Category: ธุรกิจและการลงทุน

0

การตลาด SME ไทยยุคใหม่ทำให้ถึงกึ๋นของคนซื้อ เมื่อ 4P ถูกคนใหญ่ยึดครอง

                เมื่อจำนวนธุรกิจ SME ไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะคนยุคใหม่มีไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิต โดยไม่ต้องการเป็นลูกจ้างอีกต่อไป แต่จะมี SME กี่รายที่สามารถยืนอยู่บนการแข็งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ หาก การตลาด SME ไทยไม่สามารถเข้าถึงกึ๋นของคนซื้อได...

2

Karakuri Kaizen เป็นการปรับปรุงระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำทำได้อย่างไร

Karakuri Kaizen คืออะไร?          Karakuri Kaizenหรือ Un-Plug Kaizen คือ การประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้หลักการกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน คานงัด ล้อ เพลา หลักการทางธรรมชาติเช่น แสงแดด แรงลม ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีระบบการปรับปรุงกระบวนการต่...

0

วิธีดูแบงค์หยวนจีนปลอมอย่างง่าย

      ประเทศจีนเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นเจ้าแห่งการลอกเลียนแบบ ธนบัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน ประเทศจีนมีแบงค์ปลอมระบาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยว พ่อค้า-แม่ค้าหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับแบงค์หยวนจีน ควรจะศึกษาวิธีการดูแบงค์ปลอมไว้บ้าง เพื...

0

บ้านประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน Save เงิน เพิ่มรายได้

             บ้านนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เราทุกคนต้องมี ไว้ สำหรับเป็นที่พักผ่อน เป็นที่สร้างความปลอดภัย เป็นที่สำหรับสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว บ้านนับว่าเป็นสถานที่เกิดกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงาน  การมี บ้านประหยัดพลังงาน นอกจากสาม...

0

เรื่องวัยทำงาน ไลฟ์สไตล์ มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องทำงานร่วมกัน

     ในองค์กรจะประกอบด้วยคนทำงานที่มีวัยแตกต่างกัน ในการขับเคลื่อนและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร เรื่อง วัยทำงาน แต่ละช่วงวัยย่อมมีเอกลักษณ์ มีไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน  เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สภาพสั...

0

การสร้างแบรนด์สินค้า กับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

     ตราสินค้าหรือแบรนด์นั้นนับว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจให้เกิดความมั่นคง กลายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค แบรนด์สินค้าที่ให้ความหมายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเลือกซื้อสินค้าและการยอมรับในตัวสินค้า ทำให้เกิดการซื้อส...

0

กากน้ำตาล หรือโมลาส (Molasses) สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ประเทศ

ในการสกัดน้ำตาล จะให้กากน้ำตาลหรือที่เรียกว่า โมลาส (Molasses)  เป็นของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น มีสีน้ำตาลไหม้ออกดำ ในกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย 1 ตันจะให้ปริมาณ กากน้ำตาล ประมาณ 46.8 กิโลกรัม  ในอดีตโมลาส นับว่าเป็น by product ที่มีมูลค่าต่ำ ราคาถูก...

0

พืชเศรษฐกิจ พืชอินเทรนด์ ที่กำลังจะกลายเป็นยอดนิยมของเกษตรไทย

          เป้าหมายของการปลูก พืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้ ความหวังของเกษตรกรคือ ความต้องการให้ได้ผลผลิตออกมากที่สุด แต่ก็ใช่ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรเองไม่สามารถกำหนดราคาขายผลผลิตของตนเองได้  เพราะราคาที่รับซื้อนั้น ถูกกำห...

0

ไม้ผลเศรษฐกิจ  ผลไม้อินเทรนด์ ผลไม้ราคาดีเหมาะสำหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ยุคใหม่

               การทำการเกษตร  นับได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการผลิตก็ว่าได้ จากผลิตผลทางการเกษตร จึงทำให้สังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ ความสำคัญทางด้านการเกษตรจึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเป็นที่มารายได้ของประเทศ เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่...

0

ส่วนแบ่งทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

           ในการแข่งขันด้านการตลาด ก็หวังให้สินค้าของตนเองสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลักได้ และสามารถครอบครอบ ส่วนแบ่งทางการตลาด ที่ตนเองถนัดได้ เพื่อรักษาและการขยายปริมาณจำนวนผู้บริโภคและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยและขั้นตอ...