การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิดPDCA เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จและยั่งยืน

        การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญเหล่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการสร้างชีวิตให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งกลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับของคนในสังคม

        แนวคิด การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการประยุกต์หลัก PDCA เพื่อปรับปรุงตนเองให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

    PDCA กับชีวิตประจำวัน

         การพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็ควรเริ่มต้นจากความคิด       ปกติแล้วหากเราจะทำการสิ่งใด ต้องเริ่มต้นจากการตั้ง  เป้าหมาย  สมมุติเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในหนึ่งปีจะต้อง เดินทางท่องเที่ยว ไปในสถานที่สวยงาม ตามแหล่งธรรมชาติที่ได้สร้างสีสันไว้  เพื่อจะได้บันทึกเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์แห่งชีวิต โดยในภาพนั้นจะต้องประกอบไปด้วย พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน สีท้องฟ้าอัศดง นกกำลังบินกลับรัง    (ซึ่งเราเรียกมันว่า เป้าหมาย)

        สร้างพลังเป้าหมายได้สู่การปฏิบัติ   เทคนิคที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งขึ้นถูกถ่ายทอดไปสู่จิตใต้สำนึกได้รับรู้อย่างมีพลัง เช่น การนำภาพที่เป้าหมายที่เราสร้างขึ้นเอง หรือการนำภาพความสำเร็จต่างๆของคนอื่นมาแทนที่ด้วยตัวเรา   แล้วหลังจากนั้นให้นำภาพเหล่านั้นไปติดไว้ข้างผนังหรือประตูต่างๆที่สามารถมองได้ง่าย เพื่อเป็นการตอกย้ำและเย้ายวนต่อมกิเลสให้เกิดความยาก เป็นการสร้างพลังชิงบวกให้กับจิตใต้สำนึก ซึ่งมันสามารถสร้างแรงกระตุ้นตนเองให้เกิดความเพียรพยายาม ไปสู่เป้าหมาย

      การมีเป้าหมายที่ชัด จะทำให้เราเข้าสู่โหมดการเตรียมความพร้อม ไปสู่ กระบวนการ PDCA

       เมื่อมีเป้าหมาย   หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ การตั้งคำถาม จะไปอย่างไร ไปเมื่อไหร่ ไปกับใคร เลือกเสื้อผ้าตัวไหน  เลือกเส้นทางไหน ถนนเส้นไหนดีมีปั้มน้ำมัน มีห้องน้ำที่สะอาดและมีร้านขายข้าว มีของกินอร่อยๆไตลอดเส้นทาง  และสำคัญมากคือ การเตรียมความพร้อมทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น ต้องใช้จำนวนเท่าไหร่  แล้วจะได้มาจากแหล่งใด   เช่น อาจจะใช้เทคนิคค่อยๆเก็บสะสมจนกว่า จะถึงวันออกเดินทาง  หรืออาจจะกดบัตรเครดิตออกมาใช้จ่ายก่อน  แล้วค่อยผ่อนจ่ายที่หลัง เพราะถ้ารอให้เก็บเงินได้จนครบจำนวน ชาตินี้คงอดไปเที่ยว เป็นต้น (นี่แหละ P :Planing การวางแผนงาน)

      พอถึงวันไปจริง วันที่เราเริ่มออกเดินทาง (D :Do ลงมือทำ)  ในระหว่างที่ออกเดินทาง ก็อาจจะเจอปัญหาอุปสรรค ในบางครั้งอาจจะเจอปัญหาแบบที่คาดไม่ถึงเช่น ลืมของบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้  ระหว่างเดินทางยางรถยนต์โดนตะปูทิ่ม แต่ไม่มียางอะไหล่  ต้องเสียเวลาเรียกศูนย์ซ่อม  อาจจะทำให้การเดินทางครั้งนั้น ไม่สามารถไปถึงสถานที่ที่เป็นเป้าหมายได้ทันเวลา อดถ่ายภาพช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน  สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค์เหล่านั้น ก็จะกลายเป็นบทเรียน สำหรับการท่องเที่ยวครั้งถัดไป

      ภายหลังจากการท่องเที่ยว เราก็จะต้องทบทวนการเดินทางครั้งที่แล้วมาว่ามีสิ่งใดที่ทำให้เรา ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง  มีเหตุการณ์หรือมีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง  ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลต่อเป้าหมาย  เช่น เหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำให้เราได้ดู ภาพวิวช่วงพระอาทิตย์ตกดินได้ทัน (นี้คือ C :Check การตรวจประเมินผล)

      ประสบการณ์ในการเดินทางในอดีต  แต่ต่อมาก่อนที่จะเดินทางในครั้งถัดไป มันก็จะราบรื่นได้มากยิ่งขึ้น เพราะได้ (A: Action แก้ไข, พัฒนา) มีการเตรียมความพร้อมจะมีมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเรียกว่า การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน

        เดิมเพียงแค่เพียงแค่คิดการเตรียมต่างๆไว้ในสมองเท่านั้น แต่มารายการของใช้ต่างๆถูกจดบันทึกเป็นราย  เป็นการปรับปรุงข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วๆมา  มียางอะไหล่รถ  เปลี่ยนเวลาออกเดินทางให้เร็วขึ้น จึงทำให้การท่องเที่ยวครั้งที่ 3,4,5…. ดีขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกว่า กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

              PDCA  กับวิวัฒนาการ การดำรงชีวิตมนุษย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

             สมองมนุษย์ไม่มีจำกัดว่า จะเรียนมาสูงหรือต่ำ แต่มันอยู่ที่การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งชีวิต ร่วมทั้งการสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นยกตัวอย่างเช่น  เครื่องมือทำมาหากินของมนุษย์ยุคหิน จะใช้หินหรือไม้ปลายแหลมขุดดินเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหาร  ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคเพาะปลูก ก็จะมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนจึงมีการพัฒนาอุปกรณ์เพาะปลูก  คิดประดิษฐ์อุปกรณ์เป็นจอบ เสียมจากเหล็ก เพื่อใช้ในการขุดดินเพาะปลูกพืชผักได้ง่ายขึ้น  ยุคต่อมาด้วยความคิดสร้างสรรค์เกิดวิวัฒนาการดีขึ้นไปเรื่อยๆ  มนุษย์ก็สามารถสร้างเครื่องทุนแรง  แทนที่จะแรงงานของตนเอง ก็ใช้วัว-ควายไถ่ดิน จนถึงยุคปัจจุบันที่คนใช้รถไถเครื่องจักกลแบบอัตโนมัติ  โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงจากสิ่งมีชีวิตอีกต่อไป  หรือแม้แต่กระบวนการผลิต ของโรงงานหรืองานบริการต่างๆ มักจะผ่านกระบวนการ PDCA มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง

ประวัติ  PDCA

                 คำว่า PDCA เป็นวงจรที่ง่ายๆ แต่เป็นหลักการที่ถูกนำประยุกต์ใช้ปรับปรุงสิ่งต่างๆกันทั่วโลก เจ้าของหลักการนี้ชื่อว่า วิลเลียม เอ็ดเวิดส์ เดมมิ่ง:  W. Edwards Deming มีอาชีพเป็น วิศวกร เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2443 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการศึกษา ท่านได้เข้าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยไวโอมิงและมหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์

     การทำ PDCA มาใช้เป็น แนวคิด การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                หลักการ PDCA นี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับระบบราชการต่างๆ รวมทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่  หรือแม้แต่ผู้กำหนดมาตรฐาน  เพื่อให้คนอื่นเดินตามเช่น ISO, GMP ที่ทั่วโลกต้องปฏิบัติตาม เพราะหากไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะมักถูกการกีดกันทางการค้า ขายของไม่ได้  เห็นไหมละครับว่า PDCA สำคัญมากแค่ไหน  แล้วทำไมเราจะไม่นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ชีวิตเกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นชีวิตที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตตามลำดับขั้น อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

             1.กำหนดเป้าหมายชีวิต เพื่อให้เป้าหมาย เป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นตัวเองให้มีความพยายามลงมือปฏิบัติ จนกว่าจะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ

วิธีตั้งเป้าหมายชีวิต ต้องคิดแบบ SMART  คือ เฉพาะเจาะจง ชี้วัดความสำเร็จได้ เป็นจริงและสามารถลงมือทำให้สำเร็จได้ และต้องกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน หากการปรับปรุงและพัฒนาใดๆ  ไม่รู้ว่าจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน ก็ไม่รู้จะทำไปทำไม  ดังนั้นการดำเนินชีวิตและการอยู่ในสังคม ต้องมีชีวิตแบบมีคุณค่า มีเงินมากพอที่จะซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ ทำให้ตนเองมีความสุข  เทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างฉลาด  ควรตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ กำหนดเป้าหมายเป็นช่วง ระยะยาว 5-10 ปี  แล้วแบ่งย่อยเป็น เป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์และเป้าหมายประจำวัน เป็นต้น

              2. P:Planing วางแผนงาน เป้าหมายที่ขาดการวางแผน  เหมือนการเดินทางไร้จุดหมาย เมื่อทราบเป้าหมาย  ต้องเขียนแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนที่ดี จะต้องรู้ว่า เมื่อลงมือทำจนประสบความสำเร็จแล้ว จะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน ต้องให้รายละเอียดถึงวิธีลงมือปฏิบัติที่ทำได้ง่าย  รู้ลำดับก่อนหลังของแต่ละขั้นตอน แผนดีควรรู้เรื่องที่ต้องทำ ทำเมื่อไร ทำด้วยวิธีการอย่างไร และต้องกำหนดเวลาแล้วเสร็จ เพื่อการติดตาม ประเมินความคืบหน้าต่างๆ ว่าจะเป็นไปตามกำหนดการหรือไม่ ต้องเปลี่ยนวิธีการหรือไม่

            3.D: Do ลงมือทำ แผนที่ไม่ได้ทำคือPlanning  (มีแต่แผนแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ)  การหยุดนิ่งเท่ากับว่าเราได้ถอยหลัง ส่วนการไม่ลงมือทำ ก็จะไม่มีวันเห็นผลลัพธ์เช่นกัน การกระทำเพื่อให้ได้รับความสำเร็จมีลักษณะ 3 อย่างดังนี้

        -Do it now ทำจริงอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ทำด้วยความพากเพียรและเชื่ออย่างหมดใจว่า วิธีที่กำลังลงมือทำอยู่นั้น จะนำไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด

        -Keep doing ทำอย่างต่อเนื่อง อย่าทำๆ เลิกๆ เพราะจะทำให้คุณเสียเวลา เสียโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ

        -Don’t quit ทำไม่เลิก การทำงานทุกอย่าง ไม่สามารถทำสำเร็จได้ทุกๆเรื่องเสมอไป  เมื่อเราพ่ายแพ้จงอย่าเลิก อย่าท้อ จงใช้เป้าหมายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การกระทำจะไม่เกิดความสำเร็จได้เลย  ถ้าการกระทำนั้นขาดตัวใดตัวหนึ่งไป และบุญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือ ความพยายาม ขยันอดทนและมุ่งมั่น  คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ เพราะการไม่มีบุญจะไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

         4 . C: Check ตรวจประเมินผล การทำงานโดยไม่ประเมินผล  เหมือนทำธุรกิจ แต่ไม่ทำงบการเงิน ต้องประเมินผลแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปีและการประเมินทุกๆกิจกรรมที่ทำ เพื่อตรวจสอบเส้นทาง วิธีการที่เรากำลังดำเนินอยู่  จะสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้หรือไม่  ถ้าไม่ใช่ เราจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการได้อย่างทันท่วงที่

          5. A: Action การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา เมื่อเราประเมินแล้วพบว่าเส้นทางที่เดิน   ไม่สามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีได้  คุณต้องเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ดี  นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สำหรับคนที่จำเป็นต้องหางานใหม่ทำ ต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างเงินให้ได้เพียงพอต่อการมีชีวิตได้อย่างมีความสุข

      หากต้องทำเรื่องใหม่ จงเริ่มด้วยหลัก PDCA เพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ดีอย่างต่อเนื่อง สร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จะทำเราให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต

           แนวคิด การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือความสามารถในการตอบสนองความต้องการส่วนตัว เราคือ คนที่เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตนเอง เป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดและรับชอบ มีวิธีและเทคนิคที่ช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากมาย

         บนโลกนี้มีเทคนิคสำคัญๆที่สามารถลดระยะเวลา ในการเรียนรู้ได้นั้นคือ ด้วยการมีผู้รู้เป็นที่ปรึกษา จงเรียนรู้พฤติกรรม เทคนิควิธีคิด จากคนที่ประสบความสำเร็จ ว่าเขาทำกันอย่างไร  ถ้าศิษย์มีความกระหาย  ความอยากได้ความรู้  ไม่อยากหลงทาง  ไม่อยากเสียเวลา  ให้เชื่อฟังอาจารย์ (ที่ปรึกษา) เท่านี้…ชีวิตคุณก็สำเร็จได้ ชีวิต…สร้างได้

 บทความที่น่าสนใจ ฝึกคิดบวก วิธีคิดบวก

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *