passive income คือ อะไร มีอาชีพใดบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้มั่งคั่งได้

ตอนที่1 passive income คือ

        ต้องทำงานหรือทำอาชีพอะไร  เมื่อลงมือทำจนสำเร็จแล้ว มีเงินไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดมือ แล้วแถมยังมีเงินเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพได้?

นิยามของ passive income

            passive income คือ การมีรายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ โดยเงินหรือรายรับที่ได้นั้นสามารถชำระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเพียงพอ และยังมีเงินเหลือพอที่จะซื้อสิ่งอำยวยความสะดวกต่างๆที่ใช้ในการดำรงชีวิตได้  นั่นหมายถึง การมีความมั่งคั่งทางการเงิน อิสระภาพทางการเงิน  โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง ไปทำงานแลกกับเงินอีกต่อไป

         คนที่มีอิสรภาพทางการเงิน การมีเงินคือมีอำนาจซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ชีวิตมีความสบาย มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  นอกจากนี้แล้ว Passive Income ยังทำให้เรามีอิสรภาพด้านเวลา ซึ่งสามารถแบ่งเวลา เพื่อการดูแลตัวเองและการดูแลคนที่เรารักได้จึงสามารถตอบแทนผู้มีพระคุณได้

passive income คือ

passive income คืออะไร

        passive income คืออะไร นะเหรอ มันไม่สำคัญ แต่คำนิยามของมันคือ การได้มาซึ่งเงินที่ช่วยให้เราได้ทำตามความฝัน หรือได้ทำตามสิ่งที่ตนเองต้องการ  ซึ่งตรงกันข้ามกับการทำงานเพื่อแลกกับเงิน Active Income ซึ่งต้องนำเอาเวลาอันมีค่าของตนเองไปทำงานหรือสร้างความฝันให้คนอื่นสำเร็จเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง แทนที่จะเอาเวลาของตนเองไปสร้างความสุขให้ชีวิต

        จงอย่าปล่อนให้คนอื่นขโมยความฝันของตนเองไป เช่นจงอย่าทำงานเป็นพนักงานให้กับธุรกิจเอกชนตลอดไป  ควรหาวิธีการสร้างรายได้แบบ Passive income จากการสร้างทรัพย์สิน เพื่อทำให้เงินงอกเงยได้ ดังนั้นต้องเรียนรู้ ด้านการเงินและสร้างประสบการณ์ในการลงทุน เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการก้าวเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิต

      มนุษย์เงินเดือนหรือคนมีพื้นทางการเงินไม่ดี สามารถเริ่มต้นได้จากการใช้แรงและเวลาเพื่อแลกกับงิน ซึ่งเรียกว่ารายได้แบบ Active Income หลังจากนั้นจึงค่อยนำเงินที่ได้ ไปลงทุนซื้อทรัพย์สิน “การใช้เงินทำงาน” แล้วปล่อยให้ทรัพย์สินทำงานแทน จนสามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income

         

passive income คืออะไร

passive income คือ อะไร

             อยู่เฉยๆ ก็ยังได้เงิน มีเงินงอกเงย คือ Passive Income จากแนวคิดทางการเงินของ Robert Kiyosaki กูรูด้านการเงิน  เขาได้เขียนหนังสือ พ่อรวยสอนลูก(Rich Dad Poor Dad)  ซึ่งได้มอบแนวคิดดีๆ ด้านการเงินไว้ในหนังสือ เงินสี่ด้าน (Cash flow Quadrant)  โดยยึดที่มาของรายได้ ซึ่งเขาได้จำแนกประเภทคนออกเป็น 4 ด้าน ตามลักษณะที่มาของรายได้ดังนี้

         1) กลุ่มคนที่ทำงานประจำเพื่อแลกกับเงิน (E:Employee) เป็นการนำแรงงานและเวลาของตนเองไปแลกกับค่าแรงหรือสิ่งตอบแทนจากนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือพนักงานภาครัฐ   จัดได้ว่าเป็นคนกลุ่มคนที่มีรายได้แบบ Active Income

        2) กลุ่มคนที่นำแรงและเวลาทำงานไปทำธุรกิจของตนเอง ( S:Self Employee ) โดยอาศัยความรู้ความสามารถตนเอง เพื่อให้การบริการแก่ผู้อื่นหรือทำการผลิตสินค้าบางอย่างเพื่อส่งขาย คนทั่วไปเรียกคนกลุ่มนี้ว่า เถ้าแก่ เปิดร้านเป็นของตนเองเช่น ร้านข้าวแกง เปิดคลีนิครักษาผู้ป่วย หรือแม้แต่เป็นเจ้าของบริษัท SME ที่ยังไม่มีระบบ หมายความว่า เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่สามารถหยุดทำงานได้ เพราะเมื่อหยุดทำงานก็จะไม่มีรายได้ คนกลุ่มเหล่านี้ก็ยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้แบบ Active Income

        3) กลุ่มคนที่มีรายได้มาจาก การก่อตั้งบริษัทขนาดใหญ่และมีระบบ (B:Business Owner ) โดยระบบและทรัพย์สินที่มีทำงานแทนการทำงานด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าตนเองไม่ได้ทำงาน แต่ก็ยังมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่อง เรียกกลุ่มคนที่มีรายได้แบบนี้ว่า  Passive Income

        4) กลุ่มคนที่อาศัยการใช้เงินทำงานแทนตนเอง ( I: Investor ) คนเหล่านี้จะใช้เงินลงทุนซื้อทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทน เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ สร้างคอนโดให้เช่า ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เรียกกลุ่มคนที่มีรายได้แบบนี้ว่า  Passive Income

                นอกจากนี้ โรเบิร์ต คิโยซากิ ยังจัดกลุ่มคนตามที่มาของรายได้  แบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยกันคือ คนฝั่งซ้ายคือ คนที่มีรายได้แบบ Active Income หมายถึงต้องนำแรงและเวลาไปทำงานเพื่อสร้างรายได้ “ ต้องทำงานเท่านั้นถึงจะได้เงิน ”  ส่วนคนฝั่งขวาคือ กลุ่มคนที่มีรายได้แบบ passive income กลุ่มคนที่มีรายได้จากการใช้ทรัพย์สินทำงานหรือการใช้เงินทำงานแทนตนเอง นั้นคือประเภทที่มาของรายได้แบบ 3 และ 4

รวมอาชีพ passive income สร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้ 

          รายได้จากการทำงานอย่างน้อยๆก็ต้องเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเรียกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ถึงแม้ว่าการทำงานในปัจจุบันจะเป็นอาชีพที่เราชอบ แต่มันไม่สามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตได้ จงเปลี่ยนวิธีสร้างเงินให้มีมากกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แรงเพื่อแลกกับเงินอีกต่อไป  passive income คือ เรื่องที่ควรเรียนรู้

กลุ่มอาชีพ Passive Income ที่สร้างความมั่นคั่ง และเป็นวิธีหาเงินที่ช่วยสร้างคุณค่าชีวิตให้ตนเองมีดังต่อไปนี้

             1. ก่อตั้งบริษัทขนาดใหญ่และมีระบบ  บริษัททขนาดใหญ่มีระบบจะก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรายได้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทขนาดใหญ่จะมีอำนาจในการเจรจาต่อรอง มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะมีทรัพยากรคนที่มีความรู้ความสามารถ มีผู้เชี่ยวชาญช่วยสร้างระบบและดูแลระบบ มีระบบคอยตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงสามารถขจัดความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตได้ ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น มีการพัฒนาเชิงระบบให้ทันยุคทันสมัย สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้  “แต่คุณต้องมีเงินมากและมีความรู้ ที่สำคัญคือ มีทักษะในการใช้คนเก่งได้ดี”

                2. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  เฉพาะนักลงทุนจริงๆ ที่ไม่ใช่นักเล่นหุ้นเก็งกำไร ซื้อมาขายไปในระยะเวลาอันสั้น  เพราะการซื้อหุ้นลักษณะดังกล่าวเหมือนกับการซื้อหวย แต่นักลงทุนหุ้นเหมือนกับว่า พวกเขาต้องมีความเป็นเจ้าของบริษัท การเป็นนักลงทุนจึงต้องมีความรู้ ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลบริษัทที่จะลงทุนให้รอบด้าน ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพราะจะสามารถเลือกบริษัทที่ดำเนินงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนในหุ้นสามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income ได้  สำหรับการลงทุนแล้วก็หวังสร้างกำไรมากๆจากการลงทุน แต่ก็ต้องใช้เงินจำนวนมาก  วิธีสร้างรายได้ Passive Income หุ้นของมนุษย์เงินเดือน สามารถทำได้ด้วยการนำเงินที่ได้จากการทำงานประจำ แล้วนำเงินที่ได้ไปออมไว้ในหุ้น ค่อยๆสะสมหุ้นที่ดี บริษัทเจ๋งๆ มีกำไรงาม มีรายได้เติบโต และสามารถจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกๆปี

                 3. การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การซื้อสร้างบ้าน  สร้างคอนโดให้เช่า ซื้ออาคารเก่าปรับปรุงใหม่แล้วขาย ทำธุรกิจสร้างอาคารพาณิชย์หรือคลังสินค้าให้เช่า สร้างตลาด ท่าเรือให้เช่า คุณสมบัติคนที่จะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ ต้องวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจได้ สามารถคาดคะเนได้ว่า เป็นโครงการใหญ่ที่โดนใจลูกค้า อยู่บนพื้นที่ทำเลทอง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มักต้องใช้เงินเม็ดใหญ่ แน่นอนต้องมีเงินทุนที่สูง แต่ถ้าประสบความสำเร็จ ก็สามารถสร้างรายได้ไม่หยุด แต่สามารถหยุดทำงานได้เช่นกัน passive income แบบเสือนอนกิน

                 4. การลงทุนด้านไอที หากเราสามารถสร้างความสำเร็จในด้านนี้ได้ จะมีรายได้เป็นวินาทีเลยทีเดียว มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วมากมายเช่น แลร์ รี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ผู้ก่อตั้งบริษัท Google หรือว่าจะเป็น มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เจ้าของFace Book ที่ร่ำรวยระดับโลก การเป็นเจ้าของระบบเครือข่ายระดับโลก ซึ่งสามารถเข้าถึงประชากรโลกประมาณ 7000 พันล้านกว่าคน แถมยังให้บริการลูกค้าง่าย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภค  คุณก็สามารถสร้างรายได้แบบอยู่เฉยๆก็ยังได้รับเงิน รูปแบบนี้ได้เช่นกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายด้านไอทีเช่น  การสร้างเว็บไซต์ WWW ,  เปิดร้านขายของบนFace Book, Amazon ,E-bay หรือการสร้างแอพพลิเคชั่นให้ได้รับความนิยมเหมือนกับ Line

                 5. ใช้พรสวรรค์สร้างลิขสิทธิ์  ใช้ความสามารถพิเศษสร้างผลงานอันเลื่องชื่อ  สร้างผลงานลิขสิทธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้สินค้า ซึ่งลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าเช่น งานเขียนอันโด่งดังไปทั่วโลกอย่าง นโปเลียน ฮีลล์ที่เขียนหนังสือ Think and Grow Rich หรือ เจ. เค. โรว์ลิง ผู้เขียนหนังสือ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ก่อนที่เริ่มจะวางขาย มักจะมีผู้คนไปเข้าแถวต่อคิวเป็นวันๆ เพื่อต้องการคนแรกจะได้ครอบครองหนังสือดังๆ  หรือหากคุณมีพรสวรรค์ด้านอื่นๆ  ก็สามารถสร้างลิขสิทธิ์รูปแบบต่างๆ เพื่อขายได้เช่นกันเช่น การสร้างผลิตภัณฑ์อินโนเวชั่นที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ และที่สำคัญต้องไม่มีสินค้าอื่นทดแทนได้  หลังจากนั้นก็นั่งรอรับสตางค์ได้เลย

               6. ธุรกิจแฟนไชส์   คือระบบธุรกิจที่ผู้ขายแฟรนไชส์ ได้อนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์  สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์  ชื่อทางการค้า  ตลอดจนสูตรลับ  กรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อทำการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภค  นอกจากนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ยังต้องมีระบบ วิธีการดำเนินธุรกิจในทุกๆ สาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับต้นแบบของบริษัท เมื่อจำนวนสาขาแฟรนไชส์ เพื่มมากขึ้น ก็ยิ่งมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์หรือค่าใบอนุญาตต่างๆ จากผู้ซื้อแฟรนไชส์

              7. ทำธุรกิจเครือข่าย (MLM :Multi-level Marketing ) คือ การตลาดที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในการกระจายสินค้า เพื่อขายสินค้าหรือการให้บริการออกไปยังผู้บริโภคโดยตรง ธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคจะมีรูปแบบการเชื่อมโยงเป็นทอดๆลักษณะคล้ายใยแมงมุม เป็นการใช้สินค้าแล้วบอกต่อ  อาศัยการตลาดแบบปากต่อปาก เมื่อผู้คนที่อยู่ในเครือข่ายซื้อสินค้าใช้  คนที่เป็นเจ้าของโครงข่ายก็จะมักได้รับส่วนแบ่งรายได้จากเจ้าของธุรกิจ ลดหลั่นลงไปตามแผนส่วนแบ่งผลตอบแทน ธุรกิจเครือข่ายมีศักยภาพมากในการกระจายสินค้า มีต้นทุนต่ำและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็ว

             passive income คือ วิธีสร้างเงิน

       passive incomeเป็นวิธีที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตลอดทุกช่วงเวลาที่ดำรงชีพอยู่บนโลกนี้  Passive Income เป็นแนวความคิดในการสร้างรายได้ เป็นฝันของทุกๆคนที่มีความหวัง อยากมีชีวิตจกินดีอยู่ดี มีอิสระภาพมีความมั่งคั่ง

           อาชีพ passive income จึงเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยม passive income คือ อาชีพที่เราต้องค้นหาให้เจอ ซึ่งเราต้องหาความรู้เพื่มเติม เจาะลึกกลุ่มอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แบบ Passive Incomeได้ แบบละเอียด  เริ่มต้นจากการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องและมีคุณสมบัติที่จะสร้างรายได้แบบไม่มีวันหยุด เพราะpassive income คือเป้าหมายของชีวิตเรา

คลิปpassive income

สนใจอ่านต่อ ตอนที่2

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *