เทรนด์ธุรกิจ ดิจิตอล เครือข่าย อินเตอร์เน็ต ทำงานที่บ้าน สุขภาพจะเติบโต

    เทรนด์คือ แน้วโน้มและการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐิกิจ สังคมของคนบนโลก ซึ่งนับจากนี้ไป เทรนด์ธุรกิจ ที่กำลังมาแรงในยุคแห่งอนาคต และนับได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพราะเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมันเป็นความเสี่ยงและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ 

       Think about 10 years ago : คิดว่าอีก 10 ปีข้างหน้า เทรนด์ธุรกิจ จะก้าวไปทิศทางใด

           1. เมื่อโลกกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมแห่ง ยุคดิจิตอลบนมือถือ It’s all digital and Mobile Now โทรศัพท์มือซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงแล้ว  ดังนั้นความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จะถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยจะทำให้วิถีการใช้ชีวิตประจำวันของเรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  โทรศัพท์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือ เพียงแค่การสื่อสารอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นตัวกลางในทำงานสำหรับการทำธุรกิจและการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน มันจะกลายเป็นตัวแทนเงินสดที่ใช้ซื้อสินค้า เป็นรีโมทเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิค เป็นหน้าจอ CCTV ซึ่งสามารถดูความเคลื่อนไหวภายในบ้านได้ทุกที่ หรือแม้แต่มันจะเป็นตัวสังการรถยนต์แบบอัตโนมัติ ฯลฯ

เทรนด์ธุรกิจ

เทรนด์ธุรกิจ

               ลองคิดดูว่า อีก 5 – 10 ปีข้างหน้า คนจะใช้มือถือกันวันละเท่าไร โดยเฉพราะการรับ-ส่งข้อมูลออนไลน์หากัน โดยจะมีปริมาณการส่งข้อความเป็นกี่แสน กี่ล้านไบต์ต่อวัน  “ เจ้าของธุรกิจ บรัษัท Operator ผู้ให้บริการ ซึ่งนับได้ว่ามีรายได้เป็นวินาที ก็คงจะรวยขึ้นๆ ” ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางไอที จึงกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจและช่วยทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ มากมายเกิดขึ้น  สำหรับคนที่มองเห็นโอกาสนี้ก่อนใคร จึงจะรวยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอันได้แก่ Face Book, Line, e-bay, Google, หรือแม้แต่บริษัทที่ผลิตมือถือและผู้ผลิต Hardware & Software ต่างๆ

               เทรนด์ธุรกิจ การดำเนินการธุรกิจยุคไอทีดิจิตอลนี้  ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นการแข่งขันการทำธุรกิจการค้าจะรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น เพราะความต้องการของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่ได้ถูกจำกัด อยู่เฉพาะบนช้้นวางสินค้าในห้างร้านอีกต่อไป ลูกค้าสามารถมองเห็นแล้วเลือกซื้อสินค้าได้เพียงแค่คลิ๊ก ซึ่งธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ต้องได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว ดังนั้นกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภค ต้องสร้างความผึงพอใจให้กับลูกค้า จึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการพัฒนาให้ล้ำสมัย

              ปัจจุบันบริษัทธุรกิจ ห้างร้านขนาดใหญ่ ดิสเคาน์สโตร์  ได้สร้างแอพพลิเคซั่นเพื่อให้บริการทางมือถือหรือ ขายสินค้าผ่านร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ คลิ๊ก แล้วรอรับสินค้า จากผู้ให้บริการ โดยจะจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้าน เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

           ถึงแม้ว่าดิจิตอลจะมีประโยชน์มากมาย สามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว แต่การใช้ไอทีดิจิตอลไม่มีเฉพาะข้อดีเท่านั้น ยังมีข้อเสียที่เราควร ระมัดระวัง รู้รับผิดชอบ ก่อนแชร์ข้อมูลต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ควรปิดบังความลับ ID และ Password ที่ตนเองใช้ให้ดี

ความรับผิดชอบและการใช้ประโยชน์ดิจิตอลบนมือถือ

   1.1 โลกแห่งดิจิตอลทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นปัจจุบันได้รวดเร็วขึ้น   ข้อมูลทุกอย่างสำคัญ แต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวคุณ ต้องมีความรับผิดชอบ เพราะในฐานนะที่คุณเป็นคนใช้งาน Passion Your Used ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

  1.2 ดิจิตอล Digital ทำให้เรากล้าคิดใหม่และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้  ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น แต่ควรใช้ในด้านที่เป็นประโยชน์

เทรนด์ธุรกิจ

      1.3 ดิจิตอลช่วยทำให้กระบวนการผลิต Production Process  เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกับชีวิตมากขึ้น Modular Life ผู้ผลิตสามารถสร้างโลกในฝัน สามารถผสมผสานโลกแห่งจินตนากับการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้ ต้องมีการเรียนรู้ให้ก้าวทันโลก เพื่อปรับตัวเข้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

      1.4 ต้องทำตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล กล้าที่จะออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ เพื่อไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ สามารถค้นหานวัตกรรมข้ามสายพันธุ์ ค้นหาธุรกิจที่ไม่มีใครคิดมากก่อน แล้วเราอาจจะกลายเป็นรวยได้ในเพียงเสี่ยววินาทีก็เป็นได้

    2. เทรนด์ธุรกิจ เครือข่าย

   ปีเตอร์แมส ได้กล่าวไว้ในอดีตนั้นคือปัจจุบันว่า โลกจะเปลี่ยนขั่วอำนาจทางการค้า จากเดิมคือผู้ผลิต  กลายเป็นผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่ง  เช่น Big C, โลตัส, 7 Eleven, แม็คโคร ” เพราะในอดีตผลิตอะไรก็ขายได้ เพราะผู้ผลิตมีน้อยราย แต่กำลังซื้อมีเยอะ ”   แต่ปัจจุบันผู้กระจายสินค้าคือผู้มีอำนาจทางการค้ามากกว่า เพราะจำนวนผู้ผลิตมีมากขึ้น จึงต้องแข่งขันกัน ซึ่งต้องการแกร่งแย่งพื้นที่ทางการตลาด  ดังนั้นหากใครสามารถกระจายสินค้าได้ดีกว่า ก็จะกลายเป็นผู้ได้เปรียบ

       รูปแบบการทำธุรกิจที่ยังคงอยู่และมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นทุกๆปี นั้นคือ การทำธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย และคาดการณ์ได้ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า  Model ธุรกิจรูปแบบนี้ ก็จะยังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เพราะข้อดีการตลาดเครือข่ายคือ การผ่อนแรงในการกระจายสินค้าและบริการได้  โดยอาศัยกลไกลการตลาดแบบปากต่อปาก แถมยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง สามารถจูงใจลูกค้า ด้วยการเป็นสมาชิก ทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่าพวกเขาเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ รู้สึกภูมิใจว่าตนได้เป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆแล้ว  ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเองใช้ จึงทำให้เกิดการซื้อสินค้าใช้ซ้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่นการสะสมแต้ม มีโปรโมชั่นเพื่อเป็นแรงจูงใจ ทำให้ผู้บริโภคใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องและมีความจงรักภัคดีในตราสินค้า

เทรนด์ธุรกิจ

        3. เทรนด์ธุรกิจ อินเตอร์เน็ต ปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้น !!ในช่วงทศวรรษนี้และอีก 10 ปีข้างหน้า ธุรกิจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลเชิงสถิติของโลกพบว่า คนที่ร่ำรวย จะมีอายุโดยเฉลี่ยลดลง แสดงให้เห็นว่าผู้คนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เด็กสมัยใหม่ได้รับการยอมรับในการทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่ายุคอดีต

        นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน พอล เซน พิลเซอร์ เคยเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในอดีตถึง 2 สมัย เขาได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำว่า  ปรากฏการณ์เศรษฐกิจในอนาคต จะมีธุระกิจที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ โดยโลกทั้งใบจะกลายเป็นหนึ่งเดี่ยว ข้อมูลข่าวสารจะถูกแพร่กระจายและเกิดการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างรวดเร็ว ภายในเสี่ยวของวินาที นั้นคือ ธุรกิจในระบบอินเตอร์เน็ต (E-commerce ) ในปัจุบันและอนาคต

         ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมาก และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้สินค้าก็ง่าย การค้นหาความรู้ การติดต่อสื่อสารก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งจะทำให้คนที่มีข้อมูลมากและเป็นปัจจุบัน จะร่ำรวยอย่างรวดเร็วอย่างเช่น Google ที่ครอบครองข้อมูลปริมาณมากๆ แถมยังมีความเป็นปัจจุบัน จึงได้เปรียบกว่าคนทั่วไป สำหรับคนทำธุรกิจแบบล้าหลังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้ ในที่สุด จึงทำให้ธุรกิจนั้นล้มตายไปจากตลาด

           4. เทรนด์ธุรกิจ ทำงานที่บ้าน (Home-Based Business)  บาร์บารา เวลด์แมน จากหนังสือ Starting a Home-Based Business ได้กล่าวไว้ว่า ทุกวันนี้คนในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถจ้างคนให้ทำงานที่บ้านของตนเองได้แล้วโดยประมาณ 30 ล้านคน

         ไม่ว่าจะเป็นการทำร้านขายของใน E-Bay การขายของบนอินเตอร์เน็ท Facebook ออนไลน์หรือลงทุนในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ประโยชน์สำหรับการทำงานที่บ้าน  อีก 10 ปีข้างหน้าธุรกิจขนาดใหญ ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างออฟฟิตขนาดใหญ่ เพราะนอกจากสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประหยัดค่าแอร์ ค่าไฟฟ้าของตนเอง แล้วยังสามารถลดต้นทุน ในการเดินทางของพนักงานได้อีกด้วย โดยใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตในการทำงาน

             5. เทรนด์ธุรกิจ ด้านสุขภาพ (Wellness Industry)  พอล เซน พิลเซอร์ กล่าวไว้ว่า อนาคตธุรกิจด้านสุขภาพ จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ทางธุรกิจตัวใหม่ ซึ่งมีมูลค่าเป็นล้านๆ ดอลลาร์ต่อปี อีก 10 ปีข้างหน้า โอกาสความร่ำรวยจากธุรกิจด้านสุขภาพจะมีมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากเทรนด์การใช้ชีวิตของมนุษย์โลกจะเต็มไปด้วยความรีบเร่ง จึงไม่มีเวลาดูแลตนเอง และผู้คนจะมีอายุโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเองก็ต้องการผู้ดูแลสุขภาพสูงขึ้น

             ที่สำคัญ สถานการณ์อาหารและน้ำในปัจจุบัน  เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือมได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินความต้องการของร่างกาย  เพราะสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในพืชผัก สัตว์ต่างๆ ได้ถูกทำลายไประหว่างกระบวนการผลิต  ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกในพื้นที่ใส่สารเร่งต่างๆ สารเคมี ยาฆ่าแมลง  นอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตหรือการประกอบอาหารนั้น ยังถูกปรุงแต่งมากเกินไป จึงทำให้ร่างกายมนุษย์ได้รับสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยจนเกินไป จนทำให้ร่ายกายไม่สามารถนำไปใช้และขจัดส่วนที่เกินได้หมด

         เมื่อรับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะทำให้เกิดโรคต่างๆ นอกจากนี้สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เต็มไปด้วยสารพิษเพราะการปล่อยมลพิษในอากาศของโรงงานอุตสหกรรม รถยนต์ ฯลฯ  ทำให้ผู้คนในปัจจุบันจึงหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มีบทบาทมากยิ่งขึ้น

      ยุค 10 ปีข้างหน้า 5 กระแสธุรกิจนี้ จะกลายเป็นปรากฏการณ์ในขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่รุนแรง และกลายเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่จะมองหาโอกาสทางธุรกิจมากกว่าการทำงานประจำ  หันไปสร้างธุรกิจให้กลายไปเป็นของตนเอง เพื่อการก้าวสู่อิสรภาพทางการเงิน

บทความน่าสนใจ เมกะเทรนด์

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *