ลงทุนอสังหา  วิธีหาเงินจากสินทรัพย์ สร้างรายได้ สร้างกำไร รวยได้ไม่รู้จบ

           เทคนิคการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบันนั้นคือ ลงทุนอสังหา ฯ  ซึ่งมหาเศษฐีหลายๆ คนนิยมการถือครองทรัพย์สินที่ทรงพลังอันได้แก่ พื้นดินที่ตั้งอยู่ในทำเลทองเช่น อยู่ในแหล่งการค้า มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆที่สร้างติดไว้กับที่ดิน  หลังจากนั้นจึงนำเอาสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น  ไปทำให้เกิดการงอกเงยหรือสร้างผลตอบแทน ด้วยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ  เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  หรือแม้แต่เพียงแค่การปล่อยมันทิ้งไว้  แล้วเวลาผ่านไปมูลค่าของทรัพย์สินเหล่านั้น  มันก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง  เมื่อมีกำไรสูงขึ้น  จึงนำไปแปลงให้อยู่ในรูปของเงินสด  เมื่อมีปริมาณเงินเพิ่มขึ้น  อำนาจเงินมีมากขึ้น จึงสามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ในชีวิตประจำวันได้  มีความสุขในการใช้ชีวิต

ลงทุนอสังหา

ลงทุนอสังหา

           อสังหาริมทรัพย์ หากแปลตามราชบัณฑิตยสถาน จะเป็นลักษณะนามธรรมคือ ทรัพย์ที่ยึดติดกับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำไปได้  จากคำนิยามอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่

  1. ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ยึดติดกับที่ดิน ได้แก่ พื้นดินรวมทั้งแม่น้ำลำธาร ทะเล ชายทะเล เกาะ รวมทั้งดิน แร่ธาตุ ทองคำและทรัพย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

  2. ทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่อันติดกับดิน อันได้แก่ อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นบนดิน ใต้ดิน

  3. สิทธิอันเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์บนที่ดินที่ครอบครอง อันได้แก่ โฉนดกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองที่ไม่มีโฉนด ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน

ประเภทของการ ลงทุนอสังหา ฯ จากรายได้

            หากพูดถึงการลงทุนหรือการทำธุรกิจต่าง  สิ่งแรกๆที่ต้องคำนึงถึงคือ รายได้และกำไร ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการค้า ทำให้สามารถแยกแยะประเภทการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้จากที่มาของรายได้

           เพราะที่มาของรายได้นั้นจะขึ้นอยู่อยู่กับปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ความสามารถ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเงินทุน วิธีการสร้างเงินด้วย อสังหาริมทรัพย์ มีรูปแบบดังต่อไปนี้

  1. รายได้ลงทุนอสังหา ฯแบบซื้อขายทั่วไป

     การซื้อที่ดินแปลงใหญ่มาจากคนอื่น นำมาจัดสรรเป็นแปลงย่อยแล้วก็ขายทอดตลาดให้กับคนอื่นๆที่สนใจ อาจจะเป็นที่ดินทำเลทองเหมาะสมในการสร้างบ้าน อาคารต่างๆ เช่นอยู่ใกล้สถานที่ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือกำลังจะมีการก่อสร้างสถานที่สำคัญๆ ของภาครัฐ รถไฟฟ้า รถไฟลอยฟ้า

    วิธีซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เก่าหรือทรุดโทรมแล้วนำมาซ่อมแซมปรับปรุงใหม่เพื่อขายให้กับคนที่สนใจ เพราะบ้าน อาคารอสังหาริมทรัพย์ที่เก่าจะมีราคาถูก สามารถหาซื้อได้จากกรมบังคับคดี อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยืดคืนโดยธนาคาร แล้วนำมาปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามให้เหมือนเดิมหรือดูหรูหรามากกว่าเดิม แต่คนที่ทำด้านนี้ต้องมีความรู้ด้านโครงสร้างบ้างเพราะก่อนซื้อควรได้อาคารที่มีโครงสร้างที่ยังแข็งแรง

                หรืออาจจะวิธีเป็นผู้ประกอบการโดยตรงด้วยการสร้างบ้านใหม่ คอนโด เพื่อขาย  โดยสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆ ที่ลงทุนไม่สูงมากหนัก แล้วจึงค่อยนำกำไรที่ได้จากการลงทุน ไปขยายจำนวนยูนิต หรือขยายขนาดให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น โดยส่วนมากแล้วกำไร จากการสร้างบ้านเพื่อขาย จะมีมูลค่าเพิ่มสูงมากกว่า 100 เท่าของเงินลงทุนเลยก็ว่าได้ เช่น SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), SIRI – บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

                วิธีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อมาขายต่อเป็นวิธีเก็งกำไร ซื้อสิ่งก่อสร้าง อาคารใหม่จากผู้ก่อสร้างแล้วรอจังหวะขาย  จึงจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ว่าอนาคตสถานที่ที่ซื้อ น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้

                กรณีหากเรามีเงินลงทุนน้อย สามารถใช้วิธีนำเสนอแนวความคิดความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะเวลาในการคืนทุน ให้กับนักลงทุนใหญ่ ให้เข้ามาสนับสนุนเรื่องเงินทุนได้

  1. รายได้จากการลงทุนอสังหา ฯแบบปล่อยเช่า หรือการจัดเก็บค่าใช้บริการในทรัพย์สิน

      อสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสร้าง เพื่อให้คนอื่นเช่า มักจะเป็นคอนโด บ้านเช่า อาคารสำนักงานให้เช่า ซื้อที่ดิน ทำเลให้คนอื่นเช่า ซื้อที่ดินทำการเกษตรให้คนอื่นเช่า ทำตลาด ท่าเรือ ศูนย์การค้า โกดังสินค้าเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่าเพื่อเก็บสินค้า หรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อมให้บริการเช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เช่น นิคม AMATA ของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ การสร้างโกดังสินค้าให้เช่า WHA – บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือสร้างอาคารการค้า CPN – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

     ซึ่งการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบปล่อยเช่าหรือ การจัดเก็บค่าใช้บริการจากทรัพย์สิน  จะช่วยทำให้มีรายได้ในรูปแบบ Passive Income อย่างหนึ่ง (เสือนอนกิน)  เมื่อสร้างทรัพย์สินจนประสบความสำเร็จแล้ว รอเก็บเงินสดที่เป็นรายได้ จากทรัพย์สินเหล่านั้นได้  โดยไม่ต้องทำอะไร  วิธีการเก็บเงินตามข้อตกลงการปล่อยให้เช่าจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปเช่น  เก็บค่าเช่ารายวัน รายเดือนหรือรายปี เช่น บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ที่ให้เช่าอาคารและที่ดินท่าเรือ

     หรืออาจจะเป็นการสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงให้บริการและท่องเที่ยวเช่น สร้างศูนย์นิทรรศการ โบราณคดี อุทยานธรรมชาติ น้ำตก สร้างสิ่งปลูกสร้างตามความเชื่อทางศาสนา ทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ หรืออาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามยิ่งใหญ่ เพื่อเก็บเงินค่าเข้าเยี่ยมชมเช่น วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

    ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนโดยเก็บเงินค่าบริการ จากการใช้บริการทรัพย์สินด้านการคมนาคมขนส่งเช่น ทางด่วน ท่าเรือ สนามบิน การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้โดยส่วนใหญ่ จะะเป็นการลงทุนของภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ๆ  เพราะมักใช้เงินลงทุนสูงและระยะเวลาและการคืนทุนที่ยาวนาน เช่น รถไฟฟ้า BTS, สนามบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  1. รายได้จากการลงทุนอสังหา ฯ จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหรือเช่า

   นักจับเสือมือเปล่าไม่ว่าจะเป็น นายหน้าซื้อ-ขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ หรือจองซื้อยูนิตอาคาร บ้าน คอนโด แล้วขายจองให้กับผู้สนใจ โดยที่ตนเองไม่ต้องเสียเงินมากมายอะไร ถึงแม้ว่าค่าคอมมิชชั่น จะเป็น 3-5 % แต่เนื่องจากการซื้อ-ขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าที่สูงเช่น ชื้อ-ขาย 30 ล้าน หากค่านายหน้า 3% ก็จะได้รับค่าคอมฯสูงถึง 9 แสนบาท เลยทีเดียว

    1 ปีขายดิว ได้ 2-3 ครั้ง ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แบบสบายๆ ได้เป็นปี ดังนั้นคนที่ความสามารถในการนำเสนอและสามารถพูดโน้มน้าวให้คนอื่นสนใจได้ สามารถชี้นำผลประโยชน์ให้คนอื่นสนใจได้จึงเหมาะกับอาชีพอย่างนี้มาก

           

  1. การทำธุรกิจหรือการลงทุนผ่าน กองทุนรวมหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอสังหา ฯ

        การลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร หรือเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาส ได้รับผลตอบแทนสูงช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยความไม่รู้ได้ แต่หากมีความสามารถในการวิเคราะห์  และสามารถเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็น  ก็สามารถลงทุนในหุ้นบริษัทนั้นได้โดยตรง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเอง ก็สามารถรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์ได้เช่นกัน  เช่น กองทุน FUTUREPF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค, IMPACT – ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

              จากรายได้ที่เกิดขึ้นจาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างเงิน ให้กลายเป็นคนรวยได้ หากสนใจในการสร้างรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องศึกษาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น แล้วนำมาลงมือปฏิบัติจริง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้แล้วทำดีได้ขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่แน่ว่า เราอาจจะกลายเป็นเศรษฐี จากการลงทุนทรัพย์สินอันทรงพลังและมีมูลค่าไม่ลด ก็เป็นได้

บทความที่น่าสนใจ  วิธีลงทุนในหุ้น 5 ขั้นตอน เพื่อให้เงินทำงาน สร้างรายได้ แบบ Passive Income,passive income คืออะไร มีอาชีพใดบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้มั่งคั่งได้

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *