เจ้าของธุรกิจ Ownership เคล็ดลับวิธีคิดนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

             เจ้าของธุรกิจ คือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลร่วมกันจัดตั้งบริษัทดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง เพื่อให้การบริการหรือการผลิตสินค้า เพื่อขายให้กับผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า ผู้บริโภค โดยสินค้าหรือบริการเหล่านั้น ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แล้วลูกค้ายินดี ที่จะจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการเป็นการตอบแทน

เจ้าของธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจ

            ถึงแม้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีหลายๆธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิด โดยเจ้าของธุรกิจจะดำเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงาน  ปกติแล้วการลงทุนทำธุรกิจไปสักระยะหนึ่งอาจจะเป็น 3ปี 5 ปี จะพบอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเช่น มีผู้แข่งขันรายใหม่เข้าในตลาดที่ตนเองกำลังครอบครอง  ผู้แข่งขันรายเก่ามีความแข็งแรงมากขึ้น ฯลฯ ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องหากลวิธีเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ

            แต่ก็มีเจ้าของธุรกิจหลายๆท่าย ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถรวบรวมกลยุทธ์หรือเคล็ดลับที่ เจ้าของธุรกิจ นำมาปรับใช้ในการทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรื่อง  เจ้าของธุรกิจ ที่ดีทำอย่างไร ถึงครองใจลูกน้อง คู่ค้าและลูกค้า จนประสบความสำเร็จได้ กลยุทธ์สร้างกำไรสูงสุด ซึ่งแตกต่างจากวิธีคิดของคนทั่วไปหรือมนุษย์เงินเดือนดังนี้

            1.มีโค้ช การทำธุรกิจก็เหมือนกับ การเริ่มต้นเรียนหนังสือช่วงประถมศึกษา เมื่อครูสอนให้เราบวกเลข 1+1 =2 เราก็ต้องเชื่อ ถึงจะทำให้เราเรียนจบหลักสูตร เรียนจบการศึกษาได้   ก็เหมือนกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ หากอยู่ในท่ามกลางที่ปรึกษา ที่เป็นคนเก่งและคนฉลาด โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมากยิ่งขึ้น การมีโค้ชดีจะช่วยให้เรามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น โค้ชจะช่วยชี้แนะ

         ให้ข้อมูลรอบด้าน ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น จึงสามารถลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้น จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้   ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นธุรกิจต้องเชื่อมั่นโค้ชอย่างหมดใจ ถึงจะประสบความสำเร็จได้ ทุกคนย่อมมีข้อจำกัดของตนเอง เพราะไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง ดังนั้นการมีที่ปรึกษาที่ดีคอยชี้แนะก่อนลงมือทำการสิ่งใด ย่อมเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ

          2. สร้างโอกาส คนทั่วไปมักเชื่อว่าโชคและสิ่งดี ไม่สามารถสร้างได้ จึงมักจะพูกกับตนเองและคนอื่นๆว่า ต้องรอให้อะไรๆพร้อมเสียก่อน จะต้องมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ก่อน ถึงจะลงมือทำให้เกิดความสำเร็จได้ คนที่รอโอกาสมักชอบรอคอยความหวัง เช่น การคิดว่าสักวันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบโชคดีให้  และเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น ก็ยังจะบอกว่า ยังไม่พร้อมต้องรอโอกาสถัดไป  ตรงกับข้าม “ เจ้าของธุรกิจเมื่อพบว่า โอกาสที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จำลงทุนแล้วประสบความสำเร็จ พวกเขากล้าที่จะเสี่ยงและลงมือทำ พวกเขามักจะเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจด้วยตนเอง พวกเขาจะมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี “

           เจ้าของธุรกิจ จะไม่รอโอกาส เพราะการรอคอยทำให้พวกเขาเสียเวลา แทนที่จะรอพวกเขามักจะนำเวลาที่มีไปค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่มีความรู้ แล้วเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือปฏิบัติจริง เปลี่ยนความคิดใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจเหมือนนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทำเช่น งานออกบู๊ท งานสัมมนาทางธุรกิจ งานแสดงธุรกิจต่างๆเช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ที่จัดขึ้นประจำทุกปี  งาน Money Explore ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาตัดสินใจสร้างโอกาสให้กับตนเอง

           3. ลงทุนให้กับความสำเร็จ ทดลองจริงกับเหตุการณ์จริง จะเกิดทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น วิธีลงทุนให้กับความสำเร็จนั้นคือ สร้างองค์ความรู้ให้แก่ตัวเอง พัฒนาทักษะ ปรับปรุงตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เรียนรู้วิธีการตัดสินใจด้วยเหตุและผล

          ส่งเสริมจุดแข็งของตนเองให้กลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วจึงค่อยปรับปรุงจุดด้อยของตนเอง เจ้าของธุรกิจมักเปิดใจและมักจะทำตนเป็นน้ำครึ่งแก้ว พวกเขาจะไม่ปิดกั้นตนเอง ยอมให้ตนเองเป็นคนไม่ฉลาดก่อน ที่จะฉลาด จึงจะไม่โอ้อวดความเก่งกาจของตนเอง เพื่อเรียนรู้ทักษะหรือวิธีการที่ดีจากคนอื่น แล้วนำความรู้ที่ได้จากคนอื่นไปประยุกต์ เป็นความสามารถของตนเอง คนสำเร็จจึงเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผู้อ่านและผู้เขียนในสิ่งดี

           4. การคาดการณ์จากเป้าหมาย เป้าหมายที่ดีต้องคาดการณ์ได้ว่า เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว จะได้รับอะไรบ้างเป็นผลตอบแทน การลงมือทำอะไรแล้ว ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังลงมือทำนั้น จะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน สู้ไม่ทำอะไรเลยน่าจะดีกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและเสียต้นทุนในการลงมือทำ

             ผลลัพธ์ของเป้าหมายจะช่วยสร้างแรงใจ ให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปยังจุดมุ่งหมาย   การวางแผนในแต่ละขั้นของความสำเร็จ เป็นการต่อจิ๊กซอไปให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งในแต่ละขั้นของแผนเอง ต้องสามารถทำนายได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทำอย่างไร เมื่อไหรจึงจะสำเร็จ เพื่อประเมินความคืบหน้าในการลงมือทำ และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ เมื่อรู้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ หากประสบความสำเร็จในแต่ละขั้น  ควรแสดงความยินดีและให้รางวัลกับตัวเอง เพื่อตอกย้ำความสำเร็จ เพื่อกระตุ้นตนเองให้เอาชนะอุปสรรคลำดับถัดไป จนถึงเป้าหมายได้

             5. เชื่อและมั่นใจ  ไม่ว่าจะทำอะไร มักจะมีคนมองเราอยู่เสมอ แต่มันไม่สำคัญหรอก   เพราะมันอยู่เราว่า ตัวเรามองตนเองอย่างไร เจ้าของธุรกิจ มักจะสามารถสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถกระตุ้น ( Motivate ) ตนเองได้ ด้วยการโน้มน้าวตนเองให้มีความทะเยอทะยาน มีความเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถของตน เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและเชื่อว่าทำได้ ดังนั้นพวกเขาจะไม่ท้อแท้สิ้นหวังอะไรง่ายๆ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา พวกเขาจะไม่สนใจที่ตัวปัญหา แต่จะให้เวลากับการเรียนรู้ เพื่อค้นหาสาเหตุแล้วทำการแก้ไขสิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

             6. เปลี่ยนแปลงตัวเอง  การทำให้คนอื่น สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว สิ่งที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลง  แต่มันต้องเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น การพัฒนาตนเองด้วยการคิดบวก คิดสร้างสรรค์ การพูดและทำดี เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มักจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คดโกง มีจริยธรรมในการดำเนินกิจการ มีคุณธรรม มองผลกระทบและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันทั้ง ลูกน้อง ลูกค้า สังคมส่วนรวม ผู้ถือหุ้นและตนเอง

              เมื่อหยุดนิ่งหรือการหยุดอยู่กับที่  ก็เท่ากับว่า ได้เดินถอยหลังแล้ว การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ใครไม่เปลี่ยนแปลงมักจะตามคนอื่นไม่ทัน ล้าหลังตกยุค ธุรกิจที่ทำก็ไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้

           7. ทำทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จ  แต่ทุกอย่างที่ทำต้องเป็นสิ่งดี มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ความขยันหมั่นเพียร สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มักจะไม่หยุดกิจการหรือยอมแพ้อะไรง่ายๆ โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะพยายามให้ถึงที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลก อย่างเช่น เจ้าของ KFC ผู้พันฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส ผู้คิดค้นสูตรไก่ทอดที่มีรสชาดเด็ด  ท่านได้นำสูตรลับไปเสนอขายให้กับคนอื่น แต่ในช่วงแรกที่ท่านทำไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั้งท่านเป็นคนลงมือทำเอง จึงทำให้ ไก่ KFC กลายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียง และสามารถขยายสาขาไปได้ทั่วโลก

            8. เป็นนักสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องรู้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และสามารถสร้างความประทับใจแรก (Firsh Impassion)ให้กับผู้บริโภคได้ ทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจริงใจ ว่าเรากำลังมอบสิ่งที่ดีให้กับพวกเขาอยู่ ใช้ความแตกต่างที่ประทับใจ เรียนรู้จักคนอื่นๆว่า เหตุผลลึกๆแล้วพวกเขาต้องการอะไร ใช้พยายามเพื่อค้นหาความต้องการ แล้วมอบสิ่งที่มีค่าให้มากกว่า ความคาดหวังของผู้บริโภค

            9. เป็นนักบริการที่ดี  เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักขายสินค้าเป็น และหัวใจสำคัญของการขายสินค้า อยู่ที่การให้บริการ บนโลกสังคมออนไลน์ การก้าวสู่ยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ช่วยทำให้การเข้าถึงลูกค้าและการโฆษณาสินค้าทำได้ง่ายขึ้น ความก้าวเทคโนโลยีและการสื่อสาร ช่วยให้การบริการมีความรวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคนี้สามารถสร้างความสำเร็จได้เพียงแค่ข้ามคืน แต่ในทางกลับกันถ้าธุรกิจทำแบบไม่ใส่ใจ ธุรกิจของคุณก็จะพังได้ภายในวินาทีเช่นกัน

            10. เป็นนักนำเสนอตัวยง เคล็ดลับของการทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นคือ การนำเสนอตัวสินค้าหรือบริการ  ให้สามารถครองใจของผู้บริโภคได้ เทคนิคการนำเสนอที่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจ่อ ในตัวสินค้าได้ คือโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้า  เป็นการนำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ยิน ไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราต้องการจะพูด

             11. ความยุติธรรม และจริยธรรม การนำเสนอสินค้าหรือบริการ ควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้วยความยุติธรรม ช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ มองผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมยุติธรรม คิดเสมอว่าการทำหรือการเจรจาธุรกิจ ควรใช้วิธีคิดแบบ ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ชนะทั้งคู่ WIN-WIN หากสามารถทำได้อย่างนั้น การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

               มนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่ใครๆก็อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ ด้วยกันทั้งนั้น เพราะการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ นอกจากจะสร้างความภูมิใจแล้ว ยังมีรางวัลพลังอันยิ่งใหญ่นั้นคือ เงิน ซึ่งไม่ใครสามารถปฏิเสธอำนาจของมันได้ เพราะเงินเป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่ง ถึงแม้ว่าเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่ง แต่ทุกสิ่งสามารถซื้อได้ด้วยเงิน ดังนั้นเงินจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตดี สร้างความสุขให้ชีวิต ทำให้เรามีสุขภาพดี มีเวลาอยู่กับครอบครัว คนรักและยังสามารถตอบแทนพ่อแม่ ผู้มีพระคุณได้

              เพราะข้อจำกัดของชีวิตมนุษย์เงินเดือนคือ ไม่สามารถจัดสรรด้านเงินและเวลาให้เกิดความสมดุลในการดำรงชีวิตได้ เพราะหากไม่ไปทำงาน ถึงมีเวลาแต่ก็ไม่มีเงินใช้ หากทำงานเพื่อแลกกับเงินเดือนก็มักจะไม่มีเวลา การไม่มีเวลาจึงไม่สามารถดูแลสุขภาพตนเองและดูแลคนรักได้ เป็นการทำงานเพื่อให้คนอื่นรวย แต่ตัวเองกลับมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องผ่อนสินค้าแพงๆเพราะไม่มีเงินสดซื้อ

           ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ก็สามารถผันตัวไปทำธุรกิจได้ ด้วยการสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้วิธีคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่เป็นเรื่องยากเหมือนกับในอดีต ปัจจุบันมีแหล่งความรู้ มีแหล่งทุนมากมาย

         หรือถึงแม้ว่าเราจะเป็น เจ้าของธุรกิจ ขนาดเล็ก ร้านข้าวแกงขนาดเล็ก เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนน ร้านส้มตำ ไก่ย่างในซอย ปากซอยหรือธุรกิจขนาดกลาง จนถึงการมีธุรกิจขนาดใหญ่ ก็นับว่าเป็น เจ้าของกิจการ Ownership  ดังนั้นวิธีคิดแบบ เจ้าของกิจการ Ownership ที่ประสบความสำเร็จ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ให้เจริญรุ่งเรือง วันหนึ่งหากเรามีความตั้งใจจริงคงได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จเป็นสิ่งตอบแทน ชีวิตเป็นของเรา ชีวิตเรา…สร้างได้

 บทความที่น่าสนใจ passive income คืออะไร มีอาชีพใดบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้มั่งคั่งได้

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *