เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน: Mindset เปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน

                   ความคิดเป็นจุดกำเนิดแห่ง การกระทำ  การกระทำจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของความสำเร็จ  เมื่อความคาดหวังหรือเป้าหมายของคนเราคือ มีชีวิตอย่างมีความสุข สามารถดำรงชีพอยู่บนความสะดวกสบาย เพราะจะทำให้ตนเองรู้สึกว่า เป็นคนมีค่าและเป็นที่รับยอมรับของคนในสังคม แต่ชีวิตจริงของคนเราไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าฝันที่ตั้งเอาไว้  มันไม่เป็นอย่างที่คิด แล้วจะทำอย่างไร ถึงจะทำให้ฝันกลายเป็นจริงได้ ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จได้ การจะหาคำตอบได้ก็คงต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นพื้นฐานนั้นคือ ความคิด  ซึ่งความคิดคืออิทธิพลและพลังอำนาจแห่งจิตวิญญาณของความสำเร็จ จะทุกข์จะสุขขึ้นอยู่วิธีคิด เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนMindset ชีวิตก็เปลี่ยน

                 การพัฒนาและการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ต้องเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ซึ่งเป็นเทคนิคการป้อนข้อมูลเชิงบวก เพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ จะเป็นการสะสมความคิดดีๆไว้ที่จิตใต้สำนึก ทุกวันๆ เป็นการเพิ่มปริมาณความคิดเชิงบวกให้แก่ตนเองได้ดีที่สุด

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

กระบวนการทำงานของ Mindset

                   กรอบความคิด ( Mindset ) คือ กระบวนแห่งความคิด  Mindset จะได้รับปัจจัย (Input) อันเกิดขึ้น จากการสะสมความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ จากประสบการณ์การดำเนินชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ และปัจจัยต่างๆรอบด้าน สิ่งเหล่านี้จะถูกป้อนให้กับจิตใจ ( Mindset )  หลังจากนั้น Mindset จึงทำหน้าที่ประมวลผล แล้วจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้าหรือเหตุการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น

                การตอบสนอง มุมมอง (Perspective) ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ปริมาณข้อมูลที่สะสม  ถ้าหากจิตใจมีการสะสมแต่สิ่งดีๆ การกระทำที่แสดงออกย่อมมีแต่สิ่งดี คล้ายกับพลังกฏแห่งแรงดึงดูด คิดสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

Mindset เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

     คุณภาพชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวก เมื่อการกระทำเปลี่ยน อันเกิดขึ้นจากความสามารถในการกระตุ้นตนเองได้ เปลี่ยนความคิดได้ก็จะกลายเป็นคนใหม่ได้ เป็นคนที่มีความกระตืนรือร้น มีความมุ่งมั่น มีความเพียร การทำงานดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยกย่อง หากเป็นหัวหน้างานก็จะได้รับความน่าเชื่อถือและศรัทธาจากลูกน้อง  เป็นหัวหน้าที่ดี เป็นผู้นำในดวงใจของลูกน้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม

เทคนิควิธีคิด เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน มีดังนี้

ของตัวเอง

         1. ความเป็นเจ้าของ ความเป็นเจ้าของช่วยทำให้มนุษย์คิดดีขึ้น คิดละเอียดรอบคอบ ตั้งใจ ใส่ใจ ใช้สิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกิดการสูญเสียน้อย  กลวิธีคิดคือ การถามตนเองว่า งานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เราเป็นเพียงแค่ มนุษย์เงินเดือนหรือ เราเป็นเจ้าของกิจการ  แล้วการคิดทั้งสองแบบ มันต่างกันอย่างไร?  แน่นอนหากคิดว่าเป็นเพียงแค่เป็นมนุษย์เงินเดือน จะทำงานแบบไปวันๆ ไม่คิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆให้ดีขึ้น ไปทำงานตอนเช้าตอนเย็นก็กลับบ้าน 

            แต่วิธีคิดว่า เราเป็นเจ้าของกิจการ จะช่วยทำให้ตนเองทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด โฟกัสที่หน้าที่และเป้าหมายต้องรับผิดชอบเป็นที่ตั้ง แล้วไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร มองหาวิธีใหม่ให้เกิดการพัฒนา ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด มีต้นทุนต่ำลงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  แล้วในที่สุด ผลลัพธ์ดีๆก็จะสะท้อนมาที่ตัวเรา

        

ยกเลิกคำว่าไม่มีเวลา

          2. ขจัดคำว่าไม่มีเวลา เพราะนั่นคือ ความคิดของคนขี้เกียจ คนขี้เกียจมักจะทำตัวเองให้วุ่น เพราะไม่ต้องการไปรับผิดชอบงานที่มากกว่าหน้าที่ คนขี้เกียจมักชอบหาข้ออ้างให้กับตัวเองเช่น เหนื่อย ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็มากเกินหน้าที่ของตนเองแล้ว เราทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่ทุกคนไม่สามารถทำให้เวลาที่มี เกิดคุณค่าได้เท่ากัน บางคนใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ เล่นเกมส์ ดูทีวี ขณะเดียวกันก็มีบางคนกำลังลงมือทำสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดให้กับชีวิต ดังนั้นควรใช้เวลาให้คุ้มค่า ควรจัดสรรเวลา แทนคำว่าไม่มีเวลา แบ่งเวลาให้กับงานที่สำคัญ จัดงานสำคัญและต้องทำเร่งด่วน ให้เป็นงานอันดับแรกที่ต้องลงมือทำ

เปิดใจ

             3.ขจัดคำว่า เพราะความเคยชิน เคยทำแบนี้ อย่างนี้ การคิดอย่างนั้น จะทำให้ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย  และคำว่าชำนาญหรือมีประสบการณ์ จะจำกัดขอบเขตของการพัฒนา เพราะจะเป็นคนที่เชื่อมั่นใจตนเองมากจนเกินไปไม่เปิดใจรับฟังความคิดผู้อื่น  การคิดว่าตนเองเก่งแล้ว ก็จะไม่เปิดโอกาสให้ตนเอง ได้พบกับสิ่งที่ดีกว่า สถิติที่ดีที่สุดในโลกทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไป เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านไปจะมีสิ่งที่ดีกว่าหรือคนที่เก่งกว่าขึ้นมาแทนที่ คนที่ขยันและปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง จะกลายเป็นผู้ชนะ ส่วนคนที่ทำตัวอยู่กับที่ ในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้แพ้

นี่คือเรื่องของเราเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

           4. งานนี้เรื่องของคนอื่น ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเป็นเรื่องงานที่ทำงาน ถ้าหากงานนั้นติด Process อื่นๆ ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถทำงานต่อได้  ถามว่างานที่ทำทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กัน งานตนเองดีแต่ทำให้งานของคนอื่นไม่ดี งานทั้งหมดแย่จึงทำให้ผลลัพธ์ของงานภาพรวมเกิดความเสียหาย ดังนั้นควรเปลี่ยนความคิด ให้คิดว่าต้องเป็น Teamwork และมีความเป็นหนึ่งเดียว การประสานงานกันต้องดี เพราะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทำให้ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากกว่า 

           ถ้าเป็นเรื่องสังคม สมมติว่า ถนนหน้าบ้านตัวเองสะอาด  แต่ถนนส่วนอื่นๆในหมู่บ้านสกปรก แล้วทั้งหมู่บ้าน จะน่าอยู่หรือไม่

พูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟังเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน 

                5. สื่อสารเป็น การสื่อสารภายใน (ต้องคุยให้เกิดความเข้าใจ) เคยไหมที่สื่อสารไปแล้ว  ไม่มีใครให้ความร่วมมือ ให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ให้คิดที่ว่า แทนที่จะคิดว่า ” เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็เปลี่ยนเป็น เอาใจเราไปใส่ใจเขา” เพราะวิธีคิดอย่างนั้นหมายถึง หากเราเป็นตัวเขา (ซึ่งหมายถึงตัวเราที่กำลังพูดอยู่กับเขา) เขาอยากได้ฟังคำพูดแบบไหนจากเรา ควรใช้น้ำเสียง ลักษณะกริยาท่าทางและการสบตาอย่างไร  เขาถึงจะเข้าใจเราได้มากยิ่งขึ้น   เทคนิคการพูดต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าฟัง สบตาแสดงออกอย่างจริงใจ เปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดแล้วฟังเขาอย่างตั้งใจ

               คำถามชวนคิด “เราจะสื่อในสิ่งที่อยากพูด หรือต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟัง” ใช่แล้วครับ  เราต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟังเช่น ขณะที่สั่งงานลูกน้อง แทนที่จะพูดว่าต้องทำงานให้พี่นะ ให้เปลี่ยนเป็นคำพูดใหม่ แล้วใช้คำพูดว่า งานนี้มีความสำคัญและเป็นงานที่ท้าทายสำหรับคนที่มีความสามารถอย่างน้องมากนะ  แต่ต้องไม่ใช่คำพูดเสแสร้ง

ภาวะผู้นำเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

 

               6. มีภาวะผู้นำ การเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากสำหรับผู้นำคือ การเป็นผู้นำที่ดี ผู้นำที่มีภาวะผู้นำจะทำให้ทีมมีความเชื่อมั่นและศรัทธา ช่วยทำให้งานใดๆสามารถบรรลุความสำเร็จได้โดยง่าย วิธีสร้างความเชื่อมั่นคือ สอนและพาพวกเขาลงมือทำในงานที่ลูกน้องยังไม่มีความรู้ การมอบหมายงานต้องทำการสื่อสารให้ชัดเจน มีความยุติธรรม สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนผิดหรือถูก

           จุดเริ่มต้นควรเปลี่ยนที่ตนเอง แล้วงานหรือกระบวนการถัดไป ลูกน้องจะเปลี่ยนเอง  “ ต้องมีความเชื่อมั่นในความสามารถและศรัทธาในตนเอง และสามารถโน้มน้าว (Convince ) ตนเองได้ ”

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

               7. ต้องมีการวางแผน (Action Plan) แผน  ช่วยขจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในระหว่างเส้นทางที่กำลังเดิน ทุกงานที่ทำย่อมมีปัญหาอุปสรรค แต่จะทำอย่างไร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ 

               แผนจะทำให้ประเมินได้ว่า ในแต่ละกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายหลักได้หรือไม่  แผนช่วยทำให้เราได้รู้ว่า งานที่กำลังดำเนินการอยู่นั้น จะต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือไม่ ดังนั้นแผนที่ดีต้องมีการกำหนดความรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  แผนที่ดีต้องสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรเมื่อทำเสร็จ ( เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้บ่อยๆ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้บรรลุเป้าหมายได้)

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

               8. ต้องตัดสินใจเป็น ตามบทบาทหน้าที่ของตน ทุกปัญหาถ้ามองแต่ตัวปัญหาจนลืมคิดถึงวิธีแก้ปัญหา จมอยู่กับตัวปัญหา จนไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง จะไม่ทำให้เหตุการณ์ดีขึ้น  การตัดสินใจบางสิ่งกับปัญหาถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเรจ แต่ก็ยังได้เรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวนั้นๆ  ประสบการณ์ที่ได้รับ จะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจครั้งใหม่ได้เร็วขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับโอกาสใหม่ๆในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

              9. ต้องควบคุมเป็น ต้องมีการจัดการและมีการควบคุม “อย่ารอให้เกิดวิกฤตก่อน โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานก่อนที่จะเกิดวิกฤต” คำถามชวนคิด (กบในหม้อน้ำเย็นที่ต้มจนร้อน VS กบในหม้อน้ำที่ร้อนที่กำลังต้ม  ถามว่ากบตัวไหนจะตายก่อน ) คำตอบคือกบในหม้อน้ำเย็น  เพราะมันจะไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและอยู่ใน Comfort Zone ไปเรื่อยๆ  จนเกิดความเคยชิน มารู้อีกที่ ก็คือรู้ว่าตนเองกำลังใกล้ตายแล้ว ส่วนกบในหม้อน้ำร้อน  ด้วยสัญชาตญาณ  กบมันจะต้องกระโดดออกทันที่ที่โดนน้ำร้อน)

         ถึงแม้ว่าคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แม้ว่าพื้นฐาน ฐานะทางการเงินหรือพื้นฐานทางการศึกษาไม่ดี  แต่การไม่ปล่อยให้ตนเองดำรงชีวิตแบบผ่านไปวันๆ มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน: Mindset เปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน จะทำให้เรากลายเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในชีวิต  ชีวิตเรา…สร้างได้

บทความแนะนำ: เทคนิคการพัฒนาตนเอง: Self Improvement,  

You may also like...