วิธีสร้าง แรงบันดาลใจ (Inspiration) เพื่อสร้างความสำเร็จให้ชีวิต

            แปลกใจไหมว่า ช่วงแรกที่ทำอะไรใหม่ๆ รู้สึกว่ามันตื่นเต้น อยากลงมือทำทุกๆ อย่างให้ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง  ทำไมเรากลับรู้สึกว่าลำบาก อุปสรรค์ปัญหามีมากขึ้น เริ่มท้อแท้ เป็นเรื่องก่อความวุ่นวายในใจ  คิดมากจนไม่อยากลงมือทำสิ่งนั้นๆ ต่อไป รู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความท้อแท้นั้น ปรากฏการณ์นั้นเราเรียกว่าสิ้น แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจ

          แรงบันดาลใจ คือการกระตุ้นพลังแห่งจิตใจ ด้วยตนเองให้มีพลังความมุ่งมั่น มีความทะเยอทะยาน เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคขวางกั้นความสำเร็จ เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองมีดังนี้

แรงบันดาลใจ

    1 ตั้งเป้าหมาย คนที่มีเป้าหมายในชีวิต จะกระตุ้นต่อมความสำเร็จ และช่วยกระตุ้นอำนาจแห่งจิตให้รับรู้ว่า ต้องทำตามแผนตามเป้าหมายให้สำเร็จ เป้าหมายจะสร้างความทะเยอทะยาน มีพลังแห่งความมุ่งมั่นให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จลุล่วง เทคนิคคือการตั้งเป้าหมายแล้วต้องผูกเป้าหมายไว้กับความรับผิดชอบ ผูกเป้าหมายกับสิ่งที่ให้คุณค่าทางใจเช่น   การผูกความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือความสำเร็จในการทำธุรกิจไว้กับความภูมิใจของพ่อแม่หรือบุคคลซึ่งเป็นที่รักยิ่ง แล้วเป้าหมายนั้นๆก็จะกลายเป็น แรงบันดาลใจ ให้เราไม่ย่อท้อกับความเหน็ดเหนื่อยในการทำงาน หรือการเผชิญกับเรื่องที่ท้าทายความสามารถ

แรงบันดาลใจ

    2 ตัดสินใจ คนที่ไม่ตัดสินใจ จะทำให้การลงมือทำการงานใดๆ ไม่ประสบความสำเร็จ เหมือนกับการใช้ชีวิตไปวันๆ ไร้จุดมุ่งหมาย แต่การตัดสินใจจะสร้างพลังใจ ไม่ลดละความพยายาม เพราะการตัดสินใจคือ คำมั่นสัญญาที่ได้มอบให้กับตนเองว่า ต้องลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลแห่งชัยชนะ

แรงบันดาลใจ

   3 การคิดหรือการสะสมคำคมดีๆ คำพูดสร้าง แรงบันดาลใจ สามารถสร้างกำลังใจ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้สำเร็จ การสะสมคำพูดดีๆ เป็นวิธีสะสมพลังแห่งการคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึก เมื่อจิตใต้สำนึกได้รับพลังที่เป็นบวกบ่อยๆ มันจะถูกผลักออกมาเป็นจิตสำนึก ที่เราเรียกมันว่า การกระทำ จิตใต้สำนึกที่มีปริมาณความคิดเป็นบวกมาก การกระทำที่แสดงออกจะบ่งบอกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จ

แรงบันดาลใจ

     5 ใช้คติพจน์จากคนที่ประสบความสำเร็จ คติพจน์นักจิตวิทยาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นไกด์ชี้นำทางแห่งความสำเร็จ ช่วยสร้างจิตใจเข้มแข็ง กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหา เป็นเข็มทิศชีวิตชี้นำเส้นทางแห่งความฝัน โดยเราสามารถค้นหา คติพจน์ดีๆได้จากหนังสือต่างๆ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ

     6 มีทัศนคติความเชื่อในทักษะความสามารถของตนเอง หากชื่อว่า “ทำได้ เราจะทำได้ หากพูดว่าทำได้ เราจะทำได้ตามคำที่เราพูด” คำพูดที่บอกกับตัวเองทุกวัน เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่บอกจิตใต้สำนึกให้รับรู้ได้เช่นกัน การพูดสิ่งดีๆ จะทำให้สมอง คิดแต่เรื่องดีๆ เมื่อชีวิตตกอยู่ในช่วงวิกฤติหรือต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้าย ความคิดบวกช่วยป้องกันความคิดลบไม่ให้เกิดขึ้นได้ง่าย ทัศนคติในด้านบวกจะกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้คิดและทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการทำงานหรือการดำรงชีวิตประจำวันได้

แรงบันดาลใจ

     7  มองโลกในแง่บวก เพื่อผลักดันปริมาณความคิดลบให้น้อยลง เพราะปริมาณความคิดบวกที่มากขึ้น จะฝังกลบสิ่งที่เป็นลบไม่ให้มีพลังอำนาจ ไม่ท้อแท้หรือยอมรับความล้มเหลวอะไรง่ายๆ คนที่มองโลกในแง่ดี จะเปิดโอกาสเพื่อให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่วนคนที่ชอบมองโลกในแง่ลบ จะทำให้ตนเองจมอยู่กับความคิดลบลบ คิดแต่เรื่องเศร้า มักทำตัวจมอยู่กับตัวของปัญหา จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปสู่ความสำเร็จได้ ส่วนคนที่มองโลกในแง่ดีจะสามารถยอมรับแล้วเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นได้ ไม่ปิดกั้นตัวเองจากความล้มเหลว เปิดใจที่จะเรียนรู้จากบุคคลอื่นได้ สามารถนำความพ่ายแพ้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจ แล้วเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ลงมือทำสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอแรงบันดาลใจ

    8 ลงมือทำสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ ในการไปทำงานแต่เป็นเป้าหมายเดิม หรือตั้งเป้าหมายเล็กๆ แต่ลงมือสร้างความสำเร็จสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นบ่อยๆ แล้วต้องให้รางวัลกับตนเอง เพื่อตอกย้ำความสำเร็จ ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จในเรื่องเล็กๆ ก็ตาม การทำสิ่งใหม่เล็กๆสามารถสร้างความมั่นใจสร้าง แรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น

    9 สะสมประโยชน์อันทรงพลัง คนประสบความสําเร็จ มักสร้างประโยคอันทรงพลัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับตัวเอง เพราะพวกเขาย่อมมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเหมือนกับบุคคลทั่วไป เพียงแต่ พวกเขาไม่ลดละความพยายาม สามารถกระตุ้นความคิดให้มองโลกแง่บวก และเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ หลังจากนั้นจึงนำบทเรียนที่ได้ในอดีต ไปปรับปรุงปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น คนที่ประสบความสำเร็จจึงมักมีเรื่องเล่าความสำเร็จ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ว่าพวกเขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร เพราะพวกเขาต้องการ ได้รับการยกย่องและเป็นที่เคารพจากบุคคลคนทั่วไป

   10 การใช้บุคคลต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อและศรัทธา จะเป็นพลังกระตุกต่อมความต้องการ ให้แสดงออกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองให้เหมือนกับคนไอดอล โดยส่วนมากแล้วถึงจะไม่มีใครเรียนแบบใครได้ 100 % แต่เราสามารถนำแนวทางของคนอื่นมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีการ เป็นแนวทางการปฏิบัติของตัวเราเองได้

   11 การใช้คำพูด ที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากคนอื่น เพื่อกระตุ้น ความมุ่งมานะ มีความเพียรที่จะลงมือปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุความสำเร็จ เพื่อเอาชนะคำพูดของคนอื่นที่ดูถูกตนเองไว้

แรงบันดาลใจ

     12 การค้นหาจุดเด่นของตนเอง ก่อนที่เราจะกำจัดจุดอ่อนของตัวเอง เพราะการปรับปรุงจุดด้อย อาจต้องอาศัยเวลามากกว่าการส่งเสริมจุดเด่น หากเรารู้ว่าตนเองมีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ จงสร้างความมั่นใจในสิ่งที่ตนถนัด ให้มีมากยิ่งขึ้น กลายเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่น แล้วใช้ประโยชน์จากมัน ให้กลายเป็นคนเหนือคน เพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพการงาน เช่น คนที่ชอบตัวเลขสามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ก็เป็นกรูรูหุ้น

   13 มองคนอื่นที่ด้อยกว่าตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง ให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น

   14 ค้นหาจุดด้อย แล้วแก้ไขข้อบกพร่อง ทำกำจัดสิ่งที่เป็นลบในใจให้ออกจากไปชีวิต แล้วพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาตนเองปรับปรุงจุดด้อยแล้วนำออกมาเป็นจุดเด่น

การลงมือทำแบบไม่ลดละแรงบันดาลใจ

   15 การลงมือทำแบบไม่ลดละ  มีความพยายาม มีมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ  คิดเสมอว่าทุกสิ่งที่ทำจะต้องเอาชั้นหนึ่ง เป็นที่หนึ่งให้ได้ แล้วมันจะกลายเป็นพลังผลักดันให้ตัวเองทำสิ่งต่างๆ นั้นเป็นอย่างดี แรงจูงใจจะถูกกระตุ้น กลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้ตนเองอยู่กับผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ลงมือทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ช่วยทำให้เกิดความชำนาญ เกิดทักษะสามารถ ทำได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น ทำได้เร็วขึ้น

จินตนาการภาพแห่งความสำเร็จแรงบันดาลใจ

  16 จินตนาการภาพแห่งความสำเร็จ จะเป็นแรงแห่งความมุ่งหวัง ในการลงมือทำการงานใดใด ก็มักจะลงมือด้วยความมุ่งมั่น ไม่ลดความทะเยอทะยาน เชื่อในความรู้ความสามารถที่มี เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้

บทความที่น่าสนใจ แนวคิดเปลี่ยนชีวิต แบ่งปันความคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จ BRIAN TRACY

คลิป พัฒนาการทำงานhttps://www.youtube.com/watch?v=hc8YBTu7vVM

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *