เทคนิคการเสริมดวง ชะตางานและเงินให้รุ่งโรจน์ตลอดทั้งปี

          กิจกรรมในการ เสริมดวง ถือได้ว่าเป็นวิธีสร้างแรงใจ สำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น คนที่ดวงตกปีร้ายๆก็จะกลายเป็นดี คนที่ดวงดีก็จะได้งานดีเงินดี มีดวงความแห่งโชค มีบุญหนุนนำ การค้า-ขายคล่อง การงานใดๆก็จะมักได้รับการส่งเสริมจากเจ้านายผู้ใหญ่ มีดวงเรียกโชครับทรัพย์ตลอดทั้งปี เทคนิคการ เสริมดวง มีดังนี้

เสริมดวง

เสริมดวง

    1 บูชาพระคู่บ้าน คือพ่อแม่เป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิด การมอบสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าเงินทองให้กับพ่อแม่ทุกๆโอกาสที่ได้ทำ ผลบุญที่เกิดนั้นยิ่งกว่าการถวายสังฆทาน ความเป็นสิริมงคลในการกราบขอพรจากบิดา มารดา จะช่วยทำให้การทำการค้าขายได้คล่อง การลงทุนการทำธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จ การเดินทางก็มักจะได้พบแต่สิ่งที่ดี คุณบิดามารดาจะช่วยหนุนนำการทำการสิ่งใดจะไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหา เมื่อเจอปัญหาก็มักจะพบพานแต่ทางออกได้โดยง่าย ผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุน

การกราบขอพรจากพระ

    2 การกราบขอพรจากพระ ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การบูชาถวาย ดอกไม้ ธูปเทียน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการตอกย้ำแรงศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอน ที่พระองค์ได้ค้นพบหลักแห่งความเป็นจริงที่ทำให้พวกเราไม่หลงงมงายเชื่อในสิ่งที่ผิด  อานิสงส์การบูชาพระนี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตให้หลุดพ้น  การทำบุญก็ควรทำการปิดทองหลังพระบ้าง เพื่อช่วยให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการทำการใดๆนั้น ต้องอาศัยความเพียร การลงมือทำด้วยกำลังความสามารถอย่างต่อเนื่องให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้าน คิดดีทำดีผลบุญที่ตนได้ทำก็จะสมบูรณ์เหมือนกับการติดทองหลังองค์พระ ซึ่งพระพุทธรูปองค์ใดที่ติดมีคนติดทองแค่ด้านหน้า พระพุทธรูปองค์นั้นๆก็จะสวยงามเฉพาะด้านหน้า ดังนั้นการทำบุญให้ถึงพร้อม จะทำให้พบเส้นทางที่มีแสงสว่าง ผลบุญหนุนนำ มีความอันเป็นสิริมงคล มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปี ผู้คนรักใคร่เป็นที่เคารพรักศรัทธาของลูกน้องหรือคนทั่วไป

การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวง

    3 การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การบูชาสิ่งที่ควรเคารพบูชา ปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมอันดี ก็เหมือนกับการสร้างสรรค์ เป็นการเต็มเติมเนื้อนาบุญให้แก่จิตช่วยเพิ่มพลังแห่งการคิดแง่ดี เป็นการป้อนพลังบวกเชิงสร้างสรรค์ให้กับจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจแห่งจิตจักรวาล หลังจากนั้นจิตใต้สำนึกก็จะได้ปลดปล่อยคลื่นพลังงานที่ถูกต้องไปค้นหาสิ่งที่ใช่ในโอกาสที่เหมาะสม ทั้งโชค ดวงชะตา ให้ได้พบแต่สิ่งที่ดี มีคนดีเข้ามาในชีวิตคอยช่วยเหลือเกื้อกูล ดวงเรียกทรัพย์โชคลาภจะมีพลังมากยิ่งขึ้น จิตแห่งความเชื่อมั่นในตนเองก็จะมีมากขึ้นโอกาสประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน

การถวายสังฆทานเป็นการบูชาพระสงฆ์เสริมดวง

    4 การถวายสังฆทานเป็นการบูชาพระสงฆ์ ผู้ยากไร้ คนขอทาน พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นทายาทของพระพุทธพระองค์ เพื่อการสืบทอดพุทธศาสนาและการอธิบายหลักธรรมคำสอนให้คนทั่วได้เห็นทางสว่าง การถวายสังฆทานถือได้ว่า เป็นการเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเองเพื่อค้ำจุนศาสนา ผลบุญจะช่วยปัดเป่ากิเลสความชั่วร้ายต่างๆที่ครอบงำจิตใจ อานิสงส์การถวายสังฆทานเป็นการสละทุกข์โศก หมดดวงเคราะห์ร้าย ช่วยให้พบหนทางสว่างในการดำเนินชีวิต การเจรจาการทำงานการค้าขายสะดวกราบรื่น

เสริมดวง

    5 การถวายแสงสว่างเช่น หลอดไฟฟ้า/เทียนประจำพรรษา/การจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือการถวายน้ำมันตะเกียง อานิสงส์ในการถวายแสงสว่างก็เปรียบเหมือน การพบแสงส่องทางให้สามารถออกจากที่มืดได้ เส้นทางที่มืดมิดนั้นหมายถึงความคิดที่มืดมน มีความทุกข์ความเศร้าหมองในจิตใจ อานิสงค์การถวายแสงสว่างจะทำให้เราพบทางออกในการแก้ไขปัญหา มีพลังจิตที่มีความโชติช่วง จะทำให้ดวงชะตาเคลื่อนย้ายออกจากราหู เสริมดวงแห่งการเงินการงานและทรัพย์สมบัติต่างๆ

เสริมดวง

     6  การบูชาความดีเชื่อในสิ่งควรเชื่อ ในพระพุทธศาสนาสอนให้เราทุกคนเป็นคนดี ด้วยการเป็นพุทธศาสนิกชนที่นับถือศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความร่มเย็นให้แก่ตนเอง เป็นเกาะแก้วกำบังสิ่งชั่วร้ายอันได้แก่ความคิดร้าย มีจิตดลใจคอยเตือนสติตนเองให้หลีกเลี่ยงการกระทำ ที่จะทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน อานิสงส์ในการถือศีล 5 ก็สามารถ ป้องกันการเบียดเบียนจากสิ่งชั่วร้าย เสริมดวงชะตาแห่งความโชคดี

เสริมดวง

    7 เสริมดวงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวให้มีพลังแห่งโชคชะตา การจัดบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยทั้ง ห้องนอน สถานที่ทำงาน ด้วยพื้นฐานเรื่องความสะอาดและการจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การออกแบบและการตกแต่งห้องให้ถูกตามศาสตร์ฮวงจุ้ยเช่น ตำแหน่งการวางโคมไฟบนหัวนอน การวางเตียง รวมทั้งการปลูกว่านมงคล ไม้มงคลต่างๆไว้ตามบริเวณบ้านที่พักอาศัย เพื่อเพิ่มพลังให้กับบ้านพักที่อยู่อาศัยและช่วยเสริมดวงให้อาศัยภายในบ้านมีความร่มเย็น เสริมชะตาดวงแห่งโชคลาภ

เสริมดวง

    8 การปล่อยนกปล่อยปลา ทำให้เรารู้จักการให้ เพราะการให้อภัยตนเองและให้อภัยผู้อื่นได้ จะช่วยลดแรงพยาบาท สามารถมองโลกในแง่ดีได้มากยิ่งขึ้น รู้เท่าทันความคิดอารมณ์ ก็จะทำให้ตัวเราเองสามารถรับมือได้ทั้งสิ่งที่เป็นบวกและเป็นลบได้ การทำการใดๆก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยเบียดเบียนให้พบกับความล้มเหลว ดวงการเงินและงานก็จะรุ่งโรจน์

เสริมดวง

     9 เสริมปัญญาด้วยการทำสมาธิ เมื่อผู้ใดมีศีล 5 แล้วฝึกสมาธิคือการเพ่งจิตไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดปัญญา การมีสมาธิที่แกร่งกล้าจะช่วยสร้างจิตที่มีความเพียรพยายามและมีความอดทนอดกลั้น สมาธิจะช่วยชำระจิตให้ผ่องใส สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น ผลบุญก็จะส่งให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต

         เสริมดวง ชะตาความโชคดีมีทรัพย์สิน อยู่ที่ตัวของเราเอง ด้วยการทำบุญ เสริมความเป็นสิริมงคล ต้องทำด้วยตนเองและการรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนแล้วดึงพลังงานเหล่านั้น ออกมาเป็นแรงบันดาลใจ  สำหรับสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ควรบูชาในสิ่งที่ควรบูชาโดยไม่เดือดร้อนตนเองเช่น การถวายสิ่งของ เงินทองต่างๆตนและผู้อื่นต้องไม่เดือดร้อน เพราะการทำบุญที่เดือดร้อนตนเองก็เป็นการสร้างทุกข์ได้เช่นกัน

บทความที่น่าสนใจ ว่านมงคล เสริมโชคลาภ เงินทอง คนปลูกรวย คนค้าขายเฮง, ไม้มงคล มากประโยชน์ เสริมโชคลาภ บารมีอำนาจวาสนา คนปลูกเฮง คนค้าขายรวย

คลิป ทําบุญกับใครได้บุญมากที่สุด https://www.youtube.com/watch?v=x5VmDzGJm4Y&t=2s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *