ไม้ผลเศรษฐกิจ  ผลไม้อินเทรนด์ ผลไม้ราคาดีเหมาะสำหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ยุคใหม่

               การทำการเกษตร  นับได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการผลิตก็ว่าได้ จากผลิตผลทางการเกษตร จึงทำให้สังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ ความสำคัญทางด้านการเกษตรจึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเป็นที่มารายได้ของประเทศ เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่  หากรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรดี  ปีนั้นตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP ก็จะสูงขึ้น ประชาชนก็มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักของประเทศ จึงให้ความสำคัญของพืชเศรษฐกิจ ไม้ผลเศรษฐกิจ มากขึ้นเช่นกัน

ไม้ผลเศรษฐกิจ

ไม้ผลเศรษฐกิจ

              ไม้ผลเศรษฐกิจ นับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ผลไม้เศรษฐกิจ ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แล้วนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ โดยไม้ผลเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างมูลค่าในการส่งออกให้กับประเทศไทยอันได้แก่ กล้วย ลำไย  ทุเรียน ฯลฯ บวกกับความต้องการในประเทศ จึงทำให้ผลไม้เศรษฐกิจเหล่านี้มีราคาสูงมากขึ้น ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา จึงกลายเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้มากยิ่งขึ้น

               ด้วยความโชคดีของเกษตรกรไทยที่มีต้นแบบ ในเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ที่ได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศว่า เป็นความรู้ที่ช่วยทำให้ประชากรอยู่ดีมีสุขได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว พระองค์ทรงสอนให้พึงตนเอง การปลูกพืชก็ต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต มีการเตรียมการที่ดีเริ่มตั้งแต่การแบ่งพื้นที่ ประเมินความสมดุลสมบูรณ์ของดินที่ตนเองเพื่อหาพืชที่เหมาะสมมาเพาะปลูก โดยไม่ต้องอาศัยสารเคมีมาก

              การทำการเกษตรนับได้ว่าเป็นเรื่องยาก สำหรับคนที่ไม่มีใจรักและขาดความขยันหมั่นเพียร เพราะในการทำการเกษตร ต้องอาศัยการเรียนรู้ การลองผิดลองถูก ซึ่งนิสัยคนที่ทำการเกษตรแล้วประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่ จึงลงมือทำด้วยกำลังความสามารถอย่างไม่ลดละ มีความเพียรและเรียนรู้ด้วยตนเอง กว่าจะค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง

          การตื่นตัวของคนไทย  เพราะคนในยุค Generation x และ y ไม่ชอบทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและชอบเป็นเจ้านายตนเอง จึงทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเกษตรมากยิ่งขึ้น บวกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ และผู้คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ นอกจากปัจจัยอื่นๆแล้ว ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ต้องรู้เทรนด์ ความต้องการผู้บริโภค โดยค้นหาผลไม้ที่ขายง่าย มีปริมาณการผลิตต่ำและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ที่สำคัญคือ ต้องสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเช่น ทำเป็นผลไม้อินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี ที่ความต้องการทางการตลาดมีมากขึ้น

ไม้ผลเศรษฐกิจ ที่กำลังอยู่ในเทรนด์ น่าปลูก ได้ราคาดี มีความต้องของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบันดังนี้

 1. กล้วย นับได้ว่าเป็นไม้ผลที่เพาะปลูกได้ง่าย ต้องการน้ำน้อย แถมยังมีประโยชน์มาก สามารถแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายรูปแบบ กล้วยน้ำว้าแปรรูปเช่น กล้วยตากยังได้รับความนิยมของประเทศจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคากล้วยน้ำว้าสุกในตลาดมีราคาสูงถึงหวีละ 35 บาท นอกจากนี้ยังมีกล้วยหอมทอง ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด 10 ปีก่อนหน้าผมมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่น จึงมีโอกาสได้เห็นกล้วยหอมเมืองไทยที่ขายอยู่ในร้าน 7-11 ของญี่ปุ่น ราคาลูกละ 150 เยน ตกลูกละประมาณ 45 บาท แต่แทบไม่น่าเชื่อว่า ผมจะต้องซื้อกล้วยหอมทองในร้านโมเดรินด์เทรด อย่าง 7-11 เมืองไทย ที่นำกล้วยมาขายถึงลูกละ 8 บาท  โอ้ววว…

 2. มะม่วง แท้จริงแล้วผลมะม่วงที่มีความเป็นอมตะที่สุดสำหรับบ้านเราคือ ผลไม้น้ำดอกไม้ นอกจากได้รับความนิยมในประเทศตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ผมยังจำได้เมื่อ ประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา สมัยมัธยมศึกษา พี่เขยเคยซื้อข้าวเหนียวมะม่วงให้กิน โดยมะม่วงน้ำดอกไม้ราคาสูงมาก มาถึงปัจจุบัน ราคามะม่วงน้ำดอกไม้ในตลาดทั่วไปยังสูงถึงกิโลละ 45บาท แต่ถ้าอยู่บนห้างดังราคาจะพุ่งสูง 80-100 บาทต่อกิโลกรัมเลยที่เดียว และเป็นมะม่วงที่ถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ที่นิยมบริโภคเช่น ญี่ปุ่น

 3. ลำไย ตามความเชื่อของคนเวียดนาม และคนจีนเชื่อว่าลูกลำไยเป็นไม้ผลมงคล คล้ายตาของมังกร จึงกลายเป็นที่นิยมของคนจีน ทำให้ลำไยมีพื้นที่การตลาดมากยิ่งขึ้น ถูกส่งไปยังประเทศจีนปีละหลายล้านบาท

 4. ทุเรียน ถึงเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นค่อยข้างแรง ให้พลังงานสูง แต่จะได้รับความนิยม เมื่อได้ลิ้มลองรสชาติอันแสนอร่อย ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทุเรียนนับได้ว่าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของคนในประเทศจีนเป็นอย่างมาก ทุเรียนโดยส่วนใหญ่จึงถูกส่งออก ไปยังประเทศจีน และความต้องการของตลาดภายในประเทศก็ยังสูงอยู่ จึงทำให้ราคาทุเรียน ถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันราคาของทุเรียนทั้งเปลือก โดยทั่วไปกิโลกรัมละ 120-140 บาท

 5. มังคุด เป็นผลไม้ที่อร่อยนุ่ม หวานกำลังพอดี ด้วยความอร่อย จึงกลายเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ เป็นที่ต้องของผู้บริโภคชาวต่างชาติอีกชนิดหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติพิเศษเป็นผลไม้ที่ให้ธาตุเย็น จึงช่วยในการดับร้อนจึงเป็นผลไม้เศรษฐกิจคู่กับทุเรียน

 6. มะพร้าว มะพร้าวถึงว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากอีกชนิดหนึ่ง สามารถกินได้ทั้งน้ำและเนื้อมะพร้าว น้ำมะพร้าวมีสารอาหารจำพวกโพแทสเซียมสูง จึงช่วยคืนความสดชื่น ความหวานของน้ำมะพร้าวช่วยคืนความกระหาย จึงเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและคนไทยที่นิยมการเดินทาง ปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมได้ถูกแปรรูป มีรูปแบบการบรรจุให้สามารถเปิดกินได้ง่าย และสามารถจัดเก็บได้นานยิ่งขึ้น จากเดิมอายุการจัดเก็บได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้ถึง 20 วัน จึงทำให้การส่งออกไปยังต่างประเทศได้ง่ายและมีปริมาณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความก้าวทางนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ จึงทำให้มะพร้าวถูกวางขายใน 7-11 ถึงลูกละ 30 บาท และนอกจากมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นกะทิ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและทำขนมหวาน ทำเป็นน้ำมันหยดเครื่องจักรพิเศษแล้ว

     ข้อเสียของน้ำมันมะพร้าวคือ การเหม็นหืนหรือการเกิดปรากฏการณ์ออกซิเดชั่น “ออกซิเดชัน คอนเทนท์”คือ การจับตัวของโมเลกุลน้ำมันมะพร้าวกับออกซิเจน  แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถขจัดปัญหานี้ได้ น้ำมันมะพร้าวมีรูปแบบการสกัดแบบใหม่ การสกัดแบบเย็น ถูกนำมาใช้กับอุตสาหกรรม เพื่อสุขภาพและความงาม การสกัดรูปแบบใหม่ช่วยทำให้มะพร้าว ได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก

 7. มะนาว ถึงเป็นผลไม้ที่ไม่สามารถกินเฉพาะตัวของมันเองได้ เพราะคุณลักษณะพิเศษมีรสชาติเปรี้ยว กลิ่นหอม จึงถูกนำมาประยุกต์เป็นน้ำผลไม้ น้ำมะนาวปั่น และที่สำคัญวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนไทย นิยมเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ ต้มยำ ส้มตำ สารพัดยำ  อาหารเหล่านี้ ล้วนต้องการน้ำมะนาวสดๆในการปรุงรส เพราะช่วยเพิ่มความอร่อย มีกลิ่นหอมของมะนาว ถึงจะมีสารเคมีประยุกต์ ในกลุ่มของกรดแอซีติกที่บริโภคได้เข้ามาทดแทน แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนรสชาติจากมะนาวแท้ๆได้ จึงทำให้มะนาวในช่วงขาดแคลนราคาพุ่งสูง 7-10 บาทต่อลูกเลยทีเดียว

 8. ลูกหม่อน มัลเบอร์รี่ เมื่อเทรนด์แนวโน้ม ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจด้านสุขภาพกันมากขึ้น ไม้ผลเศรษฐกิจ ตระกูลเบอร์รี่ จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะผลไม้กลุ่มเบอร์รี่ นอกจากให้ความอร่อยแล้ว ยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย จำพวกสารต้านอนุมูลอิสระ ไฟโตนิวเทรียนท์ ที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรคและช่วยชะลอความแก่ก่อนวัย  จึงถูกนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารเสริมต่างๆ จากกระแสเศรษฐกิจจึงทำให้ผลหม่อนมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 9.  กาแฟ ถึงแม้ว่าไม่สามารถทานเป็นผลไม้ลูกสดๆ ได้  แต่กาแฟนับได้ว่ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กาแฟสด กาแฟชง กาแฟสำเร็จรูป ส่วนแบ่งทางการตลาดของกาแฟ จึงเป็นที่หมายตาของบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น กาแฟสดเซเว่น all cafe, กาแฟสดอเมซอนของ ปตท., กาแฟพร้อมดื่มเบอร์ดี้: อายิโนะโมะโต๊ะ , กาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ:เนสท์เล่

บทความที่น่าสนใจ อาหารผิว การดูแลสุขภาพผิว ด้วยวิธีใช้สารสกัดพืชผักผลไม้จากธรรมชาติ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *