คนคิดบวก :ฟัง คิด พูด อ่าน เขียนอย่างไร ให้ชีวิตคิดบวกแล้วเปลี่ยนชีวิตให้เป็นสุข

          สุ จิ ปุ ลิ ( ฟัง คิด พูด เขียน ) นับว่าเป็นหัวใจของนักปราชญ์ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายคำนิยามเหล่านี้อย่างแท้จริง เพราะหากใครสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิต ก็มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป้าหมายชีวิตของคนทั่วไปคือ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามารถมอบความรักให้ตนเองและคนอื่นๆได้ มีเพื่อนและมีครอบครัวที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาน้อยใหญ่ จึงมีคนเพียงไม่กี่ลักษณะเท่านั้น ที่สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคจนได้รับชัยชนะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ทั่งที่เป็นบวกและเป็นลบแล้วปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ซึ่งเราเรียกคนเหล่านี้ว่า คนคิดบวก ซึ่งเกิดจากทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่กับการคิดเชิงบวกและกลายเป็นคนคิดบวกจนสำเร็จได้

   วิธีฟังของ คนคิดบวก

           เทคนิคการฟังให้กลายเป็นคนคิดบวกได้สำเร็จคือ ความสามารถในการฟังแล้วสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและ ไม่ถูกต้องได้ เป็นผู้รู้ผิดชอบชั่วดี แล้วสามารถเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่เป็นเชิงบวกที่ความคิดดีเหล่านั้นไปเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกได้สำเร็จ

          การฟังเพื่อคนคิดบวกเป็นการใช้ทักษะขั้นสูงสำหรับการฟังคือ “การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Emphatic Listening)” นั้นหมายถึง การเข้าใจ เมื่อมีคนอื่นพูดให้เรารับฟังได้อย่างลึกซึ้ง เป็นนักฟังที่ดีและสามารถตอบสนองคนพูดด้วยหัวใจและจิตใจ เข้าใจในคำพูด เจตนารมณ์และความรู้สึกของผู้พูด สามารถจับความรู้สึกของผู้พูด จากอากัปกิริยาที่ไม่ใช่ถ้อยคำตอบสนอง คุณสมบัติของนักฟังที่ดีมีดังนี้

 • การฟังอย่างตั้งใจและจับใจความได้อย่างชัดเจน

 • เข้าอกเข้าใจอย่างจริงใจ

 • อยู่บนพื้นฐานของทัศนคติที่ห่วงใยต่อคนพูด

 • ปรารถนาที่จะเข้าใจผู้อื่นอย่างจริงใจ การฟังด้วยสายตา หูและหัวใจ จะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกจากความหมายและเนื้อหาได้ที่ผู้พูดได้สื่อสารออกมาให้รับฟัง

 • ทักษะของการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจต้องเกิดจากการฝึกฝน

 • การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจไม่ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ต้องมีการปรับใช้ตามสถานการณ์

คนคิดบวก

คนคิดบวก

วิธีพูดของ คนคิดบวก  ( 10 วลีสำหรับ คนคิดบวก มหัศจรรย์ พลังคิดบวก)

          ริช เดอโวส ( Rich DeVos ) ได้กล่าวไว้ว่า การพูดเชิงบวกนั้นช่วยทำให้เกิดพลังมหัศจรรย์มหาศาล เพราะมันจะสร้างความกระตือรือร้น ให้เราสามารถกระตุ้นตนเองให้ทำงาน และประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ตัวเขาเองได้นำพลังจากการพูดเชิงบวกนี้ มาปรับใช้ในการต่อสู้และการฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรค ที่มักจะเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คน จนกระทั่งทำให้เขาก้าวพ้นสิ่งเหล่านั้นไปสู่ความสำเร็จ แล้วกลายเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลก 10 วลีคิดบวก มีดังนี้

