อุจจาระบอกโรค อุจจาระ 5 ดาว สามารถทำนายความแข็งแรงของสุขภาพได้

         ลักษณะอุจจาระสำคัญมากกว่าที่เราเข้าใจว่า เป็นเพียงแค่การทำหน้าที่อย่างหนึ่งของลำไส้ที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย แต่สำไส้ทำหน้าที่หลากหลายกว่านั้น เนื่องจากสารสื่อประสาทของสมอง 2 ใน 3 ถูกสร้างจากระบบลำไส้ เมื่อลำไส้มีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะการทำงานของสมองที่ควบคุมทักษะด้านต่างๆของเรา ถ้าหากเด็กมีปัญหาระบบลำไส้ จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ทำให้เด็กมีปัญหาทางสมองและพฤติกรรมเช่น  1) เรียนหนังสือไม่เก่ง   2) กลายเป็นเด็กชนและเกเร ไม่รับฟังและไม่มีเหตุผล  3) อาจทำให้เด็กเป็นโรคออทิสติก ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบตาคือหน้าต่างของหัวใจ  เราก็สามารถเทียบลักษณะอุจจาระ เป็นหน้าต่างของสุขภาพได้เช่นกัน อุจจาระบอกโรค

       ลักษณะของอุจจาระสามารถทำนายสุขภาพได้ ลักษณะอุจจาระดีหรือ อุจจาระ 5 ดาว ซึ่งสามารถทำนายได้ว่า มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตรงกันข้ามหากลักษณะอุจจาระไม่ดี ก็สามารถบอกว่าคุณเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ หากระบบบขับถ่ายอุจาระดี ก็นับได้ว่าระบบการทำงานของลำไส้ยังดีอยู่ เพราะระบบการขับถ่าย เกิดจากการทำงานของลำไส้  ซึ่งลำไส้มีหน้าที่มากมายนอกจากการย่อยและดูดซึ่มสารอาหารแล้ว ยังทำหน้าที่หลั่งสารสื่อประสาทและฮอร์โมนไปยังระบบของอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานสัมพันธ์กัน

       ดังนั้นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร จะมีผลต่อการทำงานของลำไส้ หากรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือ รับประทานอาหารเข้าไปแล้ว ร่างกายสามารถสกัดสารอาหารได้อย่างครบถ้วน นั้นหมายถึงเซลล์ต่างๆของร่างกายแข็งแรง เราก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกัน

       แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากการถ่ายอุจจาระไม่เป็นเวลา และลักษณะอุจจาระที่ขับถ่ายออกมานั้น เป็นก้อนแข็งไม่มีแม้ของเหลวปนหรือขับถ่ายกะปริดกะปรอยมีลักษณะเหมือนขี้กระต่าย แล้วยังต้องใช้เวลานาน แสดงว่า ระบบทางเดินอาหารและระบบลำไส้เริ่มมีปัญหา

อุจจาระบอกโรค

อุจจาระบอกโรค

อุจจาระบอกโรค ระบบการขับถ่ายอุจาระไม่ดีดังนี้

 • การขับถ่ายอุจาระไม่ดีทำให้อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ถ้าหากเราไม่ถ่ายอุจจาระสัก3วัน  ผลที่ตามแน่นอนคือ คุณอาจจะได้เข้าโรงพยาบาล เพราะหากปล่อยไว้จะทรมาน อึดอัดแน่นท้องอยู่เฉยๆไม่ได้ กระวนกระวาย บางคนแสดงอาการหมดแรง ร่างกายไม่มีแรงที่จะพยุงตัวเองได้

 • การขับถ่ายอุจาระไม่ดี จะมีกลิ่นตัวแรง เพราะเมื่อระบบลำไส้มีปัญหา การสะสมของแบคทีเรียไม่ดีในกระเพาและลำใส้ก็จะมีปริมาณมากจนเกินไป  ก็จะมีแก๊สเหม็นๆจากการย่อยสารอาหารของแบคทีเรีย แก๊สแบคทีเรียเหม็นๆในลำไส้ก็จะปนไปกับสารอาหาร แล้วในขณะที่ร่างกายดูดสารอาหารไปใช้งาน เซลล์ในร่างกายก็จะเผาผลาญอาหาร ภายหลังการเผาผลาญสารอาหาร ร่างกายก็จะทำการขับน้ำและสารอาหารที่ถูกเผาผลาญบางส่วนก็จะปนออกมากับเหงื่อ นั้นแสดงให้เห็นว่าของเสียส่วนหนึ่ง จะถูกขับออกทางผิวหนังผ่านรูขุมขน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวแรง

 • การขับถ่ายอุจาระไม่ดี ทำให้มีกลิ่นปาก คนปากเหม็น การขับถ่ายอุจาระไม่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของปัญหาปากเหม็นนอกเหนือจากการมีแบคทีเรียในช่องปากมาก  นัั้นคือเมื่อเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบลำไส้ อันได้แก่ โรคกระเพาะอักเสบ  ในขณะที่เราพูดก็จะเกิดแรงดันลมจากกระเพาะออกมาพร้อมๆ กับลมหายใจ

 • การขับถ่ายอุจาระไม่ดี  จะทำให้เกิดนิ้วในถุงน้ำดีได้ เพราะถ้าระบบการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ไม่ดี  อาจทำให้สารอาหารไม่ถูกย่อยแบบสมบูรณ์มีลักษณะเป็นสารแขวนลอยหลุดออกไป จึงทำให้เกิดการตกตะกอนที่ถุงน้ำดี จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคนิ้วในถุงน้ำดีได้

 • การขับถ่ายอุจาระไม่ดี ก็เป็นสาเหตุของโรคอ้วนได้ เพราะระบบการดูดซึมสารอาหาร และระบบการเผาผลาญอาาหาร ของร่างกายหากมีประสิทธิภาพต่ำลง เมื่อการเผาผลาญอาาหารของร่างกายไม่ดี ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้หมด ปัญหาที่ตามมาคือการสะสมสารอาหาร โดยเฉพาะแป้งและน้ำตาลในรูปแบบไขมันเกาะตามอวัยวะต่างๆ รวมทั้งการกำจัดคอเลสเตอรอลได้ลดลง เพราะคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดจะถูกขจัดออกทางอุจจาระ หรือเมื่อระบบลำไส้มีปัญหาการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงทำให้มีน้ำตาลหลงเหลืออยู่ในน้ำเลือดปริมาณสูงขึ้น ก็จะเกิดโรคเบาหวานตามมา

 • การขับถ่ายอุจาระไม่ดีทำให้เป็นไขมันพอกตับได้ เมื่อลำไส้ไม่ดี ระบบการเผาพลาญไขมันไม่ดี  ร่างกายก็จะทำการสะสมไขมันในอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะตับ ซึ่งเป็นอัวยวะหนึ่งที่ร่างกายเลือกที่จะสะสม หากมีการสะสมไขมันเป็นเวลานาน อาจทำให้ตับทำงานได้ช้าลง เป็นโรคตับอักเสบ เป็นโรคตับแข็ง การกำจัดของเสียทำได้ไม่ดี และของเสียต่างๆก็จะสะสมไว้ในร่างกายต่อไป

 • การขับถ่ายอุจาระไม่ดีทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรค Leaky Gut Syndrome หรือลำไส้รั่ว เมื่อลำไส้รั่วสารอาหารบางอย่าง ที่ไม่ผ่านการย่อยให้เล็กลง ก็จะหลุดรอดปนไปกับน้ำเลือด  หากถูกปล่อยให้เข้าสู่ร่างกายผ่านเส้นเลือด ก็จะทำให้ร่างกายเกิดการต่อต้าน กรณีที่สารอาหารเหล่านั้นหลุดรอดก็จะมีเชื้อโรคปน เมื่อร่างกายติดเชื้อก็จะทำให้กลายเป็นผื่นแพ้ง่าย เกิดการอักเสบ เป็นสิวหัวใหญ่ เป็นฝีและป่วยได้

ลักษณะอุจาระดี อุจจาระ 5 ดาว มีลักษณะอย่างไร

         อุจจาระลักษณะดี จะสามารถทำนายได้ว่า คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ร่างกายแข็งแรง ระบบอวัยวะลำไส้และการขับถ่ายในร่างกายทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ เมื่อสุขภาพดีระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายก็จะทำงานสัมพันธ์กัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบลำไส้ทำงานชั้นยอด มีศักยภาพในการย่อย

       เมื่อระบบการดูดซึมสารอาหารไปใช้ตามอวัยวะส่วนต่างๆทำงานได้เป็นอย่างดี ร่างกายก็จะสามารถผลิตฮอร์โมนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทของระบบสมองก็จะทำงานได้ดี  ทำให้ระบบสั่งการของสมองดีและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น สมองทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สมองดี ความจำดี

อุจจาระ 5 ดาว มีลักษณะดังนี้

 1. ลักษณะของอุจาระต้องเป็นท่อนๆ คล้ายข้าวเม่าก้อนชุบแป้งทอด มีความยาวประมาณ 6 นิ้ว

 2. ลักษณะอุจาระจ้องเป็นสีเหลือง มีสีเข้มกว่าเปลือกกล้วยหอมสุกเล็กน้อย แต่ไม่ควรเข้มจนเกินไป

 3. ลักษณะอุจาระที่ดีต้องลอยน้ำได้ โดยต้องสามารถอยู่ปริ่มๆผิวน้ำหรือต้องว่ายน้ำได้

 4. ลักษณะอุจาระที่ดีควรมีกลิ่นอ่อนและเหมาะสม สมมติหากขับถ่ายอุจจาระอยู่ในห้องน้ำสาธารณะที่มีห้องน้ำติดกัน   กลิ่นอุจาระที่โชยไปไม่ควรเกินห้องที่-3

 5. ต้องขับถ่ายอุจาระแบบ Fast Speed โดยใช้เวลาในการขับถ่าย ประมาณ 1-2 นาที ก็แล้วเสร็จ แต่ต้องไม่ใช่การใช้แรงเบ่ง

อุจจาระ

อุจจาระบอกโรค สัญญาณเตือน ที่บ่งชี้ว่าระบบขับถ่ายเริ่มมีปัญหา

 1. ไม่ขับถ่ายอุจจาระมาแล้ว 2-3 วัน

 2. เมื่อขับถ่ายอุจจาระแล้ว มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง เช่น ขับถ่ายอุจจาระในบ้านหลังหนึ่ง แต่ส่งกลิ่นเหม็นไป 4-5 บ้าน

 3. เมื่อขับถ่ายอุจจาระแล้ว พบว่ามีสีเข้มผิดปกติหรือสีน้ำตาลเข้ม จนออกดำหรือในบางครั้งมีเลือดปน

 4. เมื่อขับถ่ายอุจาระแล้ว หัวทิ่มดิ่งลงก้นโถส้วม จมน้ำเหมือนเรือไททานิคล้ม แถมยังส่งเสียงดังคล้ายๆ กับโยนก้อนหินทิ้งลงไปในน้ำ

 5. เมื่อขับถ่ายอุจาระแล้ว ไม่เป็นก้อนหรือเป็นก้อนเล็กๆแบบขี้กระต่าย หรือไม่ก็ถ่ายเหลว

 6. การขับถ่ายอุจาระไม่เป็นเวลา  บางวันเป็นช่วงเวลาเย็นๆ  บางวันเป็นช่วงบ่ายๆหรือช่วงกลางคืนดึกสงัดอยู่เป็นประจำ  ซึ่งไม่ใช่การกินอาหารในปริมาณที่เยอะมาก

 7. ใช้เวลาในการถ่ายอุจาระนานมาก ต้องบิ้วอารมณ์เป็นครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง หรือต้องหาหนังสืออ่านเพื่อสร้างสมธิก่อนที่ ที่จะทำให้อุจจาระหลุดออกมาสักก้อนหนึ่งได้

อุจจาระ

อยากให้ระบบขับถ่าย อุจจาระ ดีต้องทำอย่างไร

       ถ้าระบบการขับถ่ายดี นั้นหมายถึงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระบบภูมิคุ้มกันดี ฮอร์โมนต่างๆทำงานอย่างมีระบบ ระบบสมองทำงานได้ดี ดังนั้นจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะช่วยให้ระบบการขับถ่ายสมบูรณ์และดีแบบต่อเนื่อง

 1. ต้องฝึกการขับถ่ายอุจาระให้เป็นเวลา อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง แต่ต้องไม่เกินเที่ยงของวันนั้นๆ

 2. ไม่ควรกลั้นระบบขับถ่ายอุจาระ เพราะจะทำให้ระบบลำไส้ ทำงานผิดปกติ

 3. เมื่อมีปัญหาระบบขับถ่ายอุจจาระ ต้องรีบรักษาให้หายขาดโดยเร็ว อย่าปล่อยปัญหานี้ไว้นาน ควรรีบปรึกษาแพทย์เมื่อพบความผิดปกติ

 4. ในขณะที่ขับถ่ายอุจจาระ ไม่สมควรอ่านหนังสือพิมพ์ เล่นโทรศัพท์ เพราะการขับถ่ายต้องใช้สมาธิ ให้เพ่งสมาธิจดจ่อไปที่ระบบขับถ่ายอุจาระเพียงอย่างเดียว

 5. ควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อย่างน้อยควรดื่มน้ำให้ได้ 2 ลิตรต่อวัน หรือประมาณ 8 แก้วต่อวัน ควรดื่มครั้งละน้อยๆ แต่ให้จิบบ่อยๆครั้ง ไม่ควรดื่มน้ำครั้งละเยอะๆ เพราะร่างกายจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ทัน ก็จะถูกขับออกมาเป็นของเสีย และผลเสียของการดื่มน้ำน้อย สมองจะสั่งให้ดูดซึมน้ำจากลำไส้มากขึ้น ก็จะขับถ่าย อุจาระ ได้ยากขึ้น

 6. การรับประทานอาหาร ให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  ร่างกายต้องได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะโปรตีน จะช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อของลำไส้แข็งแรง ช่วยทำให้การเบ่ง การรัดตัวของสำไส้ดี ช่วยให้การขับถ่ายอุจาระง่ายขึ้น

 7. สิ่งที่สำคัญคือ การกินอาหารที่มีใยอาหารจากพืช  จำพวกโปรไบโอติก เพราะโปรไบโอติกซึ่งเป็นใยอาหาร ที่ไม่ละลายน้ำ สามารถช่วยให้การขับถ่ายอุจาระทำได้ง่าย

 8. กินอาหารที่มีแบคทีเรีบพรีไบโอติก เพื่อรักษาแบคทีเรียชนิดดีเช่น “แลคโตบาซิลลัส ที่มีอยู่ในนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต” การที่แบคทีเรียชนิดดีแบ่งตัวได้ดี จำนวนแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ก็จะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น  ระบบลำไส้ก้จะทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปกติแล้วลำไส้จะมีแบคทีเรียชนิดดี ประมาณ 600 ล้านล้านตัว  อาหารที่มี พรีไบโอติกได้แก่ ต้นกระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง หัวอาร์ทิโชก รากชิโครี่

 9. ควรหลีกเลี่ยง การกินยาจำพวกแก้อักเสบ เพราะจะไปทำลายแบคทีเรีย พรีไบโอติก

บทความที่น่าสนใจ เลซิติน คือกรดไขมัน ที่เรียกว่าฟอสโฟลิพิด ประโยชน์ บำรุงสมอง ย่อยไขมัน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *