อาชีพเสริม ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ก่อนที่จะไม่มีโอทีทำ

        สำหรับมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานเอกชน มักมีรายได้ทางเดียวคือ เงินได้จากค่าแรงที่ทำงานแลกกับเงินจากนายจ้าง  หากต้องการรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นเช่น การทำโอที การใช้ความขยันขันแข็ง เพื่อสร้างผลงานให้เจ้านายมองเห็นประสิทธิภาพของการทำงาน  เพราะจะได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสเพิ่มมากขึ้น  แต่การทำงานประจำ มักมีข้อจำกัดมากมาย เมื่อไหร่ที่บริษัทของนายจ้างมีกำไรลดลง อาจจะเป็นเพราะปัจจัยการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้คนจับจ่ายลดลง ยอดการขายสินค้าต่ำลง  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอด สิ่งที่นายจ้างต้องทำคือ การลดรายจ่ายเช่น การจำกัดโอที ลดจำนวนพนักงาน

อาชีพเสริม

อาชีพเสริม

   สำหรับคนทำงานประจำที่มีภาระมาก รายได้ที่เคยได้ในช่วงที่มีโอทีทำ ก็อาจจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  แต่ในช่วงเวลาที่ไม่มีโอทีทำ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายทุกเดือนและการชำระหนี้สิน คงมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ  จึงเกิดช่วงเวลาที่มนุษย์เงินเดือนก็ต้องประหยัดและอดออม ถึงขั้นอดมื้อกินมื้อ ต้องกินมาม่าแทนข้าว นี่แหละชีวิตมนุษย์เงินเดือน

   แต่ชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป เพราะยังมีทางเลือกซึ่งเป็นทางออกอื่นอีกมากมาย เพื่อทำให้ตัวเอง มีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ขัดสนเช่น   ใช้เทคนิคการเก็บออมในช่วงที่ได้เงินมากๆ เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงที่มีรายได้ลดลง  แต่ก็มีทางออกอย่างอื่นอีกมากมายในการหาทางออกให้ชีวิต ถ้าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆ  โดยเทคนิคที่จะกล่าวต่อไปจากนี้ ขอเสนอวิธีสร้างรายได้ด้วยการทำ “ อาชีพเสริม ”   ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือน

อาชีพเสริม หมายถึงการสร้างรายได้ โดยใช้เวลานอกเหนือจากการทำงานประจำ  อาจจะเป็นการค้าขายสินค้า การให้บริการหรือการลงทุนในทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ของการทำ อาชีพเสริม

  1. อาชีพเสริมบางอย่างอาจสร้างรายได้มากกว่าเงินที่ได้จากงานประจำและให้ความอิสระมากกว่างานประจำ

  2. อาชีพเสริมบางอย่างไร้ข้อ จำกัดทางรายได้

  3. อาชีพเสริมสามารถดูแลตนเองในช่วงที่งานประจำที่ถูกจำกัดโอที

  4. อาชีพเสริมบางอย่างเป็นกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากงานประจำ

  5. อาชีพเสริมทำให้มนุษย์เงินเดือน มีทางออกทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นมีอำนาจในการจับจ่ายเพื่อซื้อความสะดวกสบายให้ตนเองได้มากยิ่งขึ้น

  6. อาชีพเสริมบางอย่างช่วยทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น มีความรู้กว้างขึ้น

  7. อาชีพเสริมช่วยให้เราได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและความรู้อาชีพเสริมบางอย่างสามารถเสริมทักษะงานประจำได้

  8. อาชีพเสริมช่วยทำให้ตนเองได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักและมีความรู้ความสามารถ

  9. อาชีพเสริมย่อมมีอิสระมากกว่างานประจำ

  10. อาชีพเสริมโดยส่วนมากแล้วเรามักเป็นเจ้านายตนเอง

ตัวอย่างอาชีพเสริมมีดังต่อไปนี้

    1 สอนพิเศษ อาจจะรับจ้างสอนเด็กนอกบ้าน ให้กับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก หรืออาจจะเปิดร้านสอนพิเศษ เป็นติวเตอร์หรือเปิดสำนักงานเล็กๆ เพื่อรับสอนเด็กเพียงไม่กี่คน เพราะจะทำให้การสอนประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

    2 เป็นที่ปรึกษาหรือให้งานบริการด้านต่างๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านต่างที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ มีวิชาชีพติดตัวเช่น หากเป็นวิศวกรก็อาจจะรับเป็นที่ปรึกษางานในด้านการเพิ่มผลผลิต รับเขียนแบบทางวิศวกรรม รับออกแบบบ้านหรือหากมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินก็อาจจะรับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับคนที่ขาดความรู้ทางการเงิน

อาชีพเสริม

    3 ขายสินค้า อาจจะเป็นรูปแบบซื้อมาขายไปหรือการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคแห่งไอที การค้าขายไม่จำกัดว่า ต้องมีพื้นที่สร้างร้านค้าเป็นของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องค้นหาพื้นที่ทำเลดีอีกต่อไป  เราสามารถขายสินค้าบนเว็บสำเร็จรูปที่มีให้บริการมากมายอย่างเช่น การขายของบนเว็บอีเบย์ www.ebay.com หรือการสร้างเว็บเพจ facebook / https://web.facebook.com/Besterlifecom-2 3 3 7 7 1 8 8 3 3 1 1 8 5 0/?ref=your_pages ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

    4. การสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้คนอื่นเข้ามาอ่านหรือเยี่ยมชม แล้วติดต่อให้คนอื่นมาลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของตัวเอง หรือการสร้างเว็บไซต์เพื่อการโปรโมทสินค้า ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ เป็นวิธีการขยายตลาดที่สามารถเข้าถึงจำนวนลูกค้าได้เป็นจำนวนมากและมีต้นทุนในการกระจายสินค้าลดลง

    5 การผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายเช่น การทำขนมโบราณ การทำน้ำพริกสูตรคุณแม่ ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูมีความทันสมัย หรือใส่เรื่องราวเรื่องเล่าที่มาของสูตรจำเพาะของตัวเองให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค

อาชีพเสริม

    6 การปลูกพืชเศรษฐกิจที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ ให้ตรงกับเทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเช่น ปลูกพืช-ผลไม้ที่มีผลดีต่อสุขภาพเช่น เพาะเมล็ดอ่อนทานตะวัน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผลไม้ตระกูลจำพวกเบอร์รี่เช่น มัลเบอร์รี่หรือผลหม่อนเพื่อสุขภาพ การทำเห็ดเพื่อสุขภาพ การเพาะเห็ดถั่งเช่า

อาชีพเสริม

    7  เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทางเศรษฐกิจหรือสัตว์เลี้ยงน่ารัก เมื่อวัฒนธรรมทางสังคมเปลี่ยนไป ขนาดของครอบครัวเล็กลง คนที่ไม่แต่งงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  สัตว์เลี้ยงน่ารักจึงมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมและการให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกๆ หรือสัตว์เลี้ยงทั่วไปเช่น หมา แมว   อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคก็ได้เช่น จิ้งหรีดเลี้ยงง่ายโตเร็วได้เงินไว

นักค้าขายเป็นอาชีพเสริม

    8 เป็นนักค้าขาย เป็นนายหน้ารับซื้อขายที่ดิน เป็นตัวแทนจำหน่ายขายประกันหรือจะเป็นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่รับซื้อที่ดินรกร้าง บ้านหลังเก่าแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ หลังจากนั้นนำไปขายทอดตลาด การทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นี้ ยังมีข้อจำกัดคือต้องอาศัยเงินลงทุนที่สูงและต้องมีประสบการณ์ทางการค้า

    9 เป็นนักธุรกิจ แต่ใช้เงินลงทุนน้อย แต่สามารถสร้างรายได้เสริมได้เช่น เป็นนักธุรกิจเครือข่ายอาชีพนี้เหมาะกับคนที่รักในด้านผู้คน ชอบการเจรจาและการผูกสัมพันธ์ไมตรีกับคนทั่วไป

    10 การมีร้านเป็นของตัวเอง อาจจะเป็นนักธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆเช่น  ลงทุนเปิดร้านกาแฟซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน ลงทุนเปิดร้านสะดวกซื้อเช่น ทำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนสูง หรืออาจจะเป็นร้านชาบูอินดี้ที่กำลังมาแรง

ลงทุนซื้อหลักทรัพย์เป็นอาชีพเสริม

     11 ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ต่างๆเป็นอาชีพเสริมเช่น ตราสารการลงทุน ลงทุนในกองทุนต่างๆ หรือการซื้อ ขายหุ้นในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การลงทุนในหุ้นในยุคปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากและสามารถซื้อขายได้สะดวก ด้วยวิธีซื้อ-ขายผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเรียกว่าการซื้อขายออนไลน์ แต่ผู้ให้ความสนใจด้านนี้ ต้องมีการศึกษาหาความรู้ เพื่อวิเคราะห์ตลาดและงบการเงินของบริษัทต่างๆ ที่เราจะลงทุนด้วย เป็นวิธีลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำกำไร

อาชีพเสริม

    12 ใช้เทคนิคความสวยและความสามารถเฉพาะตน ในการสร้างอาชีพเสริม ปัจจุบันมีธุรกิจหน้าใหม่ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของคนโสดเช่น การรับออกเดท การเป็นพริตตี้ให้กับงาน event ต่างๆ

    13 อาชีพเสริมงานบริการเช่น เป็นพนักงานเสิร์ฟ เป็นพนักงานนวดและสปา ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสาร

เทคนิคในการทำอาชีพเสริมให้ประสบความสำเร็จ

1 ต้องมีความชอบหรือเรียกว่า passion เพราะการคิดถึงในสิ่งที่ชอบ เราจะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ คนที่ชอบจะรับผิดและรับชอบต่อความคิดของตนเอง จำทำให้เกิดความเชื่อในตนเอง ซึ่งในระหว่างที่ทำอาชีพเสริมนั้นย่อมมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกับการทำงานทั่วไป แต่คนที่มี passion จะไม่ย่อท้อและยอมแพ้อะไรง่ายๆ ดังนั้นก่อนที่จะทำอาชีพเสริม ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของความชอบ ในอาชีพเสริมนั้นๆก่อนที่จะลงมือทำ

 2 มีเป้าหมายการลงมือทำอะไรก็ตาม ต้องมีความฝัน เพราะมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจ การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นโครงการยักษ์ project ขนาดใหญ่มันจะช่วยกระตุ้นใจตัวเอง มีความกล้าหาญและมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น สร้างความกล้าในการตัดสินใจและกล้าเสี่ยง ที่จะก้าวกระโดดไปสู่ความสำเร็จ

3 วางแผนหลักและเตรียมแผนรองไว้เสมอ การลงทุนหรือการประกอบอาชีพใดๆต้องรู้จักการวางแผน เพื่อทำนายในสิ่งที่เราต้องรู้ ต้องทำและรู้ลำดับก่อนหลัง จึงสามารถเตรียมความพร้อมสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้  การสร้างแผนสำรองเป็นการเตรียมรับมือกับความพ่ายแพ้ หากแผนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นการเตรียมทางออกเพื่อให้ตนเองสามารถลุกขึ้นมามีไฟ และอยู่บนเส้นทางเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายได้รวดเร็วขึ้น

4 การตั้งงบประมาณการเงิน เพื่อ การลงทุน การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง  การบริหารการจัดการเงินที่ดีต้องแบ่งสัดส่วนการใช้เงินสำหรับทำอาชีพเสริม ออกจากค่าใช้จ่ายและการเก็บออมด้านอื่นๆ

     อาชีพเสริม ยังมีอีกมากมายขอเพียงให้เป็นอาชีพ ที่ได้เงินและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นอาชีพที่ไม่ทำให้คนอื่นและตัวเองเดือดร้อน เป็นอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดค่านิยมประเพณีและไม่ผิดศีลธรรม ขอให้ทำด้วยใจรักอาจจะทำให้อาชีพเสริมกายเป็นอาชีพประจำ กลายเป็นธุรกิจของตนเองในอนาคตก็เป็นไปได้ ชีวิต…สร้างได้

บทความที่น่าสนใจ  เวลา มีค่า เวลาสำคัญมากน้อยแค่ไหน จะใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่า

ขอขอบคุณภาพสวยๆจาก เว็บไซด์อินเตอร์เน็ต

คลิปเครื่องหยอดเหรียญ ลงทุนหลักหมื่น กำไรเป็นแสน https://www.youtube.com/watch?v=-evN8YoIS8E&t=209s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *