Category: การพัฒนาตนเอง

แผนพัฒนารายบุคคล 1

แผนพัฒนารายบุคคล IDP: Individual Development Plan พัฒนาคนองค์กรพัฒนา

IDP: Individual Development Plan คือ แผนพัฒนารายบุคคล เป็นการปรับปรุงตนเอง การพัฒนา การเพิ่มทักษะความสามารถของตนเอง จากความรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น หรือจะเป็นการศึกษาหาความรู้ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  การทำ I...

การเปลี่ยนแปลง 0

การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อ การเปลี่ยนแปลง

บทความนี้ Besterlife ขอเกริ่นนำสำหรับหัวข้อ การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ การเปลี่ยนแปลง คือ การรับรู้ได้ ถึงความคาดหวังหรือเป้าหมาย ด้วยการลงมือทำสิ่งต่างๆให้เปลี่ยนไป จากรูปแบบเดิมๆ สิ่งเดิมๆ การเปลี่ยนแปลงเปรียบเหมือนกับการต้มกบ  เพราะกบในหม้อต้มที่น...

0

การสะกดจิต เทคนิคเอาผู้คนให้อยู่มัด จากคอนเสิร์ต ตูน bodyslam

มีคลิป เทคนิค การสะกดจิต               การอบรบ สัมมนา การทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมักมีกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายอารยธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น วัฒนธรรม การอบรมเลี้ยงดู การศึกษาและประสบการณ์หรือมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันไป  นอกจากนี้ยังร...

1

เรียนแบบไหนดี ที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุด

เรียนแบบไหนดี ที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุด                 เชื่อหรือไม่ว่าคนไทยเราเข้าเรียนตั้งแต่เด็ก 3ขวบ จนถึงเรียนจบปริญญาตรี ใช้เวลาในโรงเรียนและสถานที่ศึกษามากถึง  20 ปี แต่ยังไม่สามารถทำนายได้ว่า จะได้รับอะไรบ้างจากการเรียน  เพราะปัญหาที่เกิดข...

0

7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง Proactive สำเร็จได้ ชีวิตสร้างได้

“Proactive” คือ คนที่มีความสามารถมองเห็นคุณค่าในตนเอง แล้วสามารถดึงศักยภาพความสามารถมาใช้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเอง สามารถกำหนดรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่และเปลี่ยนชีวิตให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ โดยที่ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านกับกาลเวลาหรือป...

0

การนำเสนอ  วิธีการทำงานและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

             คนทำงานเก่ง ถึงแม้จะทำงานอย่างทุมเททั้งแรงกายแรงใจอย่างหนัก  แล้วไม่สามารถทำให้คนอื่น  สามารถรับรู้ถึงผลงานที่ตนเองทำได้ หรือถึงแม้ว่าจะมีสินค้าดีๆในมือหรือการลงมือทำ Project โครงการต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้ แต่ไม่สามารถนำเสนอผลงานที่ทำ...

0

เทคนิคสร้างความมั่นใจ ในตนเองให้กลายเป็นกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ

เทคนิคสร้างความมั่นใจเพื่อทำให้ตนเองกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ      ความไม่กล้าและความขี้อาย ถึงแม้จะไม่เป็นต้นเหตุแห่งความล้มเหลวของทุกเรื่อง แต่โทษของมันมีมากและมีโอกาสสร้างความสำเร็จได้น้อยกว่า “ความมั่นใจ” ซึ่งความมั่นใจนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ใ...

0

พัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

      งาน นับได้ว่าเป็นสิ่งที่คน ทุก คนต้องทำ เพราะคนเรานั้นจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอด จากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้ และมีดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความหมาย  แต่ความปรารถนาของทุกๆ คนอาจจะมีไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้...

0

หัวหน้างานที่ดี รู้เทคนิคการควบคุมงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ

     เราทำงาน ก็ต้องคาดหวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเงินซื้อความสะดวกสบายให้กับชีวิต เงินสามารถซื้อความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ แต่การทำงานจะประสบความสำเร็จได้ ย่อมขึ้นอยู่...

0

ปัญหาการสื่อสาร พูดกันแต่เรื่องง่ายๆ แต่ทำไมเข้าใจไม่ตรงกัน

            การสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญ หากการสื่อสารดีและมีคุณภาพ จะมีประโยชน์มากมายเช่น หากทำการค้าขาย จะทำให้การเจรจาทางการค้าการลงทุนประสบความสำเร็จ  หรือหากแม้ว่าการสื่อสารในสถานที่ทำงานมีประสิทธภาพ ก็จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิผล งานสำเร็จได้ต...