Category: ธุรกิจและการลงทุน

0

การตลาดในชีวิตประจําวัน ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่

           ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่         การหากลยุทธ์เพื่อการคอบครอง ส่วนแบ่งทางการตลาดได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  บวกกับความเจริญก้าวทางด้านเทคโนโลยี ทำใ...

0

การวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

       ความรู้ความฉลาดทางการเงินนับได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างกำไรจากการลงทุน  กลยุทธ์ในการเลือกลงทุนในกิจการใดๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ การบริหารและประเมินความแข็งแกร่งทางการเงิ...

0

วิธีเลือกหุ้น ทำนายกิจการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน

 วิธีเลือกหุ้น มีความจำเป็นต้องอาศัยตัวเลขทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนกับกิจการ โดยมีเทคนิคในการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน ดังนี้ วิธีเลือกหุ้น จากการตรวจสอบงบดุล Balance Sheet Equations: สูตรคำนวณงบดุล เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน= รวมห...

0

อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือตรวจสอบความแข็งแรงบริษัท

          อัตราส่วนทางการเงิน คือเครื่องมือในการตรวจสอบความไม่ดีและดีของกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน ที่ใช้ชั่วชีวิตของนักลงทุน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Current Ratio) Current Ratio     =     สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน กิจการจะปราก...

ลงทุนอสังหา 0

ลงทุนอสังหา  วิธีหาเงินจากสินทรัพย์ สร้างรายได้ สร้างกำไร รวยได้ไม่รู้จบ

           เทคนิคการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบันนั้นคือ ลงทุนอสังหา ฯ  ซึ่งมหาเศษฐีหลายๆ คนนิยมการถือครองทรัพย์สินที่ทรงพลังอันได้แก่ พื้นดินที่ตั้งอยู่ในทำเลทองเช่น อยู่ในแหล่งการค้า มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย และอสังหาริมท...

0

อาชีพที่ชอบ VS อาชีพที่ใช่สร้างรายได้แบบ passive income

              อาชีพที่ชอบ ทำให้ชีวิตดีจริงหรือไม่  อาชีพที่ชอบอาจจะทำให้เราไม่สามารถสร้างความสุขได้อย่างที่คิดและคาดหวัง เพราะ อาชีพที่ชอบ บางอย่างให้ผลตอบแทนสูง  แต่เราต้องแลกกับการสูญเสียอีกหลายๆด้าน เช่น CEO ผู้บริหาร มนุษย์เงินเดือนเก่งๆ  ถึงมีเง...

ให้เงินทำงาน 1

ให้เงินทำงาน คือวิธีสร้างรายได้เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย สำหรับมนุษย์เงินเดือน

                        นิยามของคำว่ามนุษย์เงินเดือนที่เราเข้าใจกันดี ก็คือเมื่อได้รับเงินเท่าไรก็ใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ ในช่วงเริ่มแรกของการทำงาน ถึงแม้จะได้รับเงินเดือนน้อยๆ  แต่ก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บไว้บ้าง แต่เมื่ออายุงานมากขึ้น ซึ่งตำแหน่งหน้า...

ความรู้เรื่องหุ้น 0

ความรู้เรื่องหุ้น

           ความโชคร้ายของการฝากเงินกับธนาคารและการหยอดกระปุกออมสิน เพื่อเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ  นอกจากไม่สามารถสร้างกำไรแบบก้าวกระโดดได้แล้ว  ยังทำให้มูลค่าของเงินลดลง เพราะดอกเบี้ยซึ่งเป็นผลตอบแทนของเงินฝาก นั้นจะไม่สามา...

วิธีลงทุนหุ้น 0

วิธีลงทุนหุ้น 5 ขั้นตอน เพื่อให้เงินทำงาน สร้างรายได้ แบบ Passive Income

  ตอนที่ 3             คนรวยมักให้ความสำคัญกับวิธีหาเงินมากกว่า ปริมาณเงินที่มี คนรวยจะเรียนรู้การหาเงินด้วยวิธีใช้เงินลงทุนแบบใช้เงินต่อเงิน เพื่อให้เงินทำงานหนักแทนการใช้แรงงาน การหาเงินด้วย วิธีลงทุนหุ้น ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งวิธี สร้างเงินโดยให้เงิ...

การสร้างระบบ แฟรนไชส์ เพื่อทําธุรกิจแฟรนไชส์ ให้เจริญเติบโตเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่ง

             การสร้างระบบ แฟรนไชส์  เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างธุรกิจแฟรนไชส์จะช่วยสร้างรายได้แบบ   Passive Income เมื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นจนสามารถเอาชนะค่าใช้จ่าย จะทำให้ชีวิตมีอิสภาพทางด้านการเงิ...