 1. การพูดคำว่า ผมผิดเอง เป็นแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกระทำ อันเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากตนเอง เป็นคำพูดเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเป็นอัตตาที่มีอยู่ในตนเองได้เป็นอย่างดี คนส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับ ในการกระทำของตนเองว่า “ฉันทำผิด” แค่พูดว่า “ฉันหรือผมผิดเอง” จะสามารถช่วยทำให้เหตุการณ์ในการเจรจาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าได้ ช่วยหยุดข้อโต้แย้งที่กำลังเกิดจะขึ้น ช่วยสร้างสัมพันธภาพให้ดีขึ้นและช่วยให้มีการดำเนินเรื่องนั้น ในขั้นตอนต่อไปได้

 2. การพูดคำว่า ฉันขอโทษ ในเวลาที่รู้สึกว่า เป็นฝ่ายผิด การกล่าวคำว่า “ขอโทษ” ควรทำให้คนอื่นที่เราพูดด้วยสามารถรับรู้ได้จริง ว่าคำพูดที่ได้แสดงออกมานั้น เกิดขึ้นจากส่วนลึกภายใต้จิตใจของเราจริงๆ และนอกจากนี้จะต้องทำให้ความรู้สึกดังกล่าว เกิดขึ้นไปพร้อมกับการแสดงออกทางสีหน้าและแววตาที่จริงใจ

 3.  เมื่อคุณพูดคำว่า คุณทำได้ กับลูกน้องหรือทีมงาน จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้พวกเขาเหล่านั้น คำพูดนี้สามารถพูดให้พวกเขาได้ยินบ่อยๆครั้ง จะเป็นการตอกย้ำและฝังความคิดลงไปในใจของพวกเขาอยู่เสมอ เป็นวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพวกเขาได้จริง

 4. เมื่อลูกน้องตกอยู่ในภาวะท้อแท้ ในระหว่างทำงานแล้วเจออุปสรรคปัญหา ลูกน้องต้องการกำลังใจจากเรา ในฐานะที่เราเป็นผู้นำหรืออาจะเป็นพ่อ-แม่ ต้องทำให้พวกเขามีแรงบัลดาลใจ แล้วพูดกับพวกว่า ผมเชื่อมั่นในตัวคุณ “ คุณทำได้ ”

 5. การพูดคำว่า ฉันภูมิใจในตัวคุณ เมื่อลูกน้องทำงานสำเร็จ เพียงคำพูดนี้ จะช่วยสร้างพลังเหนือคำบรรยาย เป็นวิธีสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกน้อง ที่มีพลังอานุภาพสูง ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตัวพวกเขาเอง นอกจากนี้คำพูดว่า ฉันภูมิใจในตัวคุณ สามารถพูดเพื่อชมเชยตนเองได้

 6. การพูดคำว่า ขอบคุณ เมื่อมีใครคนหนึ่งทำอะไรบางอย่างหรือมอบสิ่งของบางอย่างให้ หรือแม้แต่ได้รับ การให้อภัยจากคนอื่น ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณทุกๆครั้ง เพราะว่าทุกๆ คนอยากได้ยินคำพูดนี้เสมอ เพื่อเป็นการตอบแทน ด้วยน้ำใจที่มีให้กัน

 7. การพูดคำว่า ฉันต้องการคุณ เพื่อเป็นการแสดงออกต่อใครสักคน เป็นวิธีทำให้พวกเขาได้รับรู้ว่า เขาเป็นคนสำคัญสำหรับคุณ

 8. การพูดคำว่า ฉันวางใจในตัวคุณ เมื่อต้องการให้ใครสักคนเชื่อใจในตัวคุณ คุณต้องไว้วางใจพวกเขาเหล่านั้นเพราะถ้าคุณต้องการอะไรจากคนอื่น จงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนกับสิ่งที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ

 9. การพูดคำว่า ฉันเคารพคุณ เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้ได้รับในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ได้กล่าวคำพูดนี้  เพราะเมื่อคุณพูดคำนี้ได้กล่าวออกไป ผู้ได้รับจะเกิดความภูมิใจ ในขณะผู้พูดเองก็มักจะได้รับความเอ็นดู Rich DeVos ได้กล่าวว่า “คนเราทุกๆคนก็ล้วนต้องการได้รับการเคารพยกย่อง ถ้าหากเราต้องการความเคารพจากคนอื่น ผมแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการเคารพผู้อื่นก่อนเสมอ”

 10. การพูดคำว่า “ฉันรักคุณ” และต้องแสดงให้เห็นได้ว่าคำกล่าวนั้น คุณอยากจะแสดงความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงต่อคนรัก เพื่อนสนิท พ่อ-แม่ ครอบครัว จะทำให้เกิดพลังที่สามารถโอบกอดทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน

    คำพูดเหล่านี้นับได้ว่าใช้เรื่องยากเกิน ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ เพื่อทำให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความสำเร็จทีละขั้น  เพื่อล่าฝันหรือเป้าหมายที่ต้องการได้สำเร็จ

 วิธีอ่านของ คนคิดบวก

         การสะสมแนวคิดเชิงบวกที่ดีอีกหนึ่งทักษะนั้นคือ ทักษะการอ่าน การอ่านหนังสือบ่อยๆ จะช่วยทำให้มีทักษะการอ่านได้เร็วขึ้น การอ่านหนังสือจะเป็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง ควรเลือกอ่านข้อมูลเฉพาะด้านบวก การป้อนข้อมูลที่เป็นบวกทุกๆวัน ช่วยเติมปริมาณความคิดเชิงบวกให้แก่จิตใต้สำนึก การเลือกหนังสือจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเช่น หนังสือแนวให้กำลังใจ การปรับปรุงตนเองและการพัฒนาความคิด หรือจะหนังสือแนวความรู้ที่นำไปใช้กับการทำงาน ฯลฯ

วิธีเขียนสำหรับคนคิดบวก

เพื่อคนคิดบวก     ในหนึ่งวันของเราต้องเจอสิ่งที่เป็นลบต่างๆ และต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ดังนั้นเราต้องสะสมสิ่งดีๆ คำพูดดีๆ ทัศนติคิดบวกไว้ภายในใจให้มากที่สุด เพราะความคิดเชิงบวก จะส่งพลังบวก ออกไปค้นหาโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรา

        โดยปกติแล้วจิตใต้สำนึก จะทำงานด้วยการส่งพลังคลื่นความถี่ออกไป เพื่อค้นหาและดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้าหากัน  สิ่งดีๆ ก็จะจับคู่กับสิ่งดี “Matching” คนคิดบวกก็จะได้พบเจอแต่คนดีและโอกาสดีๆ  ซึ่งทักษะการเขียนก็เป็นหนึ่งในหัวของการคิดบวก     เทคนิคคือ ” การสะสมคำพูดดีๆ วลีเยี่ยมๆ ด้วยการเขียนไว้ในสมุดบันทึกให้เป็นคลังแห่งการคิดเชิงบวก แล้วนำคำพูดบวกเหล่านั้น เอามาอ่านและพูดดังๆให้ตนเองได้ยินทุกๆวัน อาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนเข้านอนหรือการตื่นตอนเช้า ” เพื่อการตอกย้ำสิ่งที่เป็นบวกและเป็นสิ่งดี  เพื่อให้จิตใต้สำนึกมีจำนวนความคิดบวกมากยิ่งขึ้น ”  เมื่อจิตใต้สำนึกมีพลังบวกมาก พฤติกรรม การกระทำ คำพูดเราก็จะเป็นบวกเอง

ตัวอย่างการเขียนคำพูดเชิงบวกแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้

ด้านรูปร่างที่เป็ยบวก : สวย หล่อ เก่ง เท่ห์ มีเสน่ห์ รูปร่างดี หุ่นฟิต หุ่นเฟิร์ม สมาร์ท น่ารัก

ด้านการกระทำที่เป็นบวก: เริ่มเดี่ยวนี้ ทำทันที กระตือรือร้น ห้าวหาญ รวดเร็ว สดใส ยิ้มเก่ง ยิ้มกว้าง ยิ้มเปิดเผย ยินดี สบตา สง่า สุขภาพดีแข็งแรง กิริยาดี พูดดี พูดเป็น พูดสร้างสรรค์ พูดโน้มน้าว พูดมีศิลป์ พูดร้องขอ แสวงหา ทำตัวน้ำไม่เต็มแก้ว ชอบเรียนรู้ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น ขยัน อดทนรอบรู้ รู้ในสิ่งที่ทำ สดชื่น รื่นเริง มีชีวิตชีวา สุขุม รอบคอบ ใจกล้า มัธยัสถ์ อดออม ไม่จำนนต่ออุปสรรค กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง นอบน้อม

ด้านความ เชิงคิดบวก: มีเป้าหมาย มองไกล มองโลกในแง่ดี โลกสวยงาม รัก ชอบ จริงใจ ใจดี คนดี มีเมตตา มั่นใจ ใจเย็น เชื่อใจ ปิติยินดี ปรารถนา จินตนาการ คิดดี เปิดใจ คิดใหญ่ คิดก้าวหน้า คิดสร้างสรรค์ คิดว่าทำได้ต้องทำได้ คิดว่าสำเร็จต้องสำเร็จ เราเก่งกว่าที่คิด โชคดีมีเกิดทุกวัน

ทัศนคติ ความเชื่อ เชิงบวก : คติในแง่บวก เชื่ออย่างหมดใจ ประเสริฐ ปาฏิหารย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาและมีความศรัทธา เพิ่มคุณค่า ปรับปรุงพัฒนา พยายาม ตั้งมั่น ตั้งใจ พากเพียร มุ่งมานะ บากบั่น สร้างสรรค์ ทุ่มเท ใส่ใจ ไร้กังวล เชื่อมั่น มีอุดมการณ์ กล้าหาญ ชื่อสัตย์ ใจกุศล มีน้ำใจ รับผิดชอบ มีความหวัง ไม่ย่อท้อ ยกย่องตนเอง เราสำคัญ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ทดแทนผู้มีพระคุณ สู้ไม่ถอย มองโลกแง่ดี ภาคภูมิ มีความหวัง สร้างความสุข เป็นไปได้ ต้องดีกว่า รักความก้าวหน้า เอาชั้นหนึ่ง

ด้านสังคม เชิงบวก: สามัคคี ร่วมใจ มีความเป็นผู้นำ มึความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีคุณธรรม น้ำใจงาม ให้อภัยเป็น มีบารมี มีความเป็นเจ้าของ มีความเป็นทีม มีส่วนร่วม เที่ยงธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน ใจดี

       4 ทักษะเพื่อ คนคิดบวก นับได้เป็นหัวใจของการปรับปรุงวิธีคิด เพื่อให้ตนเองกลายเป็นคนคิดบวกได้สำเร็จ แล้วพลังแห่งความคิดบวกนั้น จะช่วยชี้นำหนทาง เป็นพลังแห่งสำเร็จในชีวิต ถึงแม้ว่าชีวิตจะตกอยู่ช่วงที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคอันใหญ่หลวง เราก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สามารถเปลี่ยนวิธีคิดและสามารถมองโลกในแง่ดีได้  ก็จะสามารถเปลี่ยนความท้อแท้ ให้เป็นคนที่สามารถมองหาสิ่งดีๆในสิ่งเลวร้ายได้  การคิดบวกจะทำให้ชีวิตเราค่ามากยิ่งขึ้น ชีวิตเรา…สร้างได้  มหศจรรย์ พลังคิดบวก

อ่านต่อ ตอนที่สี่

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *