besterlife.com Blog

0

คำคม Besterlife.com การสะสม คำดีๆ วลีเจ๋งๆ คำคมโดนๆ ปรัชญาชีวิต

เมื่อคุณสะสมคำดีๆ วลีเจ๋งๆ คำคมโดนๆ ไว้ในจิตใจตนเองได้ยิ่งมากเท่าใด ทุกครั้งที่รู้สึกว่าหมดกำลังใจ มันจะสามารถทำให้เรา  สามารถกลับมายืนอยู่บนเวทีได้อีกครั้งอย่างผู้ชนะ แม้จะตกอยู่ในช่วง ท้อแท้สิ้นหวัง  คำคม Besterlife.com ขอเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ทุกค...

0

ท้อแท้สิ้นหวัง ช่วงวิกฤตชีวิต เมื่อความล้มเหลวและการสิ้นหวังมาเยือน จะทำเช่นไร

      การทำธุรกิจหรือแม้แต่การทำงาน ถ้าไม่มีอุปสรรคปัญหาขวางกั้นความสำเร็จก็คงดี  เพราะจะทำให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญ คงไม่มีภัยทางสังคม คงไม่ได้ยินข่าวร้ายบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช่น การฆ่าตัวตายของนักธุรกิจใหญ่ ข้าราชการผู้ใหญ่ระดับสูงยิงตัว...

ภาวะผู้นำ 0

ลักษณะภาวะผู้นำ คือผู้นำที่มีคุณสมบัติสร้างแรงศรัทธาและโน้มน้าวจูงใจผู้ตามได้

             ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านใดๆ คือการทำให้ตนเองปีนขึ้นไปอยู่ในระดับต้นๆ ของอาชีพนั้นๆ ซึ่งเรียกกันว่า ผู้นำ  ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนอกจากทักษะความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ความฉลาด ความรู้ความชำนาญแล้วยังต้องทักษะที่สำคัญคือ ความเก่...

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน: Mindset เปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน

                   ความคิดเป็นจุดกำเนิดแห่ง การกระทำ  การกระทำจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของความสำเร็จ  เมื่อความคาดหวังหรือเป้าหมายของคนเราคือ มีชีวิตอย่างมีความสุข สามารถดำรงชีพอยู่บนความสะดวกสบาย เพราะจะทำให้ตนเองรู้สึกว่า เป็นคนมีค่าและเป็นที่รับยอมรับของค...

เป้าหมายชีวิต 0

เป้าหมายชีวิต SMART ใช้ฝันและความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ

            เป้าหมายชีวิต SMART เป็นการใช้ความฝันและความหวังเพื่อชี้นำการเดินทางแห่งชีวิต เป็นเข็มทิศนำทางแห่งชีวิตและการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมันจะกลายเป็นพลังแรงใจ ในการเอาชนะและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ไปสู่หนทางแห่งความสำเ...

การปรับปรุงตนเอง

การปรับปรุงตนเอง เพื่อดึงศักยภาพตนมาใช้งาน Self Improvement

               การปรับปรุงตนเอง Self Improvement คือ การเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและการกระทำ จนกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความสำเร็จ  การปรับปรุงตนเอง จะช่วยเรียกความ...

0

ความหมายคิดบวก คือ คิดบวกชีวิตดี คิดดีชีวิตเปลี่ยน มหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิต

ตอนที่1  ความหมายคิดบวก คือความเข้าใจและยอมรับได้ทั้งในด้านบวกและด้านที่เป็นลบ              ธรรมชาติการทำงานของระบบความคิดของผู้คนโดยทั่วไป มักจะมองเห็นข้อบกพร่องได้มากกว่าข้อดีหรือสิ่งดีๆ อาทิเช่นหากจะมีการแข่งขันกัน เพื่อการวิจารณ์คนอื่นๆ ว่ามีข้อด...

วิธีลงทุนหุ้น 0

วิธีลงทุนหุ้น 5 ขั้นตอน เพื่อให้เงินทำงาน สร้างรายได้ แบบ Passive Income

  ตอนที่ 3             คนรวยมักให้ความสำคัญกับวิธีหาเงินมากกว่า ปริมาณเงินที่มี คนรวยจะเรียนรู้การหาเงินด้วยวิธีใช้เงินลงทุนแบบใช้เงินต่อเงิน เพื่อให้เงินทำงานหนักแทนการใช้แรงงาน การหาเงินด้วย วิธีลงทุนหุ้น ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งวิธี สร้างเงินโดยให้เงิ...

การสร้างระบบ แฟรนไชส์ เพื่อทําธุรกิจแฟรนไชส์ ให้เจริญเติบโตเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่ง

             การสร้างระบบ แฟรนไชส์  เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างธุรกิจแฟรนไชส์จะช่วยสร้างรายได้แบบ   Passive Income เมื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นจนสามารถเอาชนะค่าใช้จ่าย จะทำให้ชีวิตมีอิสภาพทางด้านการเงิ...

passive income คือ 0

passive income คือ อะไร มีอาชีพใดบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้มั่งคั่งได้

passive income คือ กลุ่มอาชีพที่สร้างความมั่งคั่งทางการเงิน