ผู้นำที่ดี ต้องมีบารมี มีพลังศรัทธา และรู้จริงในสิ่งที่ต้องทำ

              ในช่วงหนึ่งของชีวิตทุกๆ คน ย่อมได้โอกาสเป็นผู้นำสำคัญๆ เช่น การเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน หัวหน้าห้อง หรือจะมีบทบทผู้นำในหน้าที่การงานเช่น หัวหน้างาน หัวหน้าทีม เป็นต้น แต่ใครจะรู้ได้ว่า ภาระหน้าของความเป็นผู้นำนั้น คุณสามารถทำมันได้ดีมากน้อยเ...