เชื้อเพลิงรถยนต์ ก้าวสู่ยุคพลังงานไร้ขีดจำกัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      เชื้อเพลิงรถยนต์ ในรถยนต์ ถ้าจะกล่าวถึงการเดินทางบนถนน โดยส่วนใหญ่ก็คงคิดถึงรถยนต์ วิวัฒนาการรถยนต์ เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีต ที่ใช้ล้อเลื่อน แล้วใช้แรงงานจากสัตว์ต่างๆ เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ทำให้การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อย่างบ้านเราก็ใช้ล้อเกวียนสำหรับการลากสิ่งของต่างๆ เพื่อการขนสินค้า วัตถุดิบการเกษตรและการค้าขาย

เชื้อเพลิงรถยนต์

เชื้อเพลิงรถยนต์

     หลังจากนั้นล้อที่หมุนได้ ถูกนำเครื่องยนต์มาวางใส่ เป็นเครื่องยนต์ที่อาศัยการจุดระเบิดและการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ต่อเข้ากับระบบเกียร์และเพลาขับ จึงสามารถเคลื่อนล้อไปข้างหน้าได้ ช่วงเริ่มต้นระบบภายในเครื่องยนต์มีขีดจำกัดด้านเทคโนโลยี วิธีการออกแบบให้สามารถใช้ได้กับพลังงานเชื้อเพลิง ที่มีอยู่แล้วและสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ของเครื่องจักรต่างๆได้นั้นคือ พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมัน พลังงานถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จาก ฟอสซิล เป็นซากพืชซากสัตว์ต่างๆ ที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินหลายร้อยปี เรียกพลังงานรถยนต์ในยุคนี้ว่า รถยนต์พลังงานฟอสซิล ( fossil fuel cars )

เชื้อเพลิงรถยนต์

      เมื่อพลังงานจาก ฟอสซิล มีปริมาณจำกัด มนุษย์มองว่าฟอสซิลเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป การสร้างพลังงานฟอสซิลต้องอาศัยเวลายาวนาน ปริมาณพลังงานอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการบริโภคน้ำมันของประชากรทั่วโลกที่ใช้สำหรับรถยนต์เป็นยานพาหนะก็จะหมดไป ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาด้านพลังงาน  เชื้อเพลิงน้ำมันรถยนต์ทางเลือก  รถยนต์พลังงานทางเลือก  จึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้กับพลังงานทดแทน

      จึงมีนักวิจัยคิดค้นพลังงานเชื้อ เพลิงรถยนต์ จากวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่สกัดได้จากพืชเช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย หรือแม้แต่สาหร่ายก็สามารถสกัดน้ำมันได้  เริ่มแรกของการคิดค้น จะใช้วิธีผสมพลังงานทางเลือกกับพลังงานน้ำมันที่ได้จากฟอสซิล  การพัฒนาระบบเครื่องยนต์ ได้ถูกออกแบบดัดแปลงให้มีระบบการเผาไหม้ต่างๆดีขึ้นเป็นลำดับ จึงสามารถใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยที่เครื่องยนต์ไม่ได้รับผลกระทบเช่น พลังงานของเมทานอลหรือแก๊สโซฮอล์  รถยนต์แก๊สโซฮอล์ ( Gasohol car )

เชื้อเพลิงรถยนต์

    ยุคไฮบริด (Hybrid) พลังงานรถยนต์ในยุคนี้จะเน้นระบบ การใช้พลังงานแบบพึ่งพากัน แต่ยังคงใช้พลังงานจากน้ำมัน เพื่อไปขับเคลื่อนกลไกลต่างๆ  ในส่วนที่มีการขับเคลื่อนหลัก จะถูกติดตั้งชุดชาร์จพลังงาน เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ แล้วจึงนำพลังงานจากไฟฟ้าที่ได้ ไปสนับสนุนระบบในการขับเคลื่อน ในช่วงที่รถยนต์มีการขับเคลื่อนด้วยความเร็วรอบต่ำ รถยนต์ก็จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แต่กรณีที่มีการขับเคลื่อนด้วยความเร็วรอบสูง ก็จะอาศัยการเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมัน

Hybrid Plug inเชื้อเพลิงรถยนต์

    ยุครถยนต์ไฟฟ้าหรือ ยุคไฮบริดปลั๊กอิน (Hybrid Plug in) ระบบเครื่องยนต์ได้ถูกพัฒนาให้ใช้ระบบไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการจุดระเบิดและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์อีกต่อไป แต่จะอาศัยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคและระบบเครื่องยนต์เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน

      โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ที่ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟ้าได้สูง มีขนาดเล็กลง การชาร์ตประจุไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้ประจุไฟฟ้าจนหมดถัง การชาร์ตประจุไฟฟ้าเต็มถังเร็วขึ้นและสามารถชาร์ตประจุซ้ำได้หลายๆครั้งโดยที่แบตเตอรี่ไม่เสื่อม รถยนต์ไฟฟ้าถูกวิจัยและพัฒนาต่อยอด ให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศให้เปลี่ยนแปลงไป โลกร้อนขึ้น เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเรียกพลังงานนั้นว่า พลังงานแสงอาทิตย์หรือรถยนต์โซล่าเซลล์ แต่ยังคงมีขีดจำกัดและอุปสรรคหลายด้าน

พลังงานรถยนต์แห่งอนาคต

    พลังงานรถยนต์แห่งอนาคต ยุคพลังงานไร้ขีดจำกัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถึงแม้พลังงานไฟฟ้าจะสามารถลดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปสู่บรรยากาศของโลกได้ แต่ยังไม่สามารถขจัดปัญหานี้ได้  เพราะการผลิตไฟฟ้ายังจำเป็นต้องใช้พลังงาน ที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งยังปลดปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศของโลก นักวิจัยและพัฒนาค่ายรถยนต์ดังทั่วโลก จึงพยายามค้นหาเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดนั้นคือ รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen fuel cell car) ที่สามารถแยกได้จากน้ำ เป็นการผลิตพลังงานจากทรัพย์กร ที่มีอยู่จำนวนมหาศาล ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศของโลก

บทความที่น่าสนใจ  เมกะเทรนด์

คลิปเครื่องหยอดเหรียญ ลงทุนหลักหมื่น กำไรเป็นแสน https://www.youtube.com/watch?v=-evN8YoIS8E&t=60s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *