ปัญหาการสื่อสาร พูดกันแต่เรื่องง่ายๆ แต่ทำไมเข้าใจไม่ตรงกัน

            การสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญ หากการสื่อสารดีและมีคุณภาพ จะมีประโยชน์มากมายเช่น หากทำการค้าขาย จะทำให้การเจรจาทางการค้าการลงทุนประสบความสำเร็จ  หรือหากแม้ว่าการสื่อสารในสถานที่ทำงานมีประสิทธภาพ ก็จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิผล งานสำเร็จได้ต...