ไม้มงคล มากประโยชน์ เสริมโชคลาภ บารมีอำนาจวาสนา คนปลูกเฮง คนค้าขายรวย

 วันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับไม้มงคลที่นิยมปลูกกันนะครับ

ไม้มงคล

ไม้มงคล

       วิธีสังเกตพันธุ์ไม้มงคลนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากได้ไปตามสถานที่ต่างๆ อันได้แก่ บ้านหลังโตๆ ห้างร้านที่มีชื่อเสียงดังๆ อาคารสำนักงาน แหล่งการค้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  เรามักเห็นต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันปลูกเอาไว้เป็นไม้ประดับ อาทิเช่น  ต้นบานไม่รู้โรย ต้นโป๊ยเซียน ต้นกระดังงา เทียนมหามงคล ต้นชบา สาริกาลิ้นทอง ต้นว่านนางกวัก  ต้นวาสนา เศรษฐีรวยทรัพย์ ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์  สับปะรดสี เฟิร์นข้าหลวง  และยังมีต้นไม้อื่นๆ อีกมากมายนะครับ

          แล้วรู้ไหมว่า ทำไมสถานที่เหล่านั้นมีเหตุผลใด ถึงได้ปลูกต้นไม้มงคลเหล่านี้ไว้

มีคลิป

                  https://www.youtube.com/watch?v=OoS6h4UtyfE

ไม้มงคล นับได้ว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์มากมายดังนี้

           ไม้มงคล นอกจากปลูกเอาไว้ตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามและร่มรื่นแล้ว ยังส่งผลดีต่อจิตใจ ตามหลักแห่งความเชื่อด้าน ไสยเวทศาสตร์ เชื่อว่าต้นไม้มงคลแต่ละชนิดจะมีอิทธิฤทธิ์ เป็นมนต์ขลัง ช่วยเสริมโชคลาภ เสริมบารมี อำนาจวาสนา คนปลูกเฮง คนค้าขายรวย สร้างพลังในการทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ ตามที่คาดหวัง

            ไม้มงคลเสริมสร้างพลังจิต การได้พูดถึงหรือการระลึกถึง  สรรพคุณ ความเป็นสิริมงคลของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้มงคลเหล่านี้แล้วนั้น ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธี  ในการสะสมความคิดเชิงบวก ให้กับจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์  เพราะกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับนั้น จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเพียงแค่ความคิด เมื่อปริมาณความคิดดีมีมากขึ้น ก็จะช่วยทำให้เราแสดงพฤติกรรมเชิงบวกนั่นเอง เมื่อคิดบวกก็จะกระทำในด้านดี จึงสามารถดึงดูดสิ่งดีๆและโอกาสดีๆ มาให้แก่ตนเอง จึงเรียกได้ว่า ไม้มงคล เปลี่ยนชีวิต

          “ต้นไม้ที่ถูกจำแนกและขึ้นชื่อว่า ไม้มงคล ” อาจจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณ เพื่อต้องการให้คนรุ่นหลัง รู้สึกรักและหวงแหนต้นไม้ เพราะไม่อยากให้ต้นไม้มงคลต่างๆต้องสูญพันธุ์และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ ได้อยู่คู่กับโลกใบนี้ต่อไป  ซึ่งไม้มงคลบางอย่าง อาจสูญพันธุ์ได้ ถ้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่ได้รับการดูแลจากคนรุ่นหลัง

           การปลูกไม้มงคลไว้ในบ้าน  เมื่อคนในครอบครัวช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้มงคล  มีการแบ่งหน้าที่เช่น ลูกช่วยรดน้ำ  พ่อใส่ปุ๋ย แม่พรวนดิน เมื่อคนในครอบครัวมีกิจกรรมทำร่วมกัน  ก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงความผูกพันธ์ ทำให้เกิดเป็นความรักความสามัคคี เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ครอบครัว  สอดคล้องตามหลักทางด้านจิตวิทยา หากทุกๆคนมีความรักความผูกพันธ์ต่อกันแล้วนั้นไซร้ ต่อให้มีอุปสรรคเกิดขึ้น พวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถฟันฝ่า จนผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ชีวิตครอบครัวก็จะเป็นสุข

            ไม้มงคลก็นับได้ว่ามีมนต์เสน่ห์ด้วยตัวของมันเอง แล้วยังสามารถเพิ่มพลังให้แก่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมัน  เสน่ห์ของมันช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้คนภายนอก ที่ผ่านไป-มาได้  โดยไม้มงคล แต่ละชนิด จะมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของตนเอง มีความหลากหลาย และมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดมีดอกสวยงาม บางชนิดมีลำต้นหรือมีใบที่สวยงาม

            ไม้มงคลนับได้ว่าเป็นปอด สำหรับฟอกอากาศให้กับสิ่งแวดล้อม จึงช่วยทำให้คนและสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ใกล้ๆได้อากาศบริสุทธิ์  ต้นไม้เมื่อทำการสังเคราะห์แสง มันมักจะคายน้ำและออกซิเจนจำนวนมาก แถมยังช่วยกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และทำให้โลกร้อน

             ไม้มงคลช่วยให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้  ต้นไม้นอกจากให้ความร่มเย็นกับคนในบ้านแล้ว ร่มเงาของต้นไม้มงคลยังช่วยปกป้องตัวบ้าน  จากพายุฝนและแสงแดด ช่วยชะลอไม่ให้สีบ้านดูหมองหม่น  แถมยังช่วยลดการสะสมความร้อนภายในบ้าน เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา

             ไม้มงคลช่วยในการรักษาโรค ช่วยในการบำบัดจิต ข้อดีของคนที่รักและชอบปลูกต้นไม้ มักจะเป็นคนใจเย็น เพราะการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ ช่วยลดความคิดฟุ้งซ่าน ทำให้มีสมาธิและสามารถเข้าใจตนเองได้ดีขึ้นนั่นเอง  เห็นไหมครับว่าไม้มงคลมากประโยชน์จริงๆ

ไม้มงคล ที่ควรปลูกไว้ในบริเวณบ้าน อันได้แก่

ไม้มงคล

1. ต้นบานไม่รู้โรย

            ตามหลักแห่งความเชื่อ ชื่อต้นของไม้มงคลคำว่า ไม่รู้โรยคือ ความทนทาน ความมานะอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรง่ายๆ โดยที่ไม่ได้ลงมือทำสิ่งใดๆเลย การปลูกต้นไม่รู้โรยไว้ในบ้าน จะช่วยให้คนในบ้านมีความรักให้แก่กันและกัน มีความผูกพันซึ่งกันและกัน  อดทนอดกลั้นให้อภัย คอยเป็นแรงใจให้กัน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาให้ผ่านพ้น  ไม่รู้โรยจึงเป็นต้นไม้ช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านมีความขยันและมีมานะบากบั่น มีความเพียร ฟังแล้ว น่ามีไว้สักต้นจริงๆ

 ไม้มงคล

  1. ต้นโป๊ยเซียน

            เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือ ต้นโป๊ยเซียนเปรียบเหมือนกันกับคนที่ฉลาดหลักแหลม ซึ่งมีดอกอันสวยงามที่สามารถดึงดูดสิ่งดีจากคนอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนเหนือคนได้ และในกิ่งก้านของต้นโป๊ยเชียนยังมีหนามที่สามารถป้องกันภัยได้

          ความหมายต้นโป๊ยเซียน  เซียนหรือเทพเจ้าบนสวรรค์ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เคารพนับถือ  เชื่อกันว่าต้นโป๊ยเซียน มักจะนำพามาซึ่ง ความเป็นสิริมงคล โชคลาภอำนาจวาสนา ถ้าสถานที่ใดปลูกโป๊ยเซียนแล้วมีดอก จะเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึง จะได้รับโชคลาภ กำลังลังจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีอำนาจวาสนา หากใครรับราชการก็จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ส่วนค้าขายก็จะดี มีลูกค้าให้การสนับสนุน คนที่กำลังลงทุนก็กำลังจะได้รับผลตอบทนที่ดี ชีวิตอยู่ในช่วงกราฟขาขึ้นและมักจะได้ลาภก้อนโต

 ไม้มงคล

  1. ต้นกระดังงา

            ความมีเสน่ห์ของดอกกระดังงาคือ การส่งกลิ่นหอม หากใครได้ดอมดมก็ชวนให้หลงใหล อยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆ กระดังงามีลำต้นแข็งแรง ใบใหญ่หนา ใบสีเขียวอมเหลือง ดวงอาทิตย์ในยามเช้าที่สาดแสง ส่องไปกระทบกับใบที่มีสีเหลืองอร่ามอมเขียว จะช่วยทำให้บ้านของคนที่ปลูกไว้ดูมีเสน่ห์  ที่ปรากฏลักษณะดังภาพ  เชื่อกันว่า บ้านใดมีต้นกระดังงาปลูกไว้ จะทำให้คนในบ้านดูมีเสน่ห์ มีความเป็นสิริมงคล เป็นที่รัก จะได้รับการสรรเสริญจากคนอื่น มีชื่อเสียงโด่งดัง กึกก้อง ขจรขจาย

 ไม้มงคล

4.เทียนมหามงคล ต้นไม้มหาเฮง สว่างโชติช่วง เสริมฮวงจุ้ยให้โชคลาภ คนปลูกเฮง

            เป็นต้นไม้ที่ตั้งต้นดูสง่า ลำต้นจะตรง ใบจะไม่ร่วงโรยง่ายๆ ใบบริเวณกลางต้นถึงโคนต้นจะมีสีเข้มเหมือนกับต้นเทียน ส่วนใบที่ปลายยอดจะมีสีม่วงอ่อน คล้ายๆกับปลายเทียนที่กำลังติดไฟ แล้วให้ลำแสงสองสว่างโชติช่วง เชื่อว่าบ้านใดมีปลูกไว้ จะไม่อัปจนหนทางทำมาหากิน ช่วยเสริมโชคลาภ เสิรมฮวงจุ้ยในบ้าน

ไม้มงคล

5. ต้นชบา

      ต้นชบา เป็นต้นไม้มงคลที่มีดอกแสนสวยงาม มีหลากหลายสีด้วยกัน เกสรของชบาจะคล้ายหางผีเสื้อที่เติมแต่งให้ดอกดูสวยงาม ชวนให้แมลงต่างๆ เข้ามาชื่นชม ต้นชบามีใบสีเขียวขจี โดยใบที่แก่เต็มที่จะมีสีเขียวมรกรต ถือได้ว่าเป็นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่ง  บ้านใดมีปลูกไว้ จะทำให้การงานไร้ปัญหา ไม่มีอุปสรรคขวางกั้นความสำเร็จ จะทำการสิ่งใดจะได้ผลสำเร็จอย่างง่ายๆ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

ไม้มงคล

6. สาริกาลิ้นทอง

    สาลิกาลิ้นทอง เป็นไม้มงคล ที่เป็นไปตามหลักแห่งความเชื่อตามประเพณีโบราณของไทย ใครมีวัตถุมงคลสาลิกาลิ้นทอง จะมีพุทธคุณด้านเมตตา มหาเสเน่ห์ โชคลาภ เฮง+รวยสุดๆ ดังนั้นต้นสาริกาลิ้นทองที่ช่วยเสริมความเป็นมงคล ตามชื่อของต้นไม้ โดยลักษณะใบจะมีสีเหลืองคล้ายๆทอง มีผลดก เหมาะกับบ้านเรือน ร้านค้าที่ปลูกเสริมความเป็นสิริมงคล เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่ชื่นชอบการลงทุน การค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง ขายดีมีกำไร ช่วยให้เจรจาการทางการค้าและลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถต่อรองจนผลประโยชน์ที่ตนเองพอใจ ช่วยทำให้การลงทุนมีดอกผล

 ไม้มงคล

  1. ต้นว่านนางกวัก ว่านมงคลนำโชคลาภ เงินทอง ไหลมาเทมาการค้า ขายคล่อง กำไรงาม

            เป็นไม้มงคลลักษณะเป็นพุ่ม มีใบมีลักษณะคล้ายหัวใจและมีสีเขียวเข้มคล้ายมรกต ก้านใบคล้ายใบโพธิ์ ซึ่งนิยมใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งพิงทางจิต แสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุข มีจิตใจแน่วแน่และศรัทธาแห่งความดี  เชื่อกันว่า ถ้าบ้านใดมีต้นนางกวักแล้วให้ใบที่เป็นลักษณะคล้ายหัวใจสองดวงติดกัน จะบ่งบอกว่าสถานที่นั้นกำลังจะมีโชคลาภ กวักเงิน กวักสิ่งดีๆ ที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตและคนในบ้าน

 ไม้มงคล

  1. ต้นกวักมรกต

            ต้นกวักมรกตถือเป็นต้นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสีของใบจะมีสีเขียวมรกตที่คล้ายกับหยกเขียว สามารถปลูกเอาไว้เป็นเคล็ดลับ ในการนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวยมีเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้  เสริมดวงแห่งโชคที่สามารถเรียกเงินและเรียกทรัพย์สินได้

ไม้มงคล

  1. ตะบองเพชร ต้นไม้มงคล เสริมพลังฮวงจุ้ย หนุนนำวาสนา เติบโตในหน้าที่การงาน

           ตะบองเพชร ถือเป็นพืชที่มีความทาน ทนต่อสภาพที่แห้งแลงหรือสภาวะที่โหดร้ายอย่างทะเลทรายได้ การปลูกต้นกระบองเพชรไว้ที่บริเวณบ้านเชื่อว่า จะมีโชคลาภ สามารถเสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับคนที่อาศัย

           การเปรียบเทียบจิตใจกับต้นตะบองเพชร จะช่วยเสริมพลังใจให้คนภายในบ้านมีความอดทนอดกลั้นและมีความเพียรเป็นที่ยึดเหนี่ยว จะไม้ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค สามารถทำงานให้บรรลุความสำเร็จได้อย่างราบรื่น

ไม้มงคล

  1. ต้นดอกพุดร้อยมาลัย

           ดอกพุดร้อยมาลัยใบจะมีสีเขียวเข้ม ลำต้นเป็นพุ่ม ดอกสีขาว ดอกตูมเอาไว้ร้อยมาลัย ที่ส่งกลิ่นหอม โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับงานมงคลต่างๆ สำหรับนำไปไหวพระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้บูชาคนที่ควรบูชาและบูชาสิ่งที่ควรบูชา   เชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นดอกพุดไว้ จะมีเทวาอารักษ์ ช่วยบัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างความสงบสุขและสร้างร่มเย็นให้กับคนในครอบครัว

 ไม้มงคล11. ต้นวาสนา

      ลำต้นสูงตรง ใบยาวเรียว ใบแก่ด้านโคนต้นจะเป็นสีเขียวเข้มทั้งใบ ใบอ่อนด้านบนจะมีแถบด้านข้างสีเหลืองอ่อนอมเขียว เชื่อกันว่าหากต้นวาสนาให้ดอก กำลังจะได้โชคลาภก้อนโต เกิดโชคสมดังปรารถนา หวังสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นมาครอบครอง บ้านใดปลูกต้นวาสนามงคลจะช่วยเสริมความร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ได้โชคลาภ วาสนา มีความสุข มีความสมหวัง

ไม้มงคล

12. เศรษฐีมีทรัพย์  เศรษฐีรวยทรัพย์

       เป็นไม้มงคลที่อิ่มเอม ใบใหญ่หนาสีเขียวเข้มทั้งใบ ใบแข็งแรงสวยงามชอบแสงรำไร  เชื่อกันว่าบ้านใดมีเศรษฐีมีทรัพย์ปลูกไว้ จะทำให้ร่ำรวยเงินทอง การค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจวาสนา มีบุญบารมี เป็นที่ยอมรับในสังคม

ไม้มงคล

13. ชัยพฤกษ์

       ไม้มงคล ที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ความหมายของต้นชัยพฤกษ์ ชัย ยะ หมายถึง ชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรื่อง การเจริญเติบโต ความสามารถในการเอาชนะคู่แข่ง เป็นต้นไม้ที่มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เหมาะสมหรับปลูกในบ้านเรือนที่ค้าขาย หรือปลูกในบริเวณบริษัทห้างร้านต่างๆ

ไม้มงคล

14. ราชพฤกษ์

               ราชพฤกษ์ซึ่งเรามักคุ้นเคยในนามว่าต้นคูณ ต้นคูณจะออกดอกพร้อมกับการสลัดใบ จึงทำให้ต้นคูณสามารถออกดอกเต็มทุกกิ่งก้านดูสวยงาม  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเป็นฤกษ์ชัยมงคลที่ดี ในพิธีก่อร่างสร้างตัวต่างๆ เช่น การเปิดกิจการใหม่ เพื่อทำธุรกิจการค้า ให้เจริญเติบโตก้าวหน้า

15 สับปะรดสี

             สับประรดสีเป็นพืชที่ทนทานต่อแสงแดด และยังมีใบความสวยงามแตกต่างกันออกไป   หากบ้าน ห้างร้านที่ปลูกสับประรดสีไว้นอกจากเป็นไม้ประดับให้สวยงามแล้ว สร้างความเชื่อที่แสดงถึงการมีสายตาอันยาวไกล มี Connection สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีทางการค้า ขาย ได้ดี แนวโน้มการการลงทุนในภายในหน้าจะได้รับผลตอบแทนเป็นไปอย่างที่ใจต้องการ

16 ไผ่มงคล ไผ่ฟิลิปปินส์

                   เป็นไม้มงคลกลุ่มลำต้นตรงและกลม ไผ่เป็นพืชตระกูลแตกหน่อที่เชื่อกันว่า จะเสริมดวงอำนาจวาสนาและการขยายอาณาเขต หากทำการค้าก็สามารถขยายกิจการออกไปยังพื้นที่การตลาดอื่นๆได้อย่างประสบความสำเร็จ

17  ไม้มงคลประดับด้วยหม้อข้าวหม้อแกงลิง

          ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนับได้ว่าเป็นพืชที่มีความน่าอัศจรรย์  เพราะส่วนปลายของใบ จะมีส่วนที่ยื่นออกมา ซึ่งมีลักษณะทรงกระบอกคล้ายหม้อมีฝาปิด เมื่อมดแมลงหรือสัตว์ต่างๆ ที่หลงเข้าไปข้างใน ฝาของมันจะปิดตัวลงแล้วสัตว์เหล่านั้นก็จะตาย หลังจากนั้นต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะปล่อยเอ็นไซด์ไปย่อยซากสัตว์ แล้วมันก็จะดูดน้ำย่อยนั้นไปเลี้ยงลำต้นและส่วนต่างๆของพืช ความเป็นมงคลของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เหมือนกับการทำกิจการหรือการลงทุนแบบ Passive Income ที่ลงทุนไปแล้ว หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ทรัพย์สินและเงินทำงาน เพื่อสร้างผลตอบแทน และสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง กิจการเจริญก้าวหน้า

18  เฟิร์นข้าหลวง

            ต้นไม้มลคล โดยใบอ่อนจะยาวเรียวมีสีเขียวนวล ส่วนใบแก่จะเป็นใบเขียวมรกรต ที่เหมือนกับบ้านที่ปลูกเฟิร์นข้าหลวง จะทำให้ดูมีเสน่ห์ เป็นที่น่าชื่นชมของคนที่พบเห็น คนที่อาศัยดูจะเป็นมิตรไมตรี คนที่อาวุโสจะแสดงถึงความร่มเย็น มีเมตตากรุณาต่อลูกน้องบริวาร ช่วยเสริมอำนาจวาสนา

19   เสน่ห์ขุนแผน อโกลนีมา

             ไม้มงคลเสริมความมีเสน่ห์ให้แก่ บ้านและที่อยู่อาศัย ช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเมตตามหานิยมให้แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ

ไม้มงคล

20.  ต้นโกสน หรือโกศล หมายถึง ความฉลาด ซึ่งมีหลากหลายพันธุ์ด้วยกันเช่น  ต้นโกสนพันธ์ ขุนช้างกินเลี้ยง , พันธ์ปลาตะเพียนแก้ว, พันธุ์ กาเหว่าลาย, พันธุ์ จิตรลดา โกสน, พันธุ์ เจ้าน่าน โกสน, พันธุ์ดูแบง, พันธุ์ใบขนุนและ พันธ์ขุนช้างถวายฎีกา เป็นต้น  ต้นโกสนเป็นต้นไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นพ่มเตี้ย ใบมีสีสันสวยงาม สีของใบจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะพันธ์ุ  ต้นโกศลได้รับความนิยมในการปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อ เสริมบุญบารมี ช่วยเสริมสร้างจิตใจให้ร่มเย็น มีความเป็นสิรมงคลให้กับบ้านและคนที่อยู่อาศัย

ไม้มงคล

21 ต้นบัวเป็น ไม้มงคล ซึ่งดอกบัวมักได้รับความนิยมใช้เป็นดอกไม้ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ  ดอกบัวยังถูกยกเป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ในการสอนทางพุทธศาสนา เพื่อแบ่งแยกประเภทคนที่มีความฉลาด ซึ่งสามารถเปรียบได้กับดอกบัวที่โพล่พ้นน้ำซึ่งปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ  ส่วนคนที่มีความฉลาดระดับกลางก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่กลางน้ำซึ่งอาจจะกลายเป็นอาหารของกุ้งหอยปูปลา ส่วนคนที่ไม่ฉลาดก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ใต้โคนต้มโอกาสที่จะกลายเป็นดอกบัวที่จะโพล่เหนือผิวน้ำได้  ก็ต้องได้รับการพัฒนามากเป็นพิเศษ  ปลูกตันบัวไว้ในบ้านแสดงถึง ความร่มเย็นเป็นสุข ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล

ไม้มงคล22. ต้นเทียนทอง เป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายนิยมปลูกกันทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ใบจะมีสีเหลืองทองสวยงาม ดอกสีม่วง ผลจะเป็นพวงลูกที่สุกจะมีสีเหลืองเหมือนกับหยดน้ำตาเทียน ช่วยเสริมดวงแห่งโชคลาภ การค้าเจริญรุ่งเรือง

ไม้มงคล

23. ต้นดาวเรือง ก็ถือได้ว่าเป็นไม้มงคลที่ให้ความสว่าง ความเจริญรุ่งเรือง ช่วยทำให้คลายความทุกข์ความโศกเศร้า ช่วยให้เรารำลึกถึงคุณงามความดีซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้เกิดความรักความเชื่อและศรัทธาการยึดมั่นในคุณงามความดี

24. ศุภโชค ศุภ อ่านว่า สุบ- พะ แปลว่าความดีงาม ความสว่าง ความเจริญ เป็นไม้มงคลที่มีใบดก มีสีเขียวมรกรต ดอกสีขาวสว่าง ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่คนที่ปลูกดูแลรักษาและคนในบ้าน

        การปลูก ไม้มงคล เสริมบุญบาร มีและเสริมอำนาจวาสนาเป็นสิ่งดี การปลูกไม้มงคลเป็นเทคนิคการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง เพราะคนที่มีสมาธิดีจะสามารถสร้างความพากเพียรและมีความอดทน   การดูแลต้นไม้ ต้องรดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงามทั้งลำต้น ดอก ใบ จะทำให้บ้านเราน่าอยู่ เสริมความสิริมงคลให้คนที่อยู่อาศัย  เสริมโชคลาภ บารมีอำนาจวาสนา คนปลูกเฮง คนค้าขายรวย

บทความน่าสนใจ ว่านมงคล

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *