keyword คือ คำหลัก ซึ่งเป็นกุญแจในการทำ SEO ให้ Google โชว์เป็นลำดับต้นๆ

keyword คือ คำหลักบนเว็บไซต์ นั้นสำคัญอย่างไร

keyword คือ

keyword คือ

         keyword คีย์เวิร์ดนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้น ของการเริ่มต้นในการเขียนบทความ เช่นเดี่ยวกับการที่เราจะลงทำสิ่งต่างๆนั้น ต้องรู้เป้าหมาย ยิ่งkeyword คีย์เวิร์ดยิ่งชัดเจนและเหมาะสำหรับข้อมูลที่ผู้คนต้องการก็ถือว่าได้เปรียบ  ดังนั้น keyword คีย์เวิร์ดสำหรับการสร้างบทความในเว็บไซต์  จึงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นหัวใจ เป็นคำนิยามหรือเป็นเป้าหมายของการสื่อสาร เพื่อจะนำไปสู่เนื้อหาสาระของบทความได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

        นอกจากนี้แล้ว keyword คีย์เวิร์ดยังหมายถึง ความสำเร็จในวันข้างหน้า สำหรับบทความของเรา จะกลายเป็นที่นิยมของผู้ใฝ่หาความรู้ ทำการบ้าน งานวิจัย  สร้างความบันเทิงต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความกังวลความเครียดต่างๆให้น้อยลง

        ดังนั้นการตั้ง Keyword คีย์เวิร์ดนับได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญ เพราะจะทำให้ผู้ต้องการค้นหาบทความต่างๆ เมื่อพวกเขาพิมพ์ Keyword ป้อนคำสั่งให้ Google หรือเสิร์จเอ็นจิ้นอื่น  หลังจากนั้นเสิร์จเอ็นจิ้นเอง ก็จะทำการประมวลผล ตามรูปแบบที่เสิร์จเอ็นจิ้นนั้นๆ ได้สร้างเอาไว้ ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นลอการิทึม แล้วค้นหาบทความจากเว็ปไซต์ต่างๆที่มีอยู่ในคลังของตนเองแล้วนำมาแสดง ตามลำดับความสอดคล้อง ที่ตรงกับคีย์เวิร์ดของผู้ค้นหามากที่สุด โดยจะเรียงลำดับลดหลั่นกันลงไป

        ดังนั้นการตั้ง Keyword คีย์เวิร์ด ดีๆก็มีชัยไปเกินครึ่ง เพราะจะทำให้บทความบนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น ไปโชว์ในลำดับต้นๆ ของGoogleหรือเสิร์ชเอนจิ้นต่างๆ ได้แน่นอน

keyword คือ / ความหมายของ Keyword คีย์เวิร์ด

     คีย์เวิร์ด Keyword หมายถึง กลุ่มคำ/ คำ/  วลี/  ประโยค สำหรับผู้คนทั่วไปต้องการค้นหาบางสิ่งบางอย่างบนเว็ปไซด์อินเตอร์เน็ท โดยคีย์เวิร์ดจะเป็นตัวแทน เป็นคำนยาม ของบทความที่มีเนื้อให้ตรงกับข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการของผู้ค้นหาให้มากที่สุด

     คีย์เวิร์ด Keyword จึงมีความสำคัญมาก สำหรับคนทำเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องศึกษาเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ในการตั้งคีย์เวิร์ดให้ถูกต้องและดีที่สุด  นอกจากนี้แล้ว Keyword ยังสำคัญมากสำหรับการทำ SEO  เพราะเป้าหมายของคนสร้างเว็บไซต์ คือต้องการให้บทความของตนเองนั้นได้โชว์เป็นลำดับต้นๆของเสิร์จเอ็นจิ้น เพราะถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างบทความที่มีคุณภาพแล้ว การตั้งคีย์เวิร์ดให้ความเหมาะสมจะทำให้ SEO มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

      ดังนั้นคนทำเว็ป นักเขียนบทความจำเป็นต้องรู้ หลักของการตั้งคีย์เวิร์ดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี ซึ่งบทความนี้ เราจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งคีย์เวิร์ดที่ดีไปพร้อมๆกัน

ประเภทของKeyword คีย์เวิร์ด

        ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับประเภทของคีย์เวิร์ด Keyword ที่สำคัญๆ ซึ่งคนทำเว็บต้องรู้

       1.คีย์เวิร์ด Keyword แบบกว้างๆ ไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำหรือวลีสั้นๆ ที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว เช่น กล้วย, ส้ม, สุขภาพดี ฯลฯ กลุ่มคีย์เวิร์ดลักษณะนี้มักจะมีคนค้นหาเยอะ จึงเป็นที่นิยมของคนสร้างเว็บไซต์ต่างๆนิยมตั้งกัน แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ดี  เพราะคีย์เวิร์ดประเภทนี้มักจะมีคู่แข่งที่เยอะมาก ซึ่งบทความของเราไม่แน่จริงไม่เก่งจริง  จะไม่รู้เลยว่าบทความที่ตนเองสร้างขึ้น ตกไปอยู่ที่หน้าที่เท่าไรของ Google

       2.คีย์เวิร์ด Keyword รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง มักจะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคที่เจาะจง เหมาะกับผู้คนที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเกี่ยวข้องกับความต้องการ หรือกำลังเป็นที่สนใจ เช่น ประโยชน์ของกล้วย, กล้วยสารพัดประโยชน์, เมื่อไหร่จะรวย, วิธีกล้าคิดใหญ่, อิสรภาพทางการเงิน เป็นต้น การตั้งคีย์เวิร์ด Keyword รูปแบบนี้ จะทำให้ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ดีกว่า เหมาะสมมากสำหรับผู้ที่ทำ SEO เพราะเรามีกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า

เทคนิคการตั้งคีย์เวิร์ด Keyword มีดังนี้

  1. แน่นอนลำดับหนึ่งคือ ควรค้นหาคีย์เวิร์ดที่มีผู้สนใจค้นหาใน Google ให้มากที่สุด

  2. ต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่เราสนใจ เพราะถ้าเราสนใจและมีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆเรา จะสามารถตั้งคีย์เวิร์ดได้ดี

  3. ต้องเป็นคีย์เวิร์ดมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ตรงกับเรื่องที่เราต้องการสื่อออกไป

  4. เป็นคีย์เวิร์ด ที่มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน กำลังเป็นที่สนใจของผู้คน

  5. เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาเดียวกัน กับที่ใช้ในเนื้อหาของบทความ เช่นหัวข้อเขียน เอสอีโอ ในเนื้อหาของบทความต้องเขียนเอสอีโอ ไม่ใช่เขียนเป็น SEO ที่เป็นภาษาอังกฤษ

 6. เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง เพราะไม่มีคู่แข่งมากเกินไป สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า

 7. ไม่เป็นคีย์เวิร์ดแบบกว้างๆ เพราะถ้าเรายังไม่เจ๋งพอ ไม่เก่งในการเขียนงานออกให้มีคุณภาพอันดับหนึ่งได้ คงเป็นเรื่องยาก ที่บทความบนเว็บไซต์เรา จะได้เกิดเหมือนกับคนอื่น เพราะไม่รู้จะตกอยู่หน้าที่เท่าไร ของ Google

 8. พยายามค้นหาคำ กลุ่มคำหรือวลี ออกมาให้มากที่สุดหลังจากนั้นลองใช้ สมองอันฉลาดบวกกับสุดยอดไอเดียของตนเอง แล้วเอามากลั่นกรอง ผสมผสาน สร้างสรรค์คำออกมาเป็นคำใหม่ คีย์เวิร์ดใหม่ๆ ที่มีผู้คนสนใจ แต่ไม่ใช่แปลกเสียจน Google ยังไม่เข้าใจ แน่นอนถ้าคุณทำได้เว็บไซต์คุณขึ้นที่หนึ่งชัวร์

เทคนิค การตั้งคีย์เวิร์ด Keyword  โดยใช้เครื่องมือต่างๆที่คนทำเว็บต้องรู้  ดังนี้

 เทคนิคแรก วิธีการที่ง่ายมาก คือการใช้เจ้าเสิร์ชเอนจิ้นเองนี้แหละ ด้วยการพิมพ์คำที่สอดคล้องกับเนื้อหาเราใน Google แล้ว Google แสดงตัวเลือกมาให้เอง ไม่ว่าจะเป็น วลี, กลุ่มคำหรือประโยคต่างๆ ที่ Google โชว์  แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนสนใจค้นหาใน Google

การตั้งคีย์เวิร์ด Keyword

      เทคนิคที่2 เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ WWW. seochat.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือ ช่วยในการค้นหาและวิเคราะห์คีย์เวิร์ด Keyword  แล้วนำคำเหล่านั้นไปใช้ใน การตั้งคีย์เวิร์ด ของเราได้

2.1.เข้าไปที่ www.seochat.com   คลิก Free SEO Tools

keyword คือ

2.2.คลิก Google Keyword suggest Tool

keyword คือ

2.3.กรอกคำเริ่มต้นของคีย์เวิร์ดที่เราต้องการ ในช่อง Enter a query phrase แล้วเลือก Google  หลังจากนั้นคลิก Search

การตั้งคีย์เวิร์ด

2.4. หลังจากนั้นเว็บไซต์จะแสดงคีย์เวิร์ดแนะนำให้เราเลือก หลังจากเข้าไปดูคีย์เวิร์ดย่อยของหัวข้อนั้นๆ  โดยการคลิกใส่เครื่องหมายถูกที่ Select All Result หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Run Part 2 Bluk Suggest

การตั้งคีย์เวิร์ด

2.5. เราจะเห็นคีย์เวิร์ดที่เว็บไซต์แนะนำ หลังจากนั้นคลิกใส่เครื่องหมายถูก Select All Result  คลิกปุ่ม Run Part 3 Useful Suggest

การตั้งคีย์เวิร์ด

 2.6 หลังจากนั้น Google Keyword suggest Tool จะแสดงจำนวนคนค้นหาคีย์เวิร์ดเฉลี่ยต่อเดือนออกมา เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก AdWords ของ Google

การตั้งคีย์เวิร์ด

     เทคนิคที่ 3 การใช้ Keyword Planer  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คนทำ SEO มักจะรู้ดี เพราะเป็นเครื่องมือที่ Google AdWords สร้างขึ้น  เพื่อให้บริการโฆษณาออนไลน์ สำหรับช่วยให้ผู้ที่สนใจลงโฆษณาและคนเขียนเว็บไซต์แล้วสมัคร Google AdWords ให้สามารถใช้งานได้ฟรีๆ

3.1 สมัคร Google AdWords เข้าไปที่  www.google.co.th/adwords

3.2 เข้าไปที่เมนูเครื่องมือ คลิกเลือกเครื่องมือวางแผนคำหลัก

3.3 คลิก ค้นหาคำหลักใหม่ๆ โดยใช้วลี เว็บไซต์หรือหมวดหมู่

3.4 กรอกคำเริ่มต้นของคีย์เวิร์ดที่เราต้องการ ในช่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หลังจากนั้น กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ เช่น ประเทศ, ภาษา

3.5 กำหนดจำนวนคนเข้าดู กำหนดจำนวนคนเฉลี่ยที่เข้าดูต่อเดือน  หากต้องการกำหนดจำนวนคนเข้าดูขั้นต่ำให้คลิกที่ ตัวกรองคำหลัก

4.6 กำหนดช่วงระยะเวลาเฉลี่ยที่ต้องการดูผลลัพธ์ เช่น 12 เดือนล่าสุด คลิกปุ่มรับแนวคิด

4.7 คลิกแท็บ แนวคิดคำหลัก Google AdWords จะแสดงคีย์เวิร์ด

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ Google AdWords ตรวจสอบจำนวนคนเข้าดูคีย์เวิร์ดที่เรามีอยู่แล้วได้

1.เข้าไปที่เมนูเครื่องมือ คลิกเลือกเครื่องมือวางแผนคำหลัก

2. คลิก ดูแนวโน้มข้อมูลปริมาณการค้นหา

3. กรอกคีย์เวิร์ด ในช่อง ป้อนคำหลัก หลังจากนั้นกำหนดเป้าหมาย แล้วคลิก ดูปริมาณการค้นหา

อ่านต่อ ตอนที่2 เทคนิคการใช้ คีย์เวิร์ด

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *