คนจน วงจรอุบาทว์วัฏจักรคนจน สาเหตุที่คนจนยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย

คนจน ยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย       วงจรอุบาทว์ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรรูปแบบเดิมๆ เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก มีแนวโน้มคงที่แบบถดถอย หรือแม้แต่แย่ลงและเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ  อันเกิดขึ้นจากปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด การขจัดปัญหาไม่ได้แก่ที่สาเหตุของปัญหา...