besterlife.com Blog

0

กฎแห่งแรงดึงดูด ไขความลับ The secret เพื่อดึงพลังความเชื่อศรัทธามาใช้งาน

           The Secret ไขความลับ กฎแห่งแรงดึงดูด เป็นเทคนิคกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในหลากหลายอาชีพที่นำมาปรับใช้กับการพัฒนาตนเอง เป็นการดึงพลังอำนาจพลังแห่งความเชื่อมั่นและพลังแห่งความทรัทธาในศักยภาพ ทักษะ ความสามารถที่ฝังอยู่ในตั...

0

คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ใช้พลังแห่งฝันและเป้าหมายเป็นกำลังใจไปสู่ความสำเร็จ

          เชื่อหรือไม่ว่าจุดกำเนิดของคำว่า “ความสำเร็จ” เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มันกลับมีพลังที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเรียกว่า พลังทางความคิด เพราะคนที่สามารถดึงพลังแห่งความคิดออกมาใช้จุดประกายความฝันได้ จะกลายเป็นผู้ประสบค...

1

อิสรภาพทางการเงิน ถึงแม้จะเป็นความฝันแต่มนุษย์เงินเดือนก็สามารถทำได้

              ความสุขนับได้ว่าเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่ทุกคนไฝ่หา  และสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การได้มาซึ่งความสุขนั้น มันเริ่มจาการมี “เงิน”  เพราะเงินคือ อำนาจที่จะบันดาลสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยสี่ แก้วแหวน จึงทำให้คนทั่วๆไปพยาย...

0

เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใหม่ให้กลายเป็นคนมีเสน่ห์ น่าชื่นชม คนอื่นทำได้ เราทำได้….

             การเปลี่ยนแปลงคือ การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม แต่ในที่นี้เราจะหมายถึงการเปลี่ยนในทิศทางบวก  ในสภาวะปกติการดำเนินชีวิตของคนเรา จะยอมรับสิ่งคุ้นเคยได้เร็วกว่าสิ่งที่แปลกใหม่ เช่นเดียวกับการ เปลี่ยนแปลงตัวเอง คนเรามักจะคุ้นชิ...

จุดไฟให้ตัวเอง เป็นวิธีสร้างพลัง&แรงบันดาลใจให้กลายเป็นคนแอคทีฟอีกครั้ง

                ทำไมต้องทำงาน ?  ถ้าคนเราเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินก็น่าจะดี เพราะหากเป็นเช่นอย่างนั้น คนเราก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหาเงิน เพื่อนำไปซื้อข้าวกิน  แต่โลกแห่งความจริง มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เมื่อปากท้องไม่ได้รับสารอาหาร มันก็มัก...

1

จิตใต้สำนึก วิธีดึงพลังจิตให้กลายเป็นคนโชคดีและประสบความสำเร็จในชีวิต

            คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่เคยได้ยินคำว่า จิตใต้สำนึก แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักกับมันอย่าง เข้าใจและสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆ แล้วจิตใต้สำนึกคืออะไรนะหรือ?  จิตใต้สำนึก มันก็คือความเชื่อ ความคิดและทัศนคติที่ได้รับการสั่งสมจากประสบ...

0

สมการแห่งความสำเร็จ วิธีสร้างแรงบันดาลใจและความศรัทธาในตนเอง

ตอนที่ 1        ความสำเร็จคือ ผลลัพธ์ตามความคาดหวังหรือเป้าหมาย อันได้จากการลงมือทำจนแล้วเสร็จ แต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถแสดงถึงความสำเร็จได้ทั้งหมด เพราะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางนั้นๆ  มันคือประสบการณ์ เป็นกระบวนการทำ...