รู้เรื่องเครื่องดื่ม เครื่องดื่มมีกี่ประเภท

Beverage Knowledge เครื่องดื่มมีกี่ประเภท            

                     เครื่องดื่มถือได้ว่าสามารถแยกออกได้มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งความหลากหลายของเครื่องดื่มเหล่านี้ นอกจากจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันแล้ว วิธีการดื่มก็ยังมีหลากหลายด้วยเช่นเดียวกัน เช่น On The Rock, Straight Up, with Soda, with Water หรือ จะนำมาผสมเป็น Cocktail หรือ Mock tail ก็ได้ ในที่นี้จะแจกแจงถึงการแบ่งประเภทของเครื่องดื่มให้ได้ทราบ ซึ่งความรู้ด้านนี้ ก็นับได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากทั้งนักดื่มหรือจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพด้านนี้  เพราะสามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเม้า..กัน  ในเพื่อนร่วมแก้งที่คอเดียวกัน

เครื่องดื่มมีกี่ประเภท

เครื่องดื่มมีกี่ประเภท

  เครื่องดื่มมีกี่ประเภท

            ประเภทของเครื่องดื่มสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 1.  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic Beverage) จะมีหลากหลายชนิด ทั้งที่มีแก๊ส ไม่มีแก๊ส มีรสหวาน รสเปรี้ยว เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็เช่น

– น้ำดื่ม , น้ำแร่ , น้ำผลไม้ , น้ำเชื่อม , น้ำอัดแก๊ส , เครื่องดื่มอื่นๆ เช่น ชา กาแฟ

 1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverage) เครื่องดื่มประเภทนี้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีการผลิตโดยการหมัก หรือการกลั่น วัตถุดิบ ปริมาณแอลกอฮอล์ การเก็บหรือการปรุงผสมเพิ่มเติมเป็นต้น ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มสุรา (Spirit) ได้แก่ จิน รัม วอดก้า บรั่นดี วิสกี้ ตากีลา ลิเคียว แอควาวิท แอพเพอริทีฟ

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มเบียร์ (Beer) ได้แก่ ลาเกอร์เบียร์ เอล

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มไวน์ (Wine) ได้แก่ ไวน์แดง ไวน์ขาว โรเซ่ไวน์ สปาร์คลิ้งไวน์ แชมเปญ

 • วิสกี้ คือ สุราที่ได้จากการหมักและกลั่นจากข้าวชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของวิสกี้ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์

 • วอดก้า เป็นเหล้าสีขาว กลิ่นน้อย ผลิตมาจากมันฝรั่ง นิยมดื่มโดยการแชให้เย็นจัด

 • จิน เป็นเหล้าสีขาวกลั่นจากข้าวหลายชนิด แล้วผสมกับผลจูนิปเปอร์เพื่อให้มีกลิ่นหอม

 • รัม เป็นเหล้าชนิดหนึ่งที่ทำจากเหล้าหรือกากน้ำตาล มักดื่มโดยการผสมกับเครื่องดื่มชนิดอื่น หรือผสมค็อกเทล

 • ตากีลา เป็นเหล้าที่มีกลิ่นแรงมาก ทำมาจากพืชตระกูลต้นกระบองเพชร นิยมดื่มโดยไม่ผสม หรือผสมค็อกเทล

 • แอควาวิท เป็นเหล้าสีขาว ผลิตจากข้าวบาเลย์หรือข้าวสาลี หรือมันฝรั่งโดยการหมักและกลั่นเหล้าปรุงแต่งด้วยเมล็ดคาราเวย์ เพื่อให้มีกลิ่นหอม มักเสิร์ฟโดยแช่เย็นจัด

 • บรั่นดี ได้จากการกลั่นไวน์ที่ทำจากองุ่น มีหลายชนิดและมีชื่อเรียกต่างกันตามเขตการผลิตองุ่นที่นำมาทำ เช่น ถ้าองุ่นมาจากเมืองคอนยัค ก็จะเรียกบรั่นดีนี้ว่าคอนยัค

 • ลิเคียว ทำจากการนำเหล้าตัวหลัก เช่น บรั่นดี รัม วอดก้า หรือเหล้าอื่น มาปรุงแต่งกลิ่นสี โดย ผลไม้ ดอกไม้ รากยา เปลือกผลไม้ ฯลฯ เหล้าชนิดนี้จะมีรสหวาน นิยมดื่มหลังอาหาร และนำไปผสมค็อกเทล

 • แอพเพอริทิฟ คือ เครื่องดื่มที่นิยมดื่มก่อนอาหาร ทำจากเหล้างุ่นผสมแอลกอฮอล์ รากยา และเครื่องเทศ เพื่อให้มีดีกรีแอลกอฮอล์และกลิ่นรสที่แรงขึ้น

 • เอนิส เป็นเหล้าประเภท แอพเพอริทีฟอีกชนิดหนึ่ง จะมีกลิ่นหอมเย็นของรากยาและเครื่องเทศ ใช้ดื่มแก้ท้องเฟ้อ นิยมดื่มผสมกับน้ำ

 

เครื่องดื่มผสม

 • ค็อกเทล (Cocktail) หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส่วนผลมระหว่างเหล้าหลักชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเหล้ามากกว่า 2 ชนิดผสมกัน หรือ มีเหล้าผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น น้ำเชื่อม น้ำมะนาว ครีม เหล้าหวาน เพื่อปรุงแต่งกลิ่นและรสให้แต)นส่วนผสมกต่างกันออกไป

 • ม็อกเทล (Mocktail) หมายถึง เครื่องดื่มผสมที่จำลงให้เหมือน ค็อกเทล เพียงแต่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ซึ่งม็อกเทลส่วนมากจะเป็นเครื่องดื่มที่ทำการผสมน้ำผลไม้ต่างๆเข้าด้วยกัน หรือส่วนผสมอื่น เช่น น้ำอัดลม น้ำเชื่อมผลไม้ นมสด ครีม หรือไอฮกรีม เป็นต้น

วิธีการผสมเครื่องดื่ม มี 4 วิธีดังนี้

 1.  การเติมส่วนผสมทีละอย่างจนครบสูตร (Fill Up / Build) เป็นการตวงเครื่องดื่มทีละอย่างลงในแก้วที่มีน้ำแข็งจนครบสูตรแล้วเสิร์ฟ

 2. การคนให้เข้ากัน (Stir) เป็นการตวงเครื่องดื่มทีละอย่าง ลงในแก้วที่มีน้ำแข็งจนครบสูตรแล้วคนให้เข้ากันอย่างรวดเร็วให้น้ำแข็งละลายน้อยที่สุด

 3. การเขย่าให้เข้ากัน (Shake) ผสมเครื่องดื่มโดยการตวงส่วนผสมลงในที่เขย่าให้ครบทุกชนิด ใส่น้ำแข็ง ปิดฝาเขย่าให้แน่น แล้วเขย่าด้วยมือจนส่วนผสมเข้ากันดี

 4. การผสมให้เข้ากันโดยเครื่องปั่นไฟฟ้า (Blend) ผสมเครื่องดื่มโดยการตวงส่วนผสม และใส่น้ำแข็งบดลงในเครื่องปั่นไฟฟ้า การผสมแบบนี้มักใช้กับส่วนผสมที่เข้ากันยาก เช่น ผลไม้สด ไอศกรีม

      การดื่มเครื่องดื่มสำหรับคนทั่วไป ก็อาจจะไม่มีใครสนใจว่ามันเรียกว่าอะไรแบบจริงจัง  แต่สำหรับคอ..จริงๆหากขาดความรู้ความเข้าใจ และเรียกประเภทเครื่องดื่มไม่ถูกต้องละก็ คงเป็นเพียงนักดื่มทั่วไป  เพราะผู้เชี่ยวชาญละก็ต้องสามารถแยกแยะ เครื่องดื่มมีกี่ประเภท ได้อย่างแม่นยำ รู้ว่าเครื่องดื่มแต่ละประเภทมีกี่ชนิด แต่ละชนิดมีชื่อเรียกว่าอะไร ถ้าง้้นจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง

เครื่องดื่ม https://www.youtube.com/watch?v=6bs3PvS62ro

 บทความที่น่าสนใจ ผลไม้มหัศจรรย์ ผลมิราเคิล ทำให้ผลไม้รสเปรี้ยวกลายเป็นรสหวาน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *