เพียงพอ สร้างความสุขได้ง่ายๆ เพียงแค่ทำตามคำสอนของพ่ออยู่หัว

              วันนี้ได้ทำบุญ แล้วมีโอกาสได้ฟังพระท่านเทศน์สอน เรื่องคำว่าพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดช รัชกาลที่9 ที่ท่านได้ทรงตรัสคำสอน ที่ช่วยทำให้พวกเราคนไทยและคนทั่วโลก สามารถสร้างความสุขได้ ด้วยตนเองแบบง่ายๆ เพียงแค่เข้าใจกับคำว่าพอเพียง นั้นคือการอยู่แบบเพียงพอ รู้จักประมาณตนเอง รู้กำลังความสามารถที่ตนมี คำว่าพอเพียงไม่ได้จำกัดว่า จะต้องทำในสิ่งเล็กๆ หรือจำกัดการมีเงินทองน้อยๆ แต่เราสามารถมีเงินทองเยอะๆได้  แต่ต้องรู้จักพอ คำว่า เพียงพอ คือคำพ่อสอน

เพียงพอ

เพียงพอ

        ความพอเพียง จากการประกอบอาชีพชอบ  “สัมมาอาชีวะ” คือการหาเงินโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด ทั้งตัวเองและอื่น ไม่ใช่การทำงานอย่างหนัก จนไม่ได้สนใจแบ่งเวลาเพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายจนเจ็บป่วย แต่เป็นการลงมือทำด้วยความขยันขันแข็ง ตามกำลังความสามารถ ด้วยความมุ่งมานะ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ รู้จักการรับผิดและรับชอบในบทบาทหน้าของตนเอง เพื่อให้การงานต่างๆประสบความสำเร็จ

        คำว่าพอเพียง คือการแบ่งปัน คนภาคอิสานในสมัยอดีต จะะกินอยู่แบบแบ่งปันกันกิน บ้านไหนที่สามารถหาข้าวปลาอาหารหรือได้ของดีๆ จำนวนมากก็มักจะแบ่งปันกัน นำไปแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้าน เมื่อเพื่อนบ้านได้ของดีก็มักจะนำมาตอบแทนแลกเปลี่ยนกันกิน แต่ทุกวันนี้คนเรามักแก่งแย่ง ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อการตอบสนองตันหาหรือความอยากมากจนเกินความพอดี ไม่รู้จักพอ แม้แต่พี่น้องคลานตามกันมา ก็ยังชกต่อยกัน เพื่อแย่งชิงสมบัติ

        ความเพียงพอคือ ความเรียบง่าย การทำอะไรแล้วมันสามารถทำได้ง่ายๆ  แล้วเราทำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การทำให้ง่ายไม่ใช่การทำแบบสุ่มๆ เอาง่ายแต่ไร้คุณภาพไม่ใช่ความเรียบง่าย ความเรียบง่ายอีกอย่างคือ การไม่ฟุ่มเฟือย กินอยู่อย่างง่าย มีมากใช้น้อย มีน้อยใช้น้อยกว่า รู้จักการพอประมาณ

        สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ รู้ผิดและรับชอบกับสิ่งที่ทำ พระท่านบอกว่าทำบุญอันใดไว้มักจะได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งตอบแทน ความเพียงพอไม่ใช่ต้องทนอยู่เสมอไป ปัจจุบันหากความเป็นอยู่มันไม่สะดวกสบาย ก็ต้องใช้กำลังความสามารถ ใช้ความมุ่งมานะและการพัฒนาตน การเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพตนเองให้ดีขึ้นจน สามารถเอาชนะกับการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้

เพียงพอ

               ความพอเพียง ยังต้องมีความพอดี และต้องมีภูมิคุ้มกัน การดำเนินชีวิต จำเป็นต้องวางแผน รู้จักวิธีคิดวิเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป  มีความยึดหยุ่น ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ มีการแบ่งสัดส่วนทรัพยากร มีการประยุกต์ใช้ความรู้และการมีเหตุผล เช่นเดียวกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงให้แบ่งการใช้ที่ดินเป็นสัดส่วน มีการปลูกพืชให้หลากหลายชนิด เพื่อพวกเขาจะได้พึ่งพิงกัน เราก็จะได้มีกินมีใช้แบบอย่างเพียงพอ

                ทางด้านจิตใจ คือการมีสติและการสร้างความรู้สึกดีให้แก่กัน การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี จะทำให้สภาพแวดล้อมที่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน หมู่บ้าน ครอบครัวน่าอยู่ คนที่อยู่ร่วมกันแล้วมีความหวังดีให้แก่กัน การยิ้มให้แก่กัน นอกจากจะสร้างความน่าอยู่แล้ว ยังทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้า เพราะความหวังดีจะช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการแนะนำที่สร้างสรรค์ จึงทำให้สามารถมองผลประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้จะต้องมอบความหวังดีให้แก่สังคมและได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน คำว่า เพียงพอ  เพียงแค่ทำตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว ก็สามารถสร้างความสุขได้ง่ายๆ

บทความที่น่าสนใจ คิดบวกชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนแนวคิด พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีสุุข 

คลิป เกิดมาทำไม https://www.youtube.com/watch?v=bGZRei9P6XE&t=328s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *