ประโยชน์ของคาร์บอน หรือ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ สร้างความมั่นคง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มักเกิดขึ้นควบคู่มาพร้อมกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต ปกติเรามักได้ยินเฉพาะด้านร้ายหรือผลเสียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่กลายเป็นปัญหาระดับโลก

ประโยชน์ของคาร์บอน

ประโยชน์ของคาร์บอน

    ถึงแม้ว่าจำเป็นต้องสร้างความเจริญ แต่อย่างไรก็ต้องลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกให้น้อยลง เพราะปัญหาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อมีอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไป จะส่งผลกระทบต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากกระบวนการในการเผาไหม้ หรือกระบวนการเผาผลาญพลังงานต่างๆเช่นการเผาวัชพืชหรือลำต้นส่วนที่ไม่มีประโยชน์ของพืชในภาคเกษตรกรรม การเผาไหม้ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม การเผาผลาญสารอาหารของสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่การหายใจก็สามารถปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่อากาศภายนอกได้เช่นกัน  ดังนั้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ต้องการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ที่ต้องการใช้ ประโยชน์ของคาร์บอน CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เกิดประโยชน์สามารถนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมที่ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทั่วไปของการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ จึงมีอุตสาหกรรมต่างๆที่มองเห็นคุณค่าของก๊าชคาร์บอน จึงคิดค้นเพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ประโยชน์ของคาร์บอน หรือ CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีดังต่อไปนี้

ใช้ทำวัสดุก่อสร้างประโยชน์ของคาร์บอน

1 ใช้ทำวัสดุก่อสร้าง บริษัท Carbon Cure Technologies ได้คิดค้นคอนกรีตที่มีความแข็งแรงสูงโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบ อิฐซึ่งนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานก่อสร้าง จึงถือได้ว่าการประดิษฐ์สิ่งนี้ได้นับได้ว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง

โพลี่คาร์บอเนตประโยชน์ของคาร์บอน

2 บริษัทอาซากิคาเซอิของประเทศญี่ปุ่น ได้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตเป็นโพลี่คาร์บอเนต  Polycarbonate เพื่อนำมาผลิตขวดพลาสติกและใช้เป็นสารเคลือบผิวเลนส์ และวัตถุดิบประเภท Polyurethane โพลียูริเทรน ใช้ในการทำกาวและใช้เป็นสารเคลือบวัตถุดิบให้มีความแข็งแรงทนทานเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ต่างๆเช่น การทำกระจกป้องกันกระสุน

3 บริษัท Novamer Inc. ผู้ผลิตสารเคมีและโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นวัตถุดิบส่วนประกอบหลักในการผลิตโฟมชนิดแข็ง ที่สามารถป้องกันการติดไฟได้

ประโยชน์ของคาร์บอน

4 ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ Ford Motor Company ได้พัฒนาโฟมและพลาสติก ที่ผลิตจาก Co2 เป็นส่วนประกอบ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์ เช่น ใช้ทำเบาะนั่ง ฝากระโปรงและส่วนประกอบอื่นๆของรถยนต์

ประโยชน์ของคาร์บอน

5 บริษัท New Co2 fuels ของประเทศอิสราเอลได้ วิจัยคิดค้นหาพลังงานทางเลือก ที่สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับมวลมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการนำ Co2 และน้ำมารวมกันโดยใช้อุณหภูมิสูง เพื่อทำการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงผสม หรือ Syngas แล้วนำไปแปลงเป็นเมทานอลที่กลายเป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์

ประโยชน์ของคาร์บอน

6 ไม่น่าเชื่อในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะประเทศนอร์เวย์ ได้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลี้ยงสาหร่ายที่มีโอเมก้า 3 สำหรับใช้เป็นอาหารเสริมให้กับปลา จึงส่งผลดีต่อตลาดอุตสาหกรรมอาหารเสริมเป็นอย่างมาก เพราะปลาที่ได้รับอาหารเสริมชั้นดีจะช่วยทำให้โรงงานผลิตน้ำมันปลา ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  ในปัจจุบันประโยชน์ของโอเมก้า 3  มีผลวิจัยสนับสนุนมากยิ่งขึ้น จึงกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจของคนทั่วไป โอเมก้า 3 มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดีและมีหลอดเลือดแข็งแรง สามารถป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองตีบได้

7 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถแปลงให้เป็นเบคกิ้งโซดาหรือโซเดียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น การผลิตผงซักฟอก การผลิตน้ำตาล การผลิตกระดาษและใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเบเกอรี่

ประโยชน์ของคาร์บอน

8 คาร์บอนไดออกไซด์มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม  ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นคือการเพิ่มความซ่าส์ให้กับน้ำอัดลมและโซดา  และยังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่นๆเช่น ใช้ทำน้ำแข็งแห้งสำหรับการทำอาหารแช่แข็งและการถนอมอาหาร

ประโยชน์ของคาร์บอน

          ประโยชน์ของคาร์บอนสามารถประยุกต์ใช้สร้างประโยชน์ได้อีกหลากหลายเช่น การใช้เป็นสารเคมีช่วยในการดับเพลิง เป็นสารประกอบสร้างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์

การตื่นตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถสร้างประโยชน์แทนที่จะทำให้มันเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมนุษย์ แต่มันช่วยทำให้โลกมีความมั่นคงด้านพลังงานและด้านทรัพยากรต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในโลก ให้มีอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะในการดำรงชีวิต ไม่เกิดภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติได้อีกด้วย

บทความที่น่าสนใจ 10 ปีข้างหน้า

คลิปมีรถยนต์ จำเป็นต้องซื้อ ประกันภัย หรือไม่ https://www.youtube.com/watch?v=-a0WyQ_m_v8

You may also like...

1 Response

  1. สิงหาคม 23, 2021

    … [Trackback]

    […] Read More here: besterlife.com/ประโยชน์ของคาร์บอน-co2/ […]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *