เป้าหมายในชีวิต คือแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ไปสู่จุดหมายที่คาดหวัง

       ลองคิดดู เรามักได้ยินคำว่าเป้าหมายจนคุ้นหู แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริง แล้วนำมันมาใช้กับชีวิตสักที่  ทำให้การเดินทางของชีวิตไร้ซึ่ง เป้าหมายในชีวิต

         เราคงคุ้นชินกับคำว่า เป้าหมาย  ตามโรงเรียน การทำกิจกรรมต่างๆหรือที่ทำงาน มักใช้กับคำว่า KPI ซึ่งเป็นตัวย่อมาจากคำว่า  Key Performance Indicators คือ ตัวชี้วัดความสามารถหรือผลงานว่า ตัวเรานั้นมีศักยภาพและประสิธิภาพในการทำงานดีมากหรือน้อยเพียงใด  สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็งใดเพิ่มเติมด้านใดบ้าง

        ซึ่ง KPI ถูกจัดได้ว่าเป็นประโยชน์ของนายจ้างที่จะได้รับ พวกเขาจึงมุ่งเน้นการดึงศักภาพของพนักงานออกใช้งานอย่างไร ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ซ้ำร้ายหากเจ้านายประเมิน KPI แล้วพบว่า พนักงานคนนั้นไม่มีศักยภาพพอ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพได้อีกแล้ว ก็อาจจะถูกเชิญให้ออกจากองค์กรไปในที่สุด อันนี้แหละคือ เป้าหมายคนอื่น ที่มนุษย์เงินเดือนเป็นผู้ส่งเสริมให้คนอื่นประสบความสำเร็จ

       เป้าหมายของงาน เป็นสิ่งที่พนักงานทุกๆ คนต้องปฏิบัติตามและต้องทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีกรอบระยะเวลาและวิธีปฏิบัติ ที่นายจ้างได้กำหนดทิศทางไว้  ให้ทุกคนต้องเดินตามอย่างชัดเจน   โดยมีความสอดคล้องตามเป้าหมายหลักหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร

     แล้วเราเคยมีความฝันหรือ เป้าหมายในชิวิต หรือไม่

       ในช่วงวัยเด็ก เราทุกคนอาจจะมีความฝันมากมาย อยากเป็นคนนั้น อยากทำอาชีพเป็น นักร้อง อยากเป็นหมอ ซึ่งมันเยอะแยะไปหมด  แต่พอโตขึ้นเรามักจะลืมความฝันเหล่านั้นไป   ความฝันในวัยเยาว์จะค่อนๆหายไป ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความคุ้นชินกับการที่มีคนอื่นค่อยตั้งเป้าหมายประจำวัน ประเดือนประจำปีให้

        ซึ่งมันเริ่มตั้งแต่กระบวนการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ หรือจากสถาบันการศึกษา ที่พร่ำสอนให้พวกเราตั้งใจเรียน เรียนให้ได้คะแนนสูงๆ เรียนให้สูงๆจะได้มีอาชีพดีๆทำ และเมื่อเข้าทำงานก็ต้องตั่งใจทำงานในวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมา ด้วยการทุ่มเททั้งแรงกายและใจ มีความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ

          จากคำพร่ำสอนคำสอน เมื่อเรียนจบจึงเกิด พนักงานมืออาชีพหลากหลายสาขาวิชา  พยายามค้นหาบริษัทที่มีสวัสดิการดี เงินเดือนสูงๆ แต่ก็ต้องทำงานอย่างหนักให้กับนายจ้าง เพื่อแลกกับเงินค่าแรง แถมยังมีรุ่นพี่ๆ ในบริษัท สอนให้รู้จักการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน นั้นคือชีวิตของพนักงานประจำ

            เป็นวัฎจักรของมนุษย์เงินเดือน ของคนที่ต้องตื่นตอนเช้า ไปทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของคนอื่น พอตกเย็นก็กลับบ้านผักผ่อน เมื่อมีเงินเดือนมากขึ้น ก็จะมีความสามารถในการก่อหนี้สูงขึ้น ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อวดความมั่งมากขึ้น เมื่อมีหนี้เพิ่มก็ต้องทำงานมากขึ้น

         ผู้คนโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ เป้าหมายในชีวิต  เพื่อตนเอง เป็นคนที่จำนนต่อโชคชะตา แทนที่จะทักทอความฝันของตนเองก็จะเป็นผู้สานฝันให้แก่ผู้อื่น คนที่ขาดเป้าหมายชิวิต มักมีสาเหตุจากความกลัวและชอบการยึดติดความมั่นคงเป็นที่ตั้ง จึงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว  ชีวิตนี้ต้องการอะไรกันแน่  ที่จะสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของตนได้  จึงมักจะปล่อยชีวิตไปกับกาลเวลาและปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตา

เป้าหมายในชีวิต

เป้าหมายในชีวิต

 เป้าหมายในชีวิต หมายถึง?

             เป้าหมายในชีวิต หมายถึง สิ่งที่ต้องการหรือผลลัพธ์ของเป้าหมายหรือสิ่งที่คาดหวัง หลังจากการลงมือตามแผนจนบรรลุความสำเร็จเช่น การมีรายได้มีเงินมากมายจากการลงทุน แล้วสามารถนำเงินนั้นไปซื้อสิ่งต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นๆได้  เป้าหมายในชีวิต จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ  เพื่อต่อสู้กับความท้อแท้ ในช่วงเวลาต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา การตั้งเป้าหมายในชีวิต เป็นวิธีสร้างกำลังใจในการทำงานและการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น  เพื่อชีวิตและการมีอิสระภาพ ทางการเงินและเวลา ได้ทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น

การตั้ง เป้าหมายในชีวิต ยังมีประโยชน์อืีกมากมายดังนี้

 • ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถทำให้เรารู้ว่ากลยุทธ์หรือวิธีการทำงาน ที่กำลังทำอยู่สอดคล้องกับความต้องการของชีวิตหรือไม่

 • ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ที่กำลังจะลงมือปฏบัติมีความเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด

 • รู้ว่าเป้าหมายของกิจกรรม ที่กำลังทำอยู่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตหรือไม่

 • ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถทำให้ตนเองบรรลุความต้องการของชีวิต การมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตนเอง เป้าหมายจะทำให้เกิดแผนปฏิบัติ รู้ว่าตนเองจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

 • ตั้งเป้าหมายในชีวิต จะช่วยสำรวจตนเองว่า ณ.ปัจจุบันตนเอง อยู่ไกลจากเป้าหมายของชีวิตมากน้อยอย่างไร สามารถสะท้อนตนเองได้ หากจะประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้ ต้องทำอย่างไร ต้องมีความรู้ใดเพิ่มเติม จะได้พัฒนาตนให้ก้าวไปจุดนั้นๆ

 • ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถโน้มน้าวจิตใจ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้ เพราะรู้ว่าตนเองจะได้รับรางวัลอะไรเป็นการตอบแทน เมื่อลงมือทำจนประสบความสำเร็จ

            ถึงแม้ว่าจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราทุกๆคนสามารถเลือกรูปแบบของชีวิตได้ การตั้งเป้าหมายในชีวิตคือ จินตนาการ คือความคาดหวัง  โดยเป้าหมายในชีวิตของคนส่วนใหญ่ มักจะเกี่ยวข้องกับเงิน เพราะการมีเงิน คือการบรรลุเป้าหมายความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

           ” คงไม่มีใครปฏิเสธอำนาจของเงินได้ เพราะมันสามารถบันดาลความสุขได้เช่น เงินสามารถซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม  เงินสามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตได้ ถึงเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างที่ซื้อต้องใช้เงิน ถึงแม้ว่าการมีเงินไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างว่า ชีวิตมีความสุข แต่ความสุขในชีวิตสามารถซื้อแลกเปลี่ยนมาได้ด้วยเงิน   เงินคือ อำนาจแห่งความสุข “

ตัวอย่างการตั้ง เป้าหมายในชีวิต เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจ

              สมมติถ้าคุณมีอิสรภาพและมีความมั่งคั่งทางการเงิน คุณอยากได้ชีวิตอย่างไร อยากทำอะไรบ้าง ลองมาตั้งเป้าหมายไปพร้อมๆกัน อย่าลืม เป้าหมายในชีวิตใคร คนๆนัันต้องเป็นคนรับผิดชอบ เป้าหมายในชีวิตไม่มีใครสามารถสร้างแทนเราได้นอกจากตัวเราเอง การตั้งเป้าหมายไม่มีข้อจำกัด เขียนออกมาให้ได้มากที่สุด แล้วเลือกเอาจุดหมายที่เหมาะกับตัวตนของเรา  ให้มากที่สุด ต่อไปนี้คือตัวอย่าง เป้าหมายในชีวิต จากจินตนาการของผู้เขียนเอง

เตั้งเป้าหมายชีวิต

         1. ในชีวิตนี้อยากมีบ้านในฝัน บ้านหลังใหญ่ มีห้องนั่งเล่น พื้นทำด้วยหินภูเขาไฟ ห้องน้ำมีอ่างจากุซซี่ หลังบ้านมีพื้นที่ปลูกผักผลไม้กินเอง หน้าบ้านมีสวนหย่อม ข้างบ้านฝั่งตะวันตกมีลำธารจากต้นน้ำและภูเขา แล้วข้างๆลำธารเราจะสร้างสระว่ายน้ำ ในด้านตะวันออกก็จะมีสนามหญ้ากว้าง เอาไว้ออกกำลังกายตอนเช้า มีม้านั่งเอาไว้จิบกาแฟสำหรับช่วงเช้า นั่งดูพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโพล่ออกมาที่ละนิดๆ ถึงบ้านจะเป็นแค่ปัจจัยพื้นฐาน จากทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์ แต่การมีบ้านที่สวยงาม จะให้เรามีแต่คววามสุขในการใช้ชีวิต

เป้าหมายในชีวิต

          2. ในชีวิตนี้อยากมีรถที่อยากได้ ดังเช่นในภาพ ไม่ใช่มีเพียงแค่รถพอใช้ สามารถอำนวยความสะดวกได้  การมีรถไม่อยากเป็นรถมือสองเก่าๆ ขณะที่ขับไปต้องเตรียมน้ำติดไปกับตัวรถ เพื่อเอาไว้เติมหม้อน้ำ ซึ่งอาจจะแห้งระหว่างเดินทาง  รถยนต์ในฝันคือ โรสรอย ลัมโบกินี่ รถยนต์เหล่านี้ไม่ได้ตอบสองแค่ความต้องการ แค่อำนวยความสะดวกในการเดินทางเท่านั้น แต่ยังมีความแข็งแกร่ง มีความรวดเร็วและที่สำคัญคือ ความปลอดภัยในการเดินทาง

เป้าหมายในชีวิต

        3. ในชีวิตนี้อยากเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกที่กว้างใหญ่ ฝันที่ใหญ่คือการเหยียบดินแดนอันอัศจรรย์ เช่น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  อยากเป็นคนของโลกจริงๆ ไม่ใช่แค่คนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่ไม่สามารถไปไหนได้ เพราะการไม่มีเงิน บนโลกใบนี้มีสิ่งแปลกและสวยงามมากมาย ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  หากได้ไปสัมผัสกับของจริงได้คงไม่เสียชาติเกิด

เป้าหมายในชีวิต

         4. ในชีวิตนี้อยากมีเงินและเวลาที่สามารถตอบแทนผู้มีพระคุณได้ สามารถดูแลท่าน เพื่อให้ท่านมีความสุข สามารถพาท่านท่องเที่ยวไปบนโลกที่สวยงาม สามารถซื้ออาหารเสริมให้พ่อแม่ได้รับประทาน  เพื่อให้ท่านมีสุขภาพดีแข็งแรง เป็นคนแก่ที่มีคุณภาพชีวิตดี ยังเดินหรือสามารถวิ่งได้ยิ่งดี  สามารถทำให้ท่านอยู่กับเราไปอีกนาน  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนเราเป็นโรคเสื่อมต่างๆเมื่ออายุยังน้อย เนื่องจากการทานอาหารปกติไม่สามารถทำให้เรา ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้ ลองคิดดูหากผู้มีพระคุณของเราเริ่มแก่แล้ว จะมีร่างกายที่ทรุดโทรมรวดเร็วเพียงใด

เป้าหมายในชีวิตคือการปูพื้นฐานสำหรับรุ่นถัดไป

         5. ในชีวิตนี้หากมีลูก ก็อยากให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพดี  เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อบ่มเพาะให้ลูกสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย  หากเขาโตขึ้นลูกจะได้มีความพร้อม  เพื่อการเผชิญกับโลกภายนอก มีความรู้ความสามารถ การเล่าเรียนสถานศึกษาที่ดี ย่อมมีคุณภาพในการสร้างคน ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถ รู้วิธีในการสร้างเงิน ที่สำคัญเราต้องสร้างความรู้ทางการเงินให้กับลูก เพื่อให้พวกเขาเข้าใจความสำคัญของเงิน และเรียนรู้กระบวนสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเงิน

เป้าหมายในชีวิต

          6. ในชีวิตนี้อยากซื้ออะไรก็มีอิสระซื้อได้ดั่งใจ สามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เช่น การซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สร้อยแหวน นาฬิกามาเสริมแต่งให้ตัวเองดูดี ดูเท่ห์ มีเสน่ห์ หากเราสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากได้ เราจะมีอายุยืนยาว เพราะการสร้างความสุขทางจิตใจ ทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข

เป้าหมายในชีวิตต้องการเป็นผู้ให้ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

           7.  ในชีวิตนี้มีเงินมากพอที่จะเป็นผู้ให้ได้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น สามารถทำบุญได้ตามใจที่เราอยากจะทำ สามารถสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างพระ สร้างถนน สร้างโรงทาน ให้ทานคนจน สร้างกองทุนเพื่อให้ผู้คนอยู่ดีมีสุข  การเป็นผู้ให้ก่อนจะช่วยทำให้เราได้รับมากกว่าสิ่งที่เราให้ บุญไม่ต้องรอชาตินี้เราจะได้รับผลของบุญทันทีที่ได้ลงมือทำ ผลของบุญคือ เมื่อคิดถึงสิ่งดีๆ ที่เราสร้างไว้ จะช่วยทำให้เรามีความสุข สบายใจและเกิดความภาคภูมิใจ

เป้าหมายในชีวิตอยากทำตามในสิ่งที่ฝัน

          8. ในชีวิตนี้อยากจะทำอะไรก็ได้ทำตามที่ใจต้องการ ทำตามใจที่เราต้องการอยากทำจริงๆ เป็นจิตกร ต้องการไต่ที่สูงเช่น ปืนภูเขาหิมาลัย ฯลฯ  ลำดับความต้องการสูงสุดของมนุษย์ที่มาสโลว์ได้กล่าวไว้คือ  ความสามารถในการค้นหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของตน สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้

เป้าหมายในชีวิตมีสิ่่งอำนวยความสะดวกสบาย

         9. ในชีวิตนี้ต้องการมีอิสระภาพเงินและเวลา ที่จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ทุกอย่าง ที่เราอยากทำ  สามารถเดินทางได้อย่างง่าย สะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร มีรถหรูๆให้นั่ง สามารถขึ้นเครื่องบินชั้น First Class ได้ ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด หากได้สิ่งหนึ่ง ย่อมต้องการสิ่งที่ดีกว่าเสมอ การมีชีวิตที่มีความสะดวกสบายโดยไม่มีความกังวลใดๆ เท่ากับ ได้อยู่บนสวรรค์บนดิน

 เป้าหมายในชีวิตคือมีอิสระภาพด้านเวลา

        10. ในชีวิตนี้ต้องการมีอิสระภาพด้านเวลา ที่สามารถอยู่กับคนที่เรารักได้ตลอด  ชีวิตของคนโดยทั่วไปหากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องแลกหรือเสียสิ่งหนึ่ง เมื่อใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงิน ก็ย่อมไม่มีเวลา ก็จะมีเพียงแต่การมีอิสภาพทางการเงินเท่านั้น จึงจะสามารถช่วยให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ มีความรักให้กันและกัน มีครอบครัวที่อบอุ่น

         การตั้งเป้าหมายข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ที่สามารถนำไปใช้เป็นเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ แต่คนเรามักจะมีความฝันที่ไม่เหมือนกันซะทุกเรื่อง  ” ตั้งเป้าหมายในชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของใคร เขียนมันลงในกระดาษ แล้วนำไปติดไว้ข้างผนังที่สามารถมองเห็นมันได้ง่าย เป็นวิธีตอกย้ำเป้าหมายให้กับจิตใต้สำนึกทุกๆวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และก้าวไปสู่จุดหมาย “

      มนุษย์ย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต  แต่มี 2 สาเหตุด้วยกัน ที่ทำให้เรากลายเป็นคนล้มเหลวคือ 1. ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้  2. รับทราบแต่ไม่เข้าใจและมีชีวิตแบบไร้ซึ่งเป้าหมายชีวิต ไม่จุดมุ่งหมาย จึงไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จ

     สุดท้ายความฝันหรือเป้าหมายจะไม่สำเร็จได้ ถ้าไร้ซึ่งการลงมือทำ ลงมือตรวจเช็คสภาพตนเองในปัจจุบัน มีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองฝันได้หรือไม่ ถ้าคำตอบคือไม่ ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต ค้นหาวิธีการและอาชีพที่จะก้าวไปให้ถึงฝันได้ ลงมือทำอย่างเชื่อมั่นและตั้งใจ เชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของตนเอง คิดเชิงบวกที่เป็นไปได้ คนอื่นทำได้ เราต้องทำได้ อย่ามัวรอแต่โอกาส จงสร้างโอกาส เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ทั้งชีวิต คิดบวกเชิงสร้างสรรค์ว่าการมีชีวิตยืนอยู่บนโลกนี้จะต้องมีคุณภาพชีวิตชั้นหนึ่ง ด้วยกลยุทธ์การตั้ง เป้าหมายในชีวิต Besterlife

บทความแนะนำ:กระบวนการสร้างชีวิต แบบโมเมนตัม,  4 คำถามให้คิดก่อนสร้างชีวิต,  6 พฤติกรรมชีวิตล้มเหลว,

You may also like...

1 Response

 1. มีนาคม 31, 2020

  buy viagra

  WALCOME

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *