เคล็ดลับสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรงกับวิธีดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุด

 

           ก่อนจะรู้ เคล็ดลับสุขภาพดี ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้สาเหตุการมีสุขภาพไม่ดี ดังนี้

 1.ปัจจัยจากตัวอาหาร

          วิวัฒนการมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ล่าสูงสุดของระบบนิเวศ ปัจจุบันธรรมชาติเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แล้ง หนาว ไฟป่า หรือน้ำท่วม ทำให้ระบบห่วงโซ่อาหารมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเช่น หน้าฝนเชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สัตย์ต่างๆล้มตาย แมลงศัตรูพืชเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทำให้พืชผักล้มตาย  พืชผักและสัตย์ต่างๆซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์มีจำนวนลดลง  แต่ในทางกลับกันจำนวนของนุษย์เองกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอายุยืนยาวขึ้น  ทำให้ปริมาณอาหารซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีชีวิตของมนุษย์มีไม่เพียงพอ

        มนุษย์จึงได้พยายามคิดค้น วิธีเพิ่มปริมาณอาหารด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่นมนุษย์ต้องการอาหารที่ดูสวยงาม พืชผักใบสวยลำต้นใหญ่ๆต้องปลอดจากแมลงและตัวหนอนต่างๆที่กัดกินใบ  เนื้อสัตว์ต้องมีสีสดเข้ม ดังนั้นในการเพาะปลูกพืชผัก จึงมีการตัดแต่งพันธุกรรม ใส่ฮอร์โมน ใส่สารเคมีฆ่าแมลง หรือแม้แต่การใช้สารเคมีในการปราศัตรูพืช  การเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโตเร็วด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ  หรือออร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและสารเร่งเนื้อแดงต่างๆ  เมื่อความเจริญก้าวหน้าด้านการผลิตมีเพิ่มขึ้น  แต่ก็กลับมีผลลัพธ์ด้านลบแอบแฝงด้วยเช่นกัน เช่น สารเคมีตกค้างในพืชผัก การเปลี่ยนแปลงเซลล์และออร์โมนต่างๆที่เกิดขึ้นในสัตว์ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ จึงมีผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์ที่บริโภค

         นอกจากนี้เมื่อปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นและมนุษย์เองก็ไม่สามารถบริโภคได้ทันกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มนุษย์จึงคิดค้นวิธีการถนอมหรือการกักเก็บอาหารให้นานขึ้น จึงผ่านการแปรรูปและการปรุงแต่งอาหารเช่น การใส่สารกันบูด สีผสมอาหาร สารปรุงรสต่างๆ จึงมีสารปนเปื้อน หรือจะเป็นสารอาหารสำคัญๆในอาหารสูญหายไปกับการแปรรูปมากเกินไป

         เมื่อมนุษย์นำวัตถุดิบไปปรุงหรือประกอบเป็นอาหาร ทำให้สารเคมีเหล่านั้นสะสมในตัวมนุษย์ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บและมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะเสื่อมลงเร็วและทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น จึงทำให้อัตราการเกิดโรคเสื่อมต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ เป็นต้น

 

เคล็ดลับสุขภาพดี

เคล็ดลับสุขภาพดี

 2.ปัจจัยด้านพฤติกรรมของมนุษย์

           สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เราแตกต่างไปจากอดีต มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ต้องแข่งขันกันสูงขึ้น แต่เวลามีจำกัด  ขาดการดูแลสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อออกกำลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอได้  จึงทำให้ร่างกายขาดการฟื้นฟูซ่อมแซม  ด้วยความเร่งรีบกับการแข่งขันกับเวลา จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การบริโภคอาหาร แล้วไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วน หรือจะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกาย

          จากข้อจำกัดด้านเวลาและความเร่งด่วน ทำให้ผู้คนในปัจจุบัน ไม่มีโอกาสในการเลือกกินอาหารได้มากนัก จำเป็นต้องกินอาหารจานด่วน อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารจั้งฟู้ด อาหารตามร้านค้าที่ทำไม่สะอาดและปลอดภัย การล้างผัก การล้างเนื้อสัตว์ต่างๆที่ไม่สะอาด  หรือแม่แต่กรรมวิธีในการปรุงอาหารยังทำเหมือนในอดีต ทั้งๆที่วัตถุดิบมีสารเคมี และสิ่งปลอมปนมากขึ้น  จึงทำให้ผู้คนในปัจจุบัน ได้รับสารเคมี  สารพิษ เข้าไปสะสมในร่างกาย เพิ่มมากขึ้น

            จากปัจจัยดังกล่าว พบว่าในปัจจุบัน  มีผู้คนล้มป่วยเป็นโรคอันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเอง โดยปัญหาด้านสุขภาพที่คนเรากำลังเผชิญอยู่คือกลุ่มโรคเสื่อมของร่างกาย หรือกลุ่มโรค NCD:Non-communicable disease  ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากภาวะเสื่อมของร่างกายมนุษย์เองอันได้แก่

           1) โรคเบาหวานอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องของการเผาผลาญไขมันได้ต่ำลง จึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและมีอินซูลินในหลอดเลือดสูง นอกจากนี้อินซูลีนที่หลงเหลือ จะไปทำลายหลอดเลือดให้เกิดการอักเสบและเกิดการติดเชื้อได้ง่าย

            2) เกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดอุดตัน เพราะกินอาหารที่มีไขมันเลวมากเกินไป ทำให้หลอดเลือดได้รับบาดเจ็บ เมื่อหลอดเลือดได้รับบาดเจ็บ ร่างกายก็จะมีระบบซ่อมแซม เมื่อเกิดกระบวนการซ่อมแซมก็จะทำให้หลอดเลือดตีบและทำให้หลอดเลือดแข็งตัว  กลายเป็นปัญหาหลอดเลือดอุดตัน  และนอกจากนี้แล้วยังมีโรคที่เกี่ยวกับ NCD อีกมากมาย

            สำหรับพฤติกรรมคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการรักษาเป็นหน้าที่ของคนอื่น จึงมักฝากชีวิตไว้กับหมอ พยาบาล เภสัช  ทั้งๆที่เป็นร่างกายของตนเอง ซึ่งพวกเขาไม่สามารถทำให้ เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคที่ดีได้ จากคนเหล่านั้น  เพราะพวกเขาเพียงแค่ทำหน้าที่ในรักษาและแนะนำวิธีในการสร้างสุขภาพดีให้กับเรา

           ตัวเราเท่านั้นต้องเป็นผู้ดูแลตัวเอง เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของคนรักตัวเองและต้องการให้ตนเองมีอายุยืนยาวมากขึ้น  เพราะภาวะเสื่อมของร่างกายของมนุษย์เรานั้น จะเกิดขึ้นได้ช้าลง การมีสุขภาพสมบรูณ์สูงสุดได้เพียงแค่ดูแลสุขภาพตัวเองเท่านั้น นอกจากนี้ควรแนะนำเรื่องสุขภาพให้แก่คนที่เรารักด้วย การกระจายความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณ  ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ คนที่เรารัก และเพื่อนๆที่เราหวังดี

 เคล็ดลับสุขภาพดี

เคล็ดลับสุขภาพดี วิธีการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุด 7 ประการ

      1. สร้างสมดุลอาหาร ปัญหาที่คนทั่วไปส่วนใหญ่กำลังเผชิญคือ ตัณหาและความอยาก เพราะการไม่สามารถอดใจได้ เมื่อเจอของอร่อยและการกินอาหารไม่สอดคล้องกับเวลาหรือนาฬิกาชีวิต เช่นกินอาหารแล้วเข้านอนทันที  ไม่กินอาหารเช้า แต่กลับกินมื้อเย็นและมื้อดึกเพื่อเป็นการชดเชย จึงทำให้ร่างกายทำการเผาผลาญสารอาหารได้ไม่หมด จึงทำให้เกิดการสะสมปริมาณสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรต อันได้แก่การเก็บแป้งและน้ำตาลในรูปแบบของไขมันไว้ตามอัวัยวะของร่างกาย เราจึงอ้วนขึ้น

     ร่างกายเมื่อได้รับสารอาหารไม่เหมาะสม เช่น การกินอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมันที่มากจนเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องการ  เพราะพฤติกรรมในการกินเลียบแบบวัฒนธรรมตะวันตก กินอาหารเมนูอาหารจำพวก Fast Food เพิ่มมากขึ้นเช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า กาแฟ ของทอด ผัด ขนมหวาน ฯลฯ จึงทำให้ร่างกายขาดสารอาหารจำเป็นจำพวก โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ แร่ธาตุต่างๆ ผักและผลไม้ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นเราต้องบริโภคอาหารให้หลากหลายและให้ได้ปริมาณสารอาหารที่ครบห้าหมู่และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

 

    2. สร้างสมดุลฮอร์โมน  ฮอร์โมนนับได้เป็นปัจจัยสำคัญ แต่ต้องอาศัยตัวเราเองเท่านั้นที่ต้องดูแลสุขภาพทั้ง 7 ประการให้สมบูรณ์  นอกจากการนี้ยังรวมถึงการออกกำลังกายให้ได้วันละ 30 นาทีเป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงการทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยเป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน  การนอนต้องนอนหลับให้สนิทที่เรียกว่า หลับลึก เพื่อให้สมองสั่งให้หลั่ง โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งโกรทฮอร์โมนทำหน้าที่ร่วมกับโปรตีน ในการซ่อมแซมฟื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ  นอกจากนี้แล้วอารมณ์นับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ  ดังนั้นต้องคิดบวกเป็น เพื่อลดความเครียด

 

    3. การขจัดการอักเสบ  รูปแบบของการอักเสบมีสองลักษณะคือ 1) การอักเสบภายนอกที่เราสามารถดูแลและรักษาให้หายขาดได้ง่าย  2) การอักเสบภายใน นับได้ว่ายากต่อการรักษาเพราะกว่าร่างกายหรือตัวเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อ มันแสดงอาการในระยะสุดท้ายแล้วเช่น มีการอักเสษคล้ายๆกับการเกิดสิว ซึ่งการอักเสษภายในเป็นสิ่งที่น่ากลัว โดยมีสาเหตุจากอาหารและพฤติกรรมต่างๆอันได้แก่ การกินข้าวขัดขาวมากเกินไป การกินน้ำตาลมากเกินไป การกินไขมันมากเกินไป หรือแม้แต่มีสารพิษหรือเชื้อโรคต่างๆเข้าไปในร่างกาย  แล้วร่างกายของคนเราก็จะมีกลไกลในการต่อต้าน จึงเกิดการอักเสบ   รวมทั้งสาเหตุอื่นๆอันได้แก่ ความเครียด การไม่ออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายอ่อนแอก็จะมีการอักเสษเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นต้องสร้างสมดุลชีวิต

 

    4. ต้องซ่อมแซมและทำให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงสมบูรณ์  ซึ่งระบบย่อยอาหารนั้นเป็นศูนย์กลางของระบบภูมิคุ้มกัน นับว่าเป็น  สมองแห่งที่ 2 ก็ว่าได้  เพราะว่าสารสื่อประสาทต่างๆของสมอง 2 ใน 3 จะถูกสร้างจากลำไส้  ดังนั้นควรบริโภคอาหารที่มีไฟเบอร์ธรรมชาติ อันประกอบด้วยพรีไบโอติกและโปรไบโอติก โดยพืชผักที่มีใยอาหารมีปริมาณมากได้แก่ ต้นหอม กระเทียม กล้วย หัวหอม หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น

เคล็ดลับสุขภาพดี

    5. การกำจัดสารพิษ  สารพิษในร่างกายหรือที่เรียกว่า สารอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายเช่น มะเร็ง ไขมันส่วนเกินในตับ  การรักษาหรือการกำจัดสารพิษด้วยวิธีการใช้ธรรมชาติบำบัดจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้นการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระนั้น  ต้องเป็นอาหารที่ได้จากฟาร์มชีวภาพหรือปลูกผักผลไม้รับประทานเองได้ยิ่งดี  ดังนั้นเราต้องรับประทานผักผลไม้ให้ได้ครบ 7 สี จะช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้

 

     6. เสริมสร้างประสิทธภาพการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย  ด้วยการเพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแรง จากการออกกำลังกายและกินสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะต้องกินอาหารที่มีโปรตีนให้เพียงพอ ซึ่งโปรตีนนับได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อและการซ่อมแซมอวัยวะร่างกายของมนุษย์

         ดังที่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9  ที่พระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญสารอาหาร จำพวกโปรตีนเป็นอย่างมาก โดยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงว่าลูกๆของท่าน ว่าจะมีโปรตีนไม่เพียงพอต่อการการบริโภค จึงได้สรรหาสัตว์เลี้ยงที่ให้โปรตีนสูงและร่างกายนำไปใช้ได้ง่าย  แต่ต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทรงพระราชทานพันธ์ุปลานิลจิลดา ให้กับประชาชนชาวไทย

เคล็ดลับสุขภาพดี

     7. การสร้างสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ เป็นการทำจิตใจให้สงบและการผ่อนคลาย ด้วยการขจัดความเครียดและการคิดบวก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการหยุด ความคิดลบแบบอัตโนมัติ  โดยตัวช่วยที่สำคัญคือ การสวดมนต์  การแผ่เมตตาและการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นโปรแกรมในป้อนสิ่งดีๆ ให้กับจิตใต้สำนึกได้ทำงานด้านบวก  การคิดบวกจะช่วยทำให้สมองสร้างระบบการสารสื่อได้ดี ด้วยการสร้างคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆที่เรียกว่าคลื่น เบต้า ซึ่งคลื่นนี้จะเกิดได้ดีเมื่อเรามีสติ มีสมาธิ อันเกิดจากความสงบภายใต้จิตแบบสงบนิ่ง

            สรุป  สุขภาพดี ไม่สามารถหาซื้อได้  เพราะการที่มนุษย์เราจะมีสุขาพดีได้ ต้องสร้างจากตัวเราเอง ต้องมีวินัยและต้องสร้างพลังศรัทธาในตนเอง เพื่อการควบคุมอารมณ์ ตัณหาและความอยาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดละเลิกการกินที่เกินความจำเป็นของร่างกาย  การดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ต้องดูแลโภชการการกินอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบ5หมู่  มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานจากอาหารได้หมด  เพื่อให้ไม่มีการสะสมสารอาหารต่างๆในร่างกายมากเกินจำเป็น สร้างความสมดุลให้แก่ชีวิต ด้วยการบริหารเวลา การจัดการเวลาสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต  Work Life Balance

บทความน่าสนใจ ทําไมต้องกินอาหารเสริม ข้อดี-ข้อเสีย วิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างถูกต้อง

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *