อากาศด้านซ้าย ด้านขวา เบื้องหน้า เบื้องหลัง ซึ่งเป็นการปกป้องกันทั้ง 4 ทิศ  แล้วยังย่อยออกเป็นทิศต่างๆ แบ่งออกเป็นแปดทิศสิบทิศเป็นต้น

      ต่อมาพระคาถาเหล่านี้ ยังสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีพลังจิตศรัทธาในพุทธศาสนา  พุทธสนิกชน  หรือบุคคลทั่วไป  ก็สามารถนำมาสวดเพื่อเป็นกําแพงแก้ว 7 ชั้น  เพื่อคุ้มครองภัยแล้วยังมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  เพิ่มพูนสติปัญญาและการพัฒนาจิตใจ ให้มีความมั่นคงอยู่ในคุณงามความดี แล้วยังมีผลดีต่อการฝึกสมาธิลดความฟุ้งซ่านต่างๆได้เป็นอย่างดี

      ดังนั้นการสวดมนต์คาถา ก่อนนอนจะช่วยทำให้เราหลับสนิท หลับเต็มอิ่ม  เมื่อตื่นนอนก็จะสดชื่นแล้วหากนำไปสวดพระคาถา ก่อนที่จะขับรถออกเดินทางต่างๆ ก็จะช่วยแคล้วคลาดปลอดภัย คาถาที่แนะนำคือคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ โดยการสวดพระคาถาจะต้องสวดบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตามด้วยการสวดนะโม 3 จบแล้ว จึงค่อยสวดพระคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

ว่านสี่ทิศ

คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

… อิมัสมิงมงคล จักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน ห้อมล้อมรอบ รอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย ชะนะ สะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริก เขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

… อิมัสมิงมงคล จักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน ห้อมล้อมรอบ รอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย ชะนะ สะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริก เขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

…. อิมัสมิงมงคล จักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน ห้อมล้อมรอบ รอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย ชะนะ สะตะสะหัสสานิ ปัจเจ กะพุทธะชาละปะริก เขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

…. อิมัสมิงมงคล จักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน ห้อมล้อมรอบ รอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโย ชะนะ สะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

            เมื่อสวดคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ ก่อนนอนจบ แล้วก็ให้ก้ม กราบพระก่อนนอน 5 ครั้ง กราบคุณพระพุทธผู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน กราบคุณพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้า ที่ช่วยชี้นำให้พ้นจากทุกข์ กราบคุณพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กราบคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และกราบคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้

ว่านสี่ทิศ

จุดเปลี่ยน ว่านสี่ทิศ  เป็นว่านที่มีสรรพคุณปกป้องคุ้มภัย  ว่านสี่ทิศเป็นว่านตระกูลที่มีหัว เป็นกลุ่มพืชล้มลุก จะเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน จะสลัดใบในช่วงปลายฤดูหนาวถึงหน้าร้อน ว่านสี่ทิศถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มว่านมงคล  ที่ทุกบ้าน อาคารต่างๆ ควรปลูกไว้  เพื่อเป็นสิริมงคลช่วยปกป้องคุ้มภัย จากอมนุษย์สิ่งชั่วร้าย ภูตผี ปีศาจ  ว่านมงคลสี่ทิศนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทั้งที่อยู่ในแสงแดดและพื้นที่ที่มีร่มเงา

ว่านสี่ทิศ เป็นไม้ประดับ ที่มีความโดดเด่น ช่วยทำให้ส่วนภายนอกอาคารและพื้นที่ภายในอาคาร มีความงดงามมากยิ่งขึ้น  หรือแม้แต่การนำไปปลูกในกระถาง  เพื่อใช้เป็นไม้ประดับไว้ตามโต๊ะทำงาน โต๊ะห้องนั่งเล่น เป็นต้นความสวยงามของว่านสี่ทิศ  ที่มีใบและดอกที่สวยงามช่วยเสริมฮวงจุ้ย ให้แก่บ้าน อาคาร พื้นที่ห้องต่างๆได้ดี

ว่านสี่ทิศ

ลักษณะใบของ ว่านสี่ทิศ ว่านสี่ทิศเป็นพืชตระกูลที่มีลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบเตย  แต่ว่านจะแตกใบจากหัวใต้ดิน ใบโพล่ชี้ขึ้นฟ้าหลังจากแทงดอก ภายหลังจากการสลัดใบหรือเรียกว่าเป็นการจำศีล  โดยจะเริ่มแตกใบในช่วงปลายมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม  ใบว่านจะมีสีเขียว  มีความยาว 30 ถึง 35 เซนติเมตรโดยประมาณ  ใบกว้าง 1.5 ถึง 2 เซนติเมตร โดยประมาณ

ลักษณะของดอก ว่านสี่ทิศ  ดอกเจ้าโผล่จากหัวที่อยู่ในดิน  โดยมีก้านดอกยาว 30 ถึง 40 เซนติเมตร  ปลายของก้านดอกจะมีช่อดอกที่มีลักษณะคล้ายกับดอกลำโพงหันหลังชนกัน  ปลายดอกลำโพงจะหันออกไปยังทิศต่างๆ  1 ก้านดอกจะมีช่อดอก 1-4 ช่อโดยประมาณ   ซึ่งสีของดอกว่านจะแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์  บางชนิดมีสีเขียวแดงเข้ม บางชนิดดอกจะออกสีส้ม  บางชนิดจะออกสีแดงอมชมพูหรือดอกมีสีชมพูเป็นต้น

ว่านสี่ทิศ

ลักษณะของหัวและรากของ ว่านสี่ทิศ   เนื่องจากว่านสี่ทิศอยู่ในกลุ่มว่านกุมารทองหรือว่านแสงพระอาทิตย์  หัวจะมีลักษณะกลม  เมื่อฝังอยู่ใต้ดินหัวจะมีสีขาว  มีรากที่ปลายหัวเป็นจุดคล้ายกับหัวหอมหรือคล้ายกับเด็กที่ไว้ผมจุก รากของว่านสี่ทิศจะมีเฉพาะรากฝอย  โดยความยาวของรากขึ้นอยู่กับความร่วนซุยของดิน  หากเป็นดินร่วนปนทรายต้นว่านสี่ทิศจะยิ่งชอบและเจริญเติบโตได้ดี  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ว่านสีทิศจะแตกหน่อ

การขยายพันธุ์ของ ว่านสี่ทิศ จะใช้วิธีขยายพันธุ์คล้ายกับการปลูกต้นหอม ด้วยการนำหัวที่แตกออกไปฝังลงในกระถางหรือพื้นที่ใหม่

การดูแลรักษา ว่านสี่ทิศ นั้นง่ายมากเพราะความถี่ในการให้น้ำนั้นน้อยมาก  หากปลูกไว้กลางแจ้งก็รอเพียงน้ำจากฝนเท่านั้น  แต่หากจะให้ดีก็ควรรดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยประมาณ  ถึงจะเป็นว่านที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่โหดร้ายเพราะมีหัวที่สามารถอบน้ำได้เป็นอย่างดี  แต่หากได้รับการดูแลอย่างดี ก็ควรดินใส่ปุ๋ย 1 ครั้งต่อเดือน  ว่านสีทิศนี้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีสร้างความสวยสดงดงาม

ว่านสี่ทิศ

ประโยชน์ของว่านสี่ทิศ ว่านสี่ทิศใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้ดูร่มรื่นสวยงาม สามารถสร้างพลังดึงดูดให้น่าชื่นชม  ในด้านความเชื่อก็เป็นว่านมงคล เป็นไม้มงคลเสริมความเป็นสิริมงคลชีวิต ปกป้องคุ้มภัย  นอกจากนี้ยังสามารถนำดอกไม้ของว่านสี่ทิศ ไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปหรือแม้แต่การนำดอกของว่านมงคลนี้ไปใส่บาตร  มอบให้แด่พระสงฆ์   ซึ่งในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การถวายดอกไม้เป็นเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชานั้น  หากได้เกิดในชาติใหม่ก็จะมีรูปร่างที่สวย งดงาม มีผิวพรรณที่ดี ขาวผ่อง สว่างสดใส ว่านมงคลว่านสี่ทิศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล www.watpamahachai.net

บทความที่น่าสนใจ ต้นเศรษฐีมีทรัพย์ VS มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของโลก จัดอันดับโดย ฟอร์บส์ 

ว่านมงคล เสริมโชคลาภ เงินทอง คนปลูกรวย คนค้าขายเฮง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *