besterlife.com Blog

ทําไมต้องกินอาหารเสริม 1

ทําไมต้องกินอาหารเสริม ข้อดี-ข้อเสีย วิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างถูกต้อง

            ในอดีต คนเป็นโรคมีสาเหตุมาจากเชื้อโรคอันได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคติดต่อจากเชื้อโรคต่างๆ แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้ปัจจุบันการเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นจากเชื้อโรคเหล่านี้ ไม่ได้จัดอยู่ในลำดับต้นๆของ...

0

เมื่อไหร่ จะรวย

           เราทุกๆคนต้องกินอาหาร เพื่อยับยั้งความหิวโหยและมีชีวิตรอดอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก็ใช่ว่าทุกๆชีวิตที่อยู่รอดบนโลกนี้จะเพียบพร้อมไปด้วยข้าวปลาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี  เหมือนกับคนรวยๆที่พวกเขามีความพร้...

0

เมกะเทรนด์ คืออะไร แนวโน้มแห่งอนาคตที่มีทั้งประโยชน์และผลกระทบต่อชีวิต

เมกะเทรนด์ คืออะไร ?  New Mega Trends ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?         หากนำข้อมูลเชิงสถิตินำไปสร้างเป็นกราฟเส้น ก็จะสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ เพื่อจะใช้ในการทำนาย เทรนด์หรือแนวโน้มที่กำลังเกิดจะขึ้นในอนาคตได้ แล้วถ้าหากข้อมูลเชิงสถิติเหล่านั้น มันเกี่ยว...

0

พระเครื่อง ความเชื่อ

             การพกหรือการแขวนพระเครื่อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็เป็นที่นิยมของสังคมพุทธศาสนา เพราะได้รับอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อและแรงศรัทธาด้านศานา เมื่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์มีความแปรปรวน ไปตามสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  และเมื่อตนเอ...

0

การพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

            จากวลี ไม่จำนนต่อฟ้าดินและไม่ยอมรับในโชคชะตาที่เป็นอยู่ นั้นหมายถึงคนที่มีฝันหรือเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิต คำพูดเหล่านี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการค้นหาศักยภาพแล...

0

คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

              คนรวย เขา ทำอะไร กัน  เป็นคำถามเพื่อค้นหาวิธีคิดและการกระทำที่แตกต่างของคนรวยๆที่ทำให้พวกเขารวย ในเมื่อคนรวยทำได้ คนทั่วๆไปอย่างก็สามารถสร้างความสำเร็จได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าพื้นฐานของทุกๆคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่คนรวยหรือคนจนมีเท่าๆกันนั้...

0

อาชีพที่ชอบ VS อาชีพที่ใช่สร้างรายได้แบบ passive income

              อาชีพที่ชอบ ทำให้ชีวิตดีจริงหรือไม่  อาชีพที่ชอบอาจจะทำให้เราไม่สามารถสร้างความสุขได้อย่างที่คิดและคาดหวัง เพราะ อาชีพที่ชอบ บางอย่างให้ผลตอบแทนสูง  แต่เราต้องแลกกับการสูญเสียอีกหลายๆด้าน เช่น CEO ผู้บริหาร มนุษย์เงินเดือนเก่งๆ  ถึงมีเง...

0

วิธีคิดบวก PDCA วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ คิดบวกชีวิตบวก คิดบวกชีวิตดี

        ในบทความที่ผ่านๆมา เราได้ทราบถึงความหมายคิดบวก ความสำคัญของคิดบวก คิดบวกส่งผลดีต่อจิตใต้สำนึก แล้วยังส่งผลประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะการคิดบวกจะส่งผลดีต่อระบบการหลั่งของฮอร์โมน ทำให้คนที่ป่วย หายป่วยได้ รวมทั้งการรู้ถึงเทคนิคในการคิดเชิงบวกได้สำ...

ภาวะผู้นำ 0

ผู้นำที่ดี ต้องมีบารมี มีพลังศรัทธา และรู้จริงในสิ่งที่ต้องทำ

              ในช่วงหนึ่งของชีวิตทุกๆ คน ย่อมได้โอกาสเป็นผู้นำสำคัญๆ เช่น การเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน หัวหน้าห้อง หรือจะมีบทบทผู้นำในหน้าที่การงานเช่น หัวหน้างาน หัวหน้าทีม เป็นต้น แต่ใครจะรู้ได้ว่า ภาระหน้าของความเป็นผู้นำนั้น คุณสามารถทำมันได้ดีมากน้อยเ...

0

ผู้นำในดวงใจ คือผู้นำที่ได้รับการยอมรับและเคารพรักศรัทธาจากลูกน้อง

     ความสำเร็จของการเป็นผู้นำคือ การได้รับการยอมรับ เป็นที่เคารพรักและศรัทธา ได้รับความไว้ใจจากลูกน้อง เรียกว่าได้เป็น ผู้นำในดวงใจ  ซึ่งการที่จะเป็น ผู้นำในดวงใจ ได้นั้นผู้นำต้องมีทักษะ มีความสามารถ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานและบริหารคน สามารถโน้ม